ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พ "


    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

พจนารถ  (  Potjanat  ,  Potjanard  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า   แนวป่า

พณฺิชยา   (  Panitchaya  )   แปลว่า  การค้าขาย

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  

พรรณราย  (  Pannarie  )   แปลว่า  งามผุดผ่อง

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

เพ็ญพักตร์  (  Penpak  )   แปลว่า  หน้าเต็ม

เพ็ญพัชร์  (  Penpach  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

พิณ  (  Pin  )  แปลว่า  ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  น่าดู

พิทยาวดี  (  Pitayawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู

พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า   เพ่งดูรูป

เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยความหมดจด

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  ผ่องใส   หมดจด

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความหมดจด

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปหมดจด

เพริศ  (  Pers  )  แปลว่า  งาม

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

เพ็ญไพลิน  (  Penpailin  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีน้ำเงิน

เพ็ญพลอย  (  Penploy  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอย

พิมพ์พนาลี  (  Pimpanalee  )   แปลว่า   รูปแนวป่า

เพ็ญพธู   (  Penpatoo ,  Penpathoo  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้หญิง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์