บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2013

ชื่อนานาชาติ 2

รูปภาพ
     ชื่อนานาชาติ  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้         ชื่อผู้หญิง       อาทิเช่น             Ayumi              Ayami              Asuka             Jakuran   Kasumi           Koharu             Masanari         Masaki                           Mayuko          Narumi             Takumi           Saeko                     Sakura            Yumi                 Yumiko          Yuko Yuki                Yuri                   Yuriko           Yui           ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น Takuma           Takeshi             Masayama              Masato           Keishiro           Keishi  Katushi          Kenta                Koudai                    Hiroto            Daiki                 Wine                                                                                                                                                                Nelson             David                Tommy                   Rich            

ชื่อนานาชาติ 1

รูปภาพ
   ชื่อนานาชาติ  ท่านที่ต้องการ    อยากมีชื่อ  หรือ หาชื่อให้สมาชิก ใหม่ที่เพิ่งเกิดมา   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง      อาทิเช่น               Anna          Rachel          Betty           Patricia          Rita                                         Sabrina       Sara              Romina      Britney          Caroline Carmela      Susana          Vanda         Amanda         Alexandra                         Adriana       Barbara         Christina    Carole           Catherine                                                       Celine          Diamond       Diana         Dorothy        Emma                                       Emily          Elizabeth       Elizangela     Lily            Ewelina                                                         Elisabeth      Front            Francesca      Jennifer      Lina              Linda           Lara              Lota               Lola           Lucia                      

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ไชย,ชัย

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ไชย  หรือ  ชัย      มีผู้ชายดังนี้   อาทิเช่น ไชย  (  Chai  )    แปลว่า   ดีกว่า ,  เจริญกว่า ชัย  (  Chai  )    แปลว่า   การชนะ ไชยกานต์   (  Chaikan  )    แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญกว่า ไชยกาญจน์ (  Chaikan  )    แปลว่า   ผู้มีสมบัติดีกว่า ,  ผู้มีสมบัติเจริญ กว่า ไชยกฤตย์ (  Chaikrit  )    แปลว่า    ผู้มีการงานที่ทำดีกว่า  , ผู้มีคำสรรเสริญดีกว่า ไชยเกียรติ  (  Chaikiat  )   แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดีกว่า ไชยเกียรติ์  (  Chaikiat  )    แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงดีกว่า ไชยพงศ์  (  Chaipong  )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยพงษ์ (  Chaipong  )    แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยวงศ์ (  Chaiwong  )    แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยวงษ์ (  Chaiwong  )    แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยพัฒน์  (  Chaipat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญดีกว่า ไชยวัฒน์ (  Chaiwat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญดีกว่า ไชยภัส  (  Chaipas  ) แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดีกว่า ไชยภัทร์  (  Chaipat  )    แปลว่า   ผู้เจริญดีกว่า ไชยยศ  (  Chaiyos  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ธน

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำาขึ้นต้นว่า  " ธน และ  ธนา "  มีทั้งผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้ทีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นของเทวดา ธนาพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ทรัพย์นำสุขมาให้ ธนานุช  (  Tananuch  )  แปลว่า  น้องมีทรัพย์ ธนานาฏ  (  Tananat  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์ ธนาธาร  (  Tanatan  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำเป็นทรัพย์    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ธนา (  Tana  )    แปลว่า  ทรัพย์  , เงินตรา ธน   (  Tana  )    แปลว่า   ทรัพย์  ,  เงินตรา ธนกร  (  Tanakorn  )   แปลว่า   ผู้ทำเงินตรา   ผู้สร้างทรัพย์ ธนกรณ์  (  Tanakorn  )  แปลว่า   ผู้มีทรัพย์ที่ฉลาด ธนกานต์ (  Tanakan  )    แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันเป็นที่รัก ธนกาญจน์  (  Tanakan  )   แปลว่า   ผู้มีทรัพย์สินเงินทอง   ,  ผู้มีทรัพย์สมบัติ ธนกฤตย์  (  Tanakrit  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และคำสรรเสริญ ธนไกร (  Tanakrai  )     แปลว่า   ผู้มีทรัพย์มาก ,   ผู้มีเงินตรามาก ธนเขต  (  Tanakhet  )    แปลว่า   ผู

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่าเพ็ญ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า " เพ็ญ " มีตัวอย่างชื่อ ดังนี้ เพ็ญ (  Pen  )   แปลว่า  เต็มไปด้วย  ,  เต็ม เพ็ญจันทร์ (  Penjan  )   แปลว่า   พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญเพชร   (  Penpech  ) แปลว่า    เต็มไปด้วยเพชร เพ็ญพัชร์  (  Penpach  )      แปลว่า   เต็มไปด้วยเพชร เพ็ญภัทร์  (  Penpat  )  แปลว่า   เต็มไปด้วยความน่ารัก เพ็ญกมล  (  Penkamol  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยบัว  ,  เต็มไปด้วยใจ เพ็ญกนก (  Penkanok  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยทอง เพ็ญกนิษฐ์ (  Penkanit  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยน้อง เพ็ญกนิฎฐ์  ( Penkanit  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยน้อง เพ็ญพันธุ์  (  Penpan  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย เพ็ญพัณณ์  (  Penpan  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม   ,  เต็มไปด้วยคำสรรเสริญ เพ็ญพักตร์ (  Penpak )    แปลว่า   หน้าเต็ม เพ็ญลักษณ์  (  Penlak  )   แปลว่า   เต็มไปด้วยลักษณะดี เพ็ญลักษณา (  Penlaksana  )    แปลว่า    เต็มไปด้วยลักษณะดี เพ็ญลักขณา  ( Penlaksana  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยลักษณะดี เพ็ญโสภา  (  Pensopa  )    แปลว่า    เต็มไปด้วยความงาม เพ็ญนภา  (  Penn