ชื่อที่มีคำว่า เพชร

     ชื่อที่มีคำว่า  เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

เพชรา  (  Petchara  ) แปลว่า  เพชร

เพชรากุล  ( Petcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

เพชราภา  (  Petcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

เพชราวลัย  (  Petcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร

เพชรลดา  (  Petlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรน้ำหนึ่ง  (  Petnamnung  ,  Pechnamnung  )  แปลว่า  เพชรงามที่สุด

เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  เพชร

เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชร

เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

เพ็ญเพชร  (  Penpech  ,  Penpet  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

พิมพ์เพชรา  ( Pimpetchara  )  แปลว่า  รูปเพชร

สกาวเพชร  (  Sakaopech  ,  Sakaopet  )  แปลว่า  เพชรงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพชร  (  Pet  ,  Pech  )  แปลว่า  พลอยสีใสมีน้ำแวววาวใช้ทำเครื่องประดับ

พงศ์เพชร  (  Pongpech  ,  Pongpet  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พงษ์เพชร  (  Pongpech  ,  Pongpet  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พร้อมเพชร  (  Prompech  ,  Prompet  )  แปลว่า  มีเพชรครบครัน

เพชรกุล   (  Pechkul  ,  Petkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

กานต์เพชร  (  Kanpech  ,  Kanpet  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

คฑาเพชร  (  Katapech  ,  Katapet  )  แปลว่า  คทาที่มีเพชรเป็นเครื่องประดับ

คทาเพชร  (  Katapech  ,  Katapet  )  แปลว่า  คทาที่มีเพชรเป็นเครื่องประดับ

สิรเพชร  (  Sirapech  ,  Sirapet   ) แปลว่า  ยอดแห่งเพชร

อมรเพชร  (  Amornpech  ,  Amornpet  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์