ตั้งชื่อพยางค์เดียว 3

  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  3  มีชื่อของผู้ชาย  ดังนี้

กานต์  (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กันต์  (  Kan  )   แปลว่า   หมุน   ปั่น    ตัด  โกน

กร  (  Gorn  ,  Korn  )  แปลว่า  ผู้ทำ   แสง    รัศมี

กรณ์  (  Gorn  ,  Korn  )     แปลว่า   ฉลาด   ชำนาญ

กุล  (  Kul  ,Kun  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ตระกูล   สกุล

เกียรติ  (  Kian  ,Kiat  )   แปลว่า  กีรติ   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ

เกียรติ์  (  Kian  ,  Kiat  )  แปลว่า  กีรติ   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   ธุระ   การงานที่ทำ

แก้ว  (  Kaeo  )    แปลว่า  หินแข็งโปร่งแสง

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า   ยิ่ง   ใหญ่   กล้า

กล้า  (  Kla  )  แปลว่า  ไม่กลัว   แข็ง   แรง   ต้นข้าว

กรุง  (  Krung  )  แปลว่า  เมืองหลวง   เมืองใหญ่

กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  แรม  

เกรียง   (  Kriang  )   แปลว่า    ใหญ๋   ยิ่ง    มาก

เข็ม   (  Khem  )   แปลว่า  เหล็กแหลมที่ใช้กลัดหรือเย็บ      ชื่อต้นไม้

เขม  (  Khem  )  แปลว่า  ความพ้นภัย      สบายใจ

ขรรค์  (  Khan  )  แปลว่า  ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง

ขวัญ  (  Kwan  )  แปลว่า  กำลังอย่างหนึ่งในคน    ผมที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย

ขลุ่ย  (  Khluy  )  แปลว่า  เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

คง  (  Kong  )  แปลว่า  ตั้งมั่น   ยั่งยืน  ทน

คม  (  Kom  )  แปล่า  เฉียบแหลม     คำนับ   อ่อนน้อม   การไป

คล้าย  (  Klie  )  แปลว่า    เกือบเหมือน

คลาย  (  Klie  )   แปลว่า  คลี่ออก

เคียง  (  Kiang  )   แปลว่า     ใกล้   ชิด

แคน  (  Kaen  )   แปลว่า   เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

แคล้ว  (  Klaeo  )   แปลว่า  รอดไป   พ้นไป

เคลื่อน  (  Kluan  )   แปลว่า   ขยายออกไป      เลื่อนไป

จง  (  Jong  )   แปลว่า  หวัง    ตั้งใจ    หมาย

จักร  (  Jak  )   แปลว่า  ล้อ   เขต     วงกลม     เขตแคว้น

จอม  (  Jom  )  แปลว่า   ยอด   ผู้เป็นใหญ่

จันทร์  (  Jan  )   แปลว่า   ดวงจันทร์

จิตติ์  (  Jit  )  แปลว่า  ปัญญา   ตรึกตรอง

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  จิตใจ

จิตร  (  Jit  )   แปลว่า   ความคิด   งดงาม   สดใส

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า   คิด

เจษฎ์  (  Jes  )   แปลว่า  ผู้เจริญที่สุด   พี่

เจือ  (  Jer  )   แปลว่า  ปน   ระคน

แจ้  (  Jae  )  แปลว่า  ชื่อไก่ชนิดหนึ่ง   ไม่สูง

แจ้ง  (  Jaeng  )  แปลว่า  บอก    กระจ่าง    สว่าง  

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  ใจ   สิ่งที่คิด

เจน  (  Jen  )  แปลว่า    ชำนาญ

โจน  (  Jon  ,  Joen  )   แปลว่า  โผน   กระโดด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก