บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2021

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันเสาร์

        ชื่อผู้ชายที่เกิดวันเสาร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  บัว   กวี  (  Kawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน   กวิน  (  Kawin  )  แปลว่า  สีน้ำตาล   กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป   กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   โกมล  (  Komol  ,  Komon  )  แปลว่า  ดอกบัว   โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว   โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า  รอบรู้  ,  ชำนาญ   โกศล  ( Kosol ,  Koson  )  แปลว่า  ฉลาด   เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย   เกื้อกูล  (  Kuakool )   แปลว่า   อุดหนุน  ,  ช่วยเหลือ   แก้ว  (  Kaeo  ,  Kaew  )  แปลว่า  หินแข็งโปร่งแสง  ,  ชื่อนก  ,  ชื่อต้นไม้   เกรียงไกร  (  Kriangkrai  )  แปลว่า  ยิ่งใหญ่   ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป   เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย   คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน   จรัส  (  Jaras 

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  กมล  ,  นางงาม   กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์   กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ชื่อดาวลูกไก่   กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นาง,  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   กิตติมา  (  Kittima  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง   กุลธิดา  (  Kuntida  ,  Kultida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีตระกุล     กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ  ,  ดอกไม้ทองคำ   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  

ชื่อผู้ชายเกิดวันอาทิตย์

      ชื่อผู้ชายเกิดวันอาทิตย์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  บัว   กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ   กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   เกียรติ  ,  เกียรติ์  (  Kriat  )  แปลว่า  ความดี   กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ   เกริก  (  Kert  , Kerk )  แปลว่า  กึกก้อง  ,  ดัง   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง   ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  กล้า   ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง   ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง   คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ   ครรชิต  (  Kanchit  )  แปลว่า  กึกก้อง   คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  ไหว้  ,  คำนับ  , เฉียบแหลม   คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี   จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว   จรูญ  (  Jaroon  )  แป

ชื่อผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์

        ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ มีดังนี้  อาทิเช่น   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  ผู้หญิงงาม  ,  นางงาม   กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ   กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางแก้ว   กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ,  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก   ขจีภรณ์  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ขวัญกมล  (  Khwankamol  ,  Khwankamon  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกมีกลิ่นหอม   จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  พระศิวะ   จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  เนื้อทรายมีขนละเอียด   จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม   จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน   จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าประ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไพที่กระเด็นกระจายออก  ,  สว่าง   ประกายแก้ว  (  Prakiekaew  ,  Prakiekaeo )  แปลว่า  แสงเพชร   ประกายรัตน์  (  Prakierat  )  แปลว่า  แสงเพชร   ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชร   ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้   ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดี  ,  ดียิ่ง  ,  ละเอียด   ประดับ  (  Pradab  )  แปลว่า  ตกแต่ง  ,  แต่ง   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน   ประดุจนาฏ  (  Pradujnat  )  แปลว่า  เหมือนนาง  ,  ดั่งนาง  ,  เหมือนผู้หญิง   ประดุจนุช  (  Pradujnuch  )  แปลว่า  เหมือนน้อง   ประนอม  (  Pranom , Pranorm  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย  ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม   ประไพพรรณ  (  Prapaipan )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  พรงาม   ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม   ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ   ประภัสรา  (  Prapassara  ) 

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า สุชา

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า สุชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   สุชากานด์  (  Suchakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี  สุชากันย์  (  Suchakan  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี    สุชาดนยา (  Suchadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีกำเนิดดี สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี    สุชาทิพย์  (  Suchatip  ,  Suchathip  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีเป็นของเทวดา   สุชาลดา  (  Suchalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีกำเนิดดี  ,  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี   สุชาวัลยา  (  Suchawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีกำเนิดดี   สุชาวัลย์  (  Suchawal  ,  Suchawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีกำเนิดดี   สุชาวรรณ  (  Suchawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้มีกำเนิดดี   สุชาพรรณ  (  Suchapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้มีกำเนิดดี   สุชาพันธุ์  (  Suchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี   สุชานุช  (  Suchanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีกำเนิดดี   สุชานาถ  (  Suchanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งมีกำเนิดดี   สุชาธิดา  (  Sucha

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พุฒิ

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พุฒิ  มีดังนี้ อาทิเช่น   พุฒิ  (  Put  ,  Putti  ) แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความสมบูรณ์  ,  ความมั่งคั่ง   พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   พุฒิกุล  (  Puttikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ   พุฒิกิตติ์  (  Puttikit  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและมีคำสรรเสริญ   พุฒิไกร  (  Puttikrai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   พุฒิชาญ  (  Puttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเจริญ   พุฒิชาติ  (  Puttichat  )  แปลว่า  ตระกูลมีความเจริญ   พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะมีความเจริญ  ,  ผู้มีชัยชนะมีความเจริญ   พุฒิไชย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า ,  ผู้เจริญกว่ามีความมั่งคั่ง   พุฒิเชษฐ์  (  Puttichet  )  แปลว่า  พี่มีความเจริญ   พุฒิกนิษฐ์  (  Puttikanit  ,  Puttikanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิกนิฏฐ์  (  Puttikanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิดนัย  (  Puttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความเจริญ   พุฒิทัศน์  (  Puttitas  )  แปลว่า  ผู้

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นาท

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นาท  มีดังนี้  อาทิเช่น   นาท  (  Nat  )  แปลว่า  ความบันลือ  ,  เสียงร้อง  , เสียงบันลือ  (  เปล่งเสียงดังสนั่น ,  กึกก้อง , ลั่น  )   นาทกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกึกก้อง   นาทกุล  (  Nattakul  ,  Nattakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกึกก้อง   นาทพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกึกก้อง   นาทพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกึกก้อง   นาทภัสร์  (  Nattapas  )  แปลว่า  แสงแห่งความกึกก้อง   นาทภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  ความบันลือที่ประเสริฐ   นาทพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  เสียงร้องแห่งความเจริญ  ,  ความเจริญที่กึกก้อง   นาทวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  ความเจริญที่กึกก้อง   นาทวัจน์  (  Nattawaj  ,  Nattawat  )  แปลว่า  คำพูดที่กึกก้อง   นาทณัฐ  (  Nattanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง   นาทณัฏฐ์  (  Nattanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง   กิตตินาท  (  Kittinat  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญกึกก้อง   โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง   จุฑานาท  (  Jutanat  )  แปลว่า  ผู้กึกก้องที่สุด   จิรน

ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

       ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายเกี่ยวกับดวงอาทิตย์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ดวงตะวัน  (  Duongtawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์   รวิ  (  Rawi , Ravi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์   รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน   รวิวัลย์  (  Rawiwal Rawiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน   รวิวัลยา  (  Rawiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน   รวิภรณ์  (  Rawiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดวงตะวัน   รวิลดา  (  Rawilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์   รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน   รวีวัลย์  (  Raweewal  , Raweewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดวงตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดวงตะวัน   รวีวัลยา  (  Raweewanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดวงตะวัน    รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน     รวีพันธุ์  (  Raweepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงตะวัน   รวีทิพย์  (  Raweetip  ,  Raweethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลหรือมีความหมายเกี่ยวกับคำว่า แม่

       ชื่อผู้หญิงที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลที่เกี่ยวกับ แม่  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า แม่   ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แม่   ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่   ชนิกาภัสร์  (  Chanikapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างของแม่   ชนิการักษ์  (  Chanikarak  )  แปลว่า  แม่รักษา   ชนิกาลักษณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่   ชนิกากุล  (  Chanikakul  ,  Chanikakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่   ชนิกาพรรณ  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของแม่   ชนิกาวรรณ  (  Chanikawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของแม่   ชนิกาวัลย์  (  Chanikawal  ,  Chanikawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่   ขวัญชนิกา  (  Khwanchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแก่แม่   กมลชนิกา  (  Kamolchanika  )  แปลว่า  ดวงใจแม่   พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่   เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   พิศชนิกา  (  Pischanika  )  แปลว่า  แลด

ชื่อผู้หญิงที่มีความหมาย หรือ แปลว่า พ่อ

         ชื่อผู้หญิงที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลว่า พ่อ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากุล  (  Chanidakul  ,  Chanidakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ   ชนิดาพรรณ  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของพ่อ   ชนิดาวรรณ  (  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของพ่อ   ชนิดาวัลย์  (  Chanidawan , Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  , ผู้เป็นเครือเถาของพ่อ   พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ   ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ชนิดารักษ์  (  Chanidarak  )  แปลว่า  พ่อรักษา   ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายพ่อ   ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วของพ่อ   ชนิดาภัสร์  (  Chanidapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างของพ่อ   กมลชนิดา  (  Kamolchanida  )  แป

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า สะ

         ชื่อที่มีคำนำหน้า ที่อ่านออกเสียงว่า สะ   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   ศศพินทุ์  (  Sasapin  )   แปลว่า  ดวงจันทร์   ศศลักษณ์  ( Sasalak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   ศศิวิมล  (  Sasiwimol  ,  Sasiwimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์   ศศิพิมล  (  Sasipimol  ,  Sasipimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์   ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   ศสินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก   ศศินาทิพย์  (  Sasinatip ,Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา   ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา   ศศินาวรรณ  (  Sasinawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา   ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปจันทรา   ศศินาพร  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้   ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้   ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สลวย  ,  สวย   สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด   สกาวพรรณ  (  Sakao

ชื่อที่มีคำแปลว่า ผู้รู้ หรือ นักปราชญ์

      ชื่อที่มีคำแปลว่าผู้รู้  หรือ  นักปราชญ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   สิริญาดา  (  Siriyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ   ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ดุจญาณี  (  Dujyanee  )  แปลว่า  ดั่งนักปราชญ์   ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา   ณัฏฐาพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์   ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์   ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์   พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิมพ์พิชญา  (  Pimpitchaya  )  แปลว่า  แบบนักปราชญ์   เพ็ญพิชญา  (  Penpitchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์   ดุจพิชญา   (  Dujpitchaya  )  แปลว่า  ดั่งนักปราชญ์   พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์   พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปรา