บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2020

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า กะ

       ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า กะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  สาวน้อย   กนากานต์  (   Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   กนาพร  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้นำสุขมาให้   กนาภรณ์  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเด็กผู้หญิง   กนาลดา  (  Kanalada  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเครือเถา กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิษฐ์ลดา  (   Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   กนิฎฐ์ลดา  (  Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   กนิฏฐ์ลดา  (  Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  หัวใจ   กมลธิดา  (  Kamoltida  )  แปลว่า  หัวใจลูกหญิง   กมลสุดา  (  Kamolsuda  )  แปลว่า  หัวใจนาง   กมลลดา  (  Kamollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาบัว   กมลนาฏ  (  Kamolnat  )  แปลว่า  หัวใจนาง กนกนาฏ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กนกอร  (  Kanok-orn 

ชื่อที่มีคำว่า มาส

       ชื่อที่มีคำว่า  มาส  หรือ  มาศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน   ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งดวงจันทร์   จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งดวงจันทร์   จุไรมาส  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมงามดั่งจันทร์   จุรีมาส  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดรูปดวงจันทร์   จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์   ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ทั้งคู่   ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งดวงจันทร์   ฐิติมาส  (  Thitimas  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งดวงจันทร์   ดนุมาส  (  Danumas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ฉัน   ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นกจันทรา   ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันจันทร์  ,  วันจันทรา  ธิดามาส  (  Tidamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งจันทรา   นันทมาส  (  Nantamas  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งจันทรา   นิศามาส  ( Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งจันทรา   ปิยะมาส  (  Piyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ที่รัก   ผกายมาส  (  Phakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์   พิมลมาส  (  Pimolmas 

ชื่อที่มีตัว มอม้า ( ม )

      ชื่อที่มีตัว มอม้า   หรือ  ม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กุสุมา  (  Kusama  )  แปลว่า  ดอกคำ   ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  ชไมนาฏ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นางทั้งคู่  ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ปทุมา  (  Patumma  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง   พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน   มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า   น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย  ,  มีรสหวาน   มณฑา  (  Monta  ,  Montha  )   แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง   มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง   มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย   มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง   มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  มัลลิกา  (  Manlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ   มัศยา  (  Matsaya  )  แปลว่า  ปลา   มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา   เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  หัวใจ   กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ความ

ชื่อที่มีคำว่า ธัญ

      ชื่อที่มีคำว่า ธัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  , ดี  ,  เลิศ  ,  ข้าวเปลือก ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง   ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง   ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  ธัญญาพันธุ์  (  Tanyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง  ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  ,  Tanyathip  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ธัญญาภัสร์  (  Tanyapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมีแสงสว่าง   ธัญญาภัค  (  Tanyapak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ดุจธัญญา  (  Dujtanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง   พิมพ์ธัญญา  (  Pimtanya  )  แปลว่า  รูปเลิศ   พิมลธัญญา  (  Pimoltanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันหมดจด     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ธัญ   (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  ,  ข้าวเปลือก   ธัญญ์  (  Tan  )

ชื่อที่มีคำว่า อมร

     ชื่อที่มีคำว่า  อมร  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   อมรทิพย์  (  Anorntip  ,  Amornthip  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเป็นของเทวดา อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน   อมรพิชญ์  (  Amornpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันยั่งยืน   อมรพันธุ์  (  Amornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน   อมรพัชร์  (  Amornpach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน    อมรลดา  (  Amornlada  )  แปลว่า เครือเถาผู้ยั่งยืน   อมรวัลย์  (  Amornwan  ,  Amornwal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน   อมรวัลยา  (  Amornwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน  อมรนาฏ  (  Amornnat  ) แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   อมรนุช  (  Amornnuch  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   ศศิอมร  (  Sasiamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนดั่งจันทรา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   อมรณัฐ  (   Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปล

ชื่อผู้ชาย สุร ( สุระ )

        ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  สุร  (  สุระ  )    มีดังนี้  อาทิเช่น   สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก  สุรเกียรติ  (  Surakiat )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้กล้า  สุรเกียรติ์  (  Surakiat  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้กล้า  สุรสีห์  (  Surasee  )  แปลว่า  ผู้กล้าดุจสิงห์    สุรจรส  (  Surajaros  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง   สุรจรัส  (  Surajaras  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง   สุรเจษฎ์  (  Surajet  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งผู้เป็นใหญ๋  ,  พี่ผู้กล้าหาญ   สุรชนา  (  Surachana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า   สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า   สุรเชษฐ์  (  Surachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ   สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรณัฏฐ์  ( Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรเดช  (  Suradech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า   สุรเทพ  (  Suratep  )  แปลว่า  เทพแห่งผู้กล้า   สุรธนา  (  Suratana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งผู้กล้า  สุรนันท์  (   Suranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า