ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ห "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ห  "  มีทั้งชื่อผูหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกในนิยาย

หญิง  (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง

หยก  (  Yok  )  แปลว่า  หินแก้วแข็งสีต่างๆ

หงส์หยก  (  Hongyok  )   แปลว่า  ชื่อนกชนิดหนึ่ง

หทัย  (  Hatai  )  แปลว่า   ใจ

หฤทัย  (  Harutai  )   แปลว่า  ใจ

ไหม  (  Mai  )   แปลว่า     สัตว์ชนิดหนึ่งพวกผีเสื้อกลางคืน

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )   แปลว่า  งาม  

เหมียว  (  Miao  )   แปลว่า   เสียงร้องเรียกของแมว

หิรัณยา  (  Hiranya  )  แปลว่า  ทองคำ   เงิน

หยาดเพชร  (  Yadpech  ,  Yadpet  )   แปลว่า   เพชร

หยาดทิพย์  (  Yadthip  )   แปลว่า  หยดน้ำเป็นของเทวดา

หยาดฝน  (  Yadfon )   แปลว่า  หยดน้ำฝน

    ชื่อผู้ชาย อาทิ   เช่น

หาญ  (  Han  )  แปลว่า   เก่ง  ,  กล้า

หิรัญ    (  Hiran  )   แปลว่า  เงิน  ,  ทอง

หิรัญพงศ์  (  Hiranyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเงิน

เหลือง  (  Luang  )   แปลว่า    สีขมิ้น

เหลียว  (  Liao  )   แปลว่า  หันไปมอง

ใหม่  (  Mai  )   แปลว่า  พึ่งได้พบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม