ชื้อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธีร "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธีร  "  หรือ  "  ธีระ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย    (  จะใช้  ธีร หรือ  ธีระ  แทนกันก็ได้  )  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ธีรดา  (  Teerada  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรนุช  (  Teeranuch  )   แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรนาฏ  (  Teeranat  )   แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรนาตย์  (  Teeranat  )   แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรสุดา  (  Teerasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ธีระ   (  Teera   ,  Theera  )   แปลว่า   นักปราชญ์

ธีรวุฒิ   (  Teerawut  ,  Teeravut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ

ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์

ธีรไชย  (  Teerachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า

ธีรยศ  (  Teerayos  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวงศ์  (  Teerawong  ,  Teeravong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวงษ์  (  Teeravong  )   แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  ,  Teeravat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรกุล  (  Teerakul  ,  Teerakun  )  แปลว่า   เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรณัฐ  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ธีระณัฐ   (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ธีระณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ธีระวุฒิ  (  Teerawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีระวุธ  (  Teerawut  )  แปลว่า  อาวุธแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ