บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

ชื่อที่มีคำว่า เลขา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า เลขา  หรือ  เรขา  หรือ  เรข  มีชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น  เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม , ดังเขียน เรข  (  Rekh  )  แปลว่า  งาม  ,  ดังเขียน เลขา  (  Lekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน เรขลดา  (  Khelada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงามดั่งเขียน  จารุเรข  (  Jarurekh  )  แปลว่า  งามน่ารัก รุจิเรข  (  Rujirekh  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  ชไมเรข  (  Chamairekh  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  ดนุเรข  (  Danurekh  )  แปลว่า  ฉันงดงาม  ชุติเรข  (  Chutirekh  )  แปลว่า  ดวงดาวงาม  ,  งามรุ่งเรือง ฐิติเรข  (  Thitirekh  ,  Titirekh  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความงาม  ดุจเรขา  (  Dujrekha  )  แปลว่า  เหมือนเขียน  ,  ปานวาด ดุจเลขา  (  Dujlekha  )  แปลว่า  เหมือนเขียน  ,  ปานวาด  ทิพย์เรขา  (  Tiprekha  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  ทิพย์เลขา  (  Tiplekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียนเป็นของเทวดา วัลลีเรขา  (  Wanleerekha  )  แปลว่า  เครือเถางาม  วัลลีเลขา  (  Wanleerekha  )  แปลว่า  เครือเถางามดั่งเขียน  ศศิเรขา  (  Sasirekha  )แปลว่า  งามด

ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า จิด

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า จิด มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จิตตา  (  Jitta  )  แปลว่า  ใจ  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  จิตราทิพย์  (  Jittratip  ,  Jittrathip  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงดงาม  จิตรานุช  (  Jittranuch  )  แปลว่า  น้องงดงาม  จิตราฤทัย  (  Jittrarutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม  จิตราวัลย์  (  Jittrawal  ,  Jittrawan  )   แปลว่า  เชื้อสายงดงาม  จิตราลาวัณย์  (  Jittralawan  ) แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง จิตรเลขา  (  Jitlekha   )  แปลว่า  งดงามดั่งเขียน  ,  งดงามดั่งวาด พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งดงาม  พิไลจิตรา  (  Pilaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม  วิไลจิตรา  (  Wilaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  สุจิตรา  ( Sujittra  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง  เพียรจิต  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความเพียร  เพ็ญจิตร  (  Penjit  )  แปลว

ชื่อที่ออกเสียงว่า นิด

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า นิด มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ  นิด  (  Nid  )  แปลว่า  เล็ก , น้อย  นิดหน่อย  (  Nidnoy )  แปลว่า  ไม่มาก  กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanistha )  แปลว่า  น้อง  กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิษฐา  (  Khanitta  ,  Khanistha  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ  นิตยาภรณ์  (  Nittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันยั่งยืน เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ  เนาวนิต  (  Nouwanit  )  แปลว่า  เนยข้น ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล  สวนิต  (  Sawanit  )  แปลว่า  ยิน  ,  ฟัง  สุวนิต  (  Suwanit  )  แปลว่า  ยิน  ,  ฟัง  สุวกนิษฐ์  (  Suwakanit  ,  Suwakanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี สุวขนิษฐ์  (  Suwakhanit  ,  Suwakhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี เสาวนิ

คุณขอมาลูกสาววันจันทร์

รูปภาพ
    คุณขอมาอยากตั้งชื่อลูกผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ ที่มีตัวอักษรขึ้นต้น ด้วย ศ, ษ, ล, ร, ว, ณ   ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูเมืองฟ้า สมร  (   Samorn  )  แปลว่า  นางงาม สมรรัตน์  (  Samornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว ดวงสมร  (  Duongsamorn  )  แปลว่า  นางงาม สลวย  (  Salouoy  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  , ฉลวย สมกมล  (  Somkamol  ,  Somkamon  )  แปลว่า  เหมาะแก่ใจ  ,  สมใจ ลออวรรณ  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วรรณกมล  (  Wankamol  ,  Wankamon  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม วรรณจงกล  (  Wanjongkol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว วรรณฤทัย  (  Wanrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความงาม วรรณอนงค์  (  Wananong  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง วรรณพร  (  Wannaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้ วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วรบงกช  (  Worrabongkoch  )  แปลว่า  บัวแห่

ชื่อที่มีคำว่า วิ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม  วิรงรอง  (  Wirongrong  )  แปลว่า  ดอกพลับพลึง  วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม  วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม  วิภา  (  Wipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  แสงสว่าง  วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  วิภาสินี  (  Wipasinee  )  แปลว่า  นางงาม  วิภานุช  (  Wipanuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องงดงาม  วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  แสงสว่าง  วิภาทิพย์  (  Wipatip  ) แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวด  ทิพย์วิภา  (   Tipwipa  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา  จิรวิภา  (  Jirawipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  ฐิติวิภา  (  Titiwipa  , Thitiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามอันยั่งยืน ดนุวิภา  (  Danuwipa  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความงดงาม  ,  ฉันผู้มีความสว่าง อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้งดงาม วิมล  ( 

ชื่อที่มีคำว่า นิ , ณิ

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า นิ , ณิ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม  นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  มีสุขเสมอ นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ผ่องใส  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  , หญิงงาม นิโลบล  (  Nilopol  )  แปลว่า  บัวขาบ  นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  กณิการ์  (  Kanika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้  กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้  ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่  ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่  ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับของแม่ พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  รูปแม่  ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพ่อ  ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ  พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  แบบพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  ,  เหมือนพ่อ  ,  รูปพ่อ  วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง 

ชื่อที่ออกเสียงว่า มาด

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า มาด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคคำ  ,  ทอง มาตรแม้น  (  Matmaen  )  แปลว่า  สัน  ,  ถึงแม้ว่า กัลยามาส  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ เครือมาส  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์ จารุมาส  (  Jarumas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม จุฑามาส  (  Jutamas  ,  Juthamas  )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์ จุติมาส  (  Jutimas  )  แปลว่า  การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ ฉวีมาส  (  Chaweemas  )  แปลว่า  ผิวงามดั่งแสงจันทร์ ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ทั้งคู่ ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์ ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,งามดั่งจันทร์ ผกายมาส  (  Phakiemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  แสงจันทร์งาม พิมลมาส  (  Pimolmas , Pimonmas  )  แปลว่า  จันมร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์ รัชนีมาส  (  Ratchneemas  )  แปลว่า  จันทร์แห่งราตรี มาสรัชนี  (  Masratchanee  )

ชื่อที่มีความหมายว่า ความเจริญ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีความหมายว่า  ความเจริญ  หรือ  ความเจริญรุ่งเรือง  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  โชคดี  ,  เกียรติ  สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  เจริญ  ,  น่ารัก  ,  งาม  ,  ดี  ,  ประเสริฐ  ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ผู้เจริญ ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ  สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดี  , ผู้มีความเจริญ สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก  ,  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความเจริญ เพ็ญภัทร์  (  Penpat  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความน่ารัก  ,  ผู้เต็มไปด้วยความเจริญ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  วิวรรธน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  พัฒน์  (  Pat  ) แปลว่า  ความเจริญ  พัฒนา  (  Pattana )  แปลว่า  ความเจริญ  พัฒนะ  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ประ

ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้ประเสริฐ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีความหมาย หรือ แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วรางคณา  (  Warangkana  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ วรัญญา  (  Waranya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ วรวัลลี  (  Worrawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ วรอนงค์  (  Worraanong  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ วัลลภา  (  Wanlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท พัลลภา  (  Panlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นรเศรษฐ์  (  Norrases  ,  Norraset  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ วรัญญู  (  Waranyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ วโรดม  (  Warodom  )  แปลว่า  ประเสริฐสุด วิศิษฐ์  (  Wisit  .  Wisis  )  แปลว่า  ประเสริฐ วิศิษฎ์ (  Wisis ,  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ วิสิฐ  (  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ เศรษฐ์  (  Set  ,  Ses  )  แปลว่า  ประเสริฐ เศรษฐา  (  Sesta  ,  Sestha  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  ดีเลิศ อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  ประเส

ชื่อที่มีคำว่า มล

รูปภาพ
          ชื่อที่มีคำว่า  มล  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น มล  (  Mol  )  แปลว่า  ความมัวหมอง  ,  ความไม่บริสุทธิ์ นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์ , สะอาด , งาม  นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  ไม่มัวหมอง  ,  งาม กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม กมลทิพย์  (  Kamoltip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา กมลทิพ  (  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว กมลลดา  (  Kamollada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การพนมมือเป็นพุ่มเหมือนดอกบัว พรกมล  (  Pornkamol  ,  Pornkamon  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาสู่หัวใจ พิมพ์กมล  (  Pimkamol  )  แปลว่า  รูปดอกบัว  ,  ถ่ายแบบบัว ปรางกมล  (  Prangkamol  )  แปลว่า  แก้มมีสีเหมือนดอกบัว ผกากมล  (  Phakakamol  )  แปลว่า  ดอกบัว พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน พิมลมณี  (  Pimolmanee

ชื่อที่มีคำว่า พิมพ์

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า พิมพ์ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ  , ถ่ายแบบ พิมพา  (  Pimpa  )  แปลว่า  ผลตำลึงสุก  พิมพาภรณ์  (  Pimpaporn  )  แปลว่า  รูปเครื่องประดับ  , เครื่องประดับต่างๆ พิมพ์พิมล (  Pimpimol  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม  พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า  รูปงาม  พิมพ์พิทย์  (  Pimpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  พิมพ์กันยา  (  Pimkanya  )  แปลว่า  รูปนาง พิมพ์กัลยา  (  Pimkanlaya  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  รูปงาม  พิมพ์เพชร  (  Pimpech  )  แปลว่า  รูปเพชร  พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  ถ่ายแบบเครือเถา  พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  ถ่ายแบบแม่  พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  ถ่ายแบบพ่อ    พิมพ์มณี  (  Pimmanee  )  แปลว่า  รูปเพชรพลอย  พิมพ์มยุรา  (  Pimmayura  )  แปลว่า  รูปนกยูง  พิมพ์มาส  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปจันทร์  พิมพ์มาศ  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปทอง  พิมพ์รัชนี  (  Pimratchanee  )  แปลว่า  รูปราตรี  พิมพ์รพี  (  Pimrape