ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปาน " 2

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปาน  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี่้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ปานพงศ์  (  Panpong  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

ปานพงษ์  (  Panpong  )   แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

ปานกุล  (  Pankul  ,  Pankun  )   แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

ปานศักดิ์  (  Pansak  )   แปลว่า  ดุจเรี่ยวแรง    ดุจอำนาจ

ปานณัฐ  (  Pannat  )  แปลว่า   ดุจนักปราชญ์

ปานณัฏฐ์  (  Pannat  )  แปลว่า  ดุจนักปราชญ์

ปานเดช  (  Pandech  ,  Pandet  )  แปลว่า  ดุจชื่อเสียง

ปานชีวิน  (  Pancheewin  ,  Pancheevin  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นอยู่

ปานชีวัน  (  Pancheewan  )  แปลว่า  เหมือนลูก   คล้ายลูก

ปานวัฒน์   (  Panwat  ,  Panvat  )   แปลว่า  ดุจความเจริญ

ปานวรรษ  (  Panwas  ,  Panvas  )  แปลว่า  คล้ายฝน

ปานพัฒน์  (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจความเจริญ

ปานภัทร์     (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจน่ารัก

ปานกานต์  (  Pankan  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก

ปานกาญจน์  (  Pankan  )  แปลว่า  ดุจทอง

ปานพัชร์  (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจเพชร

ปานกนก  (  Pankanok  )  แปลว่า  ดุจทอง

ปานมนัส  (  Panmanas  )  แปลว่า  ดุจใจ    ดั่งใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ