บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2023

ชื่อที่มี ( ตัว ข ) มีคำอ่านออกเสียงว่า ขะ

         ชื่อที่มีตัว ข มีคำอ่านออกเสียงว่า  ( ขะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้ อาทิเช่น   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด   ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   ขจีกันย์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  นางงาม   ขจีทิพย์  (  Khajeetip  ,  Khajeethip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   ขจีนาฏ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม   ขจีนุช  (  Khajeenuch  )  แปลว่า  น้องงาม   ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ขจีไพลิน  (  Khajeepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินงาม    ขจีมณี  (  Khajeemanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม   ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม   ขจีมาศ  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ทองงาม   ขจีรัตน์  (  Khajeerat  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  แก้วงาม   ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม   จิรขจี  (  Jirakhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน   จารุขจี  (  Jarukhajee  )  แปลว่า  งามน่ารัก   ชุติขจี  (  Chutikhajee  )  แปลง่า  งามรุ่งเรือง   ฐิติขจี  (  Thitikhajee  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า พิไล

         ชื่อที่มีคำว่า พิไล มักพบในชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม   พิไลกนา  (  Pilaikana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงาม   พิไลกมล  (  Pilaikamol  ,  Pilaikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   พิไลกัญญา  (  Pilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม   พิไลกันยา  (  Pilaikanya  ) แปลว่า  นางงาม   พิไลกัลยา  (  Pilaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   พิไลกานต์  (  Pikaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   พิไลกาญจน์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ทองคำงาม  , งามดั่งทอง   พิไลกนิฎฐ์  (  Pilaikanid  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลกนิฏฐ์  (  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลกนิษฐ์  (  Pilaikanis  ,  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลขนิฎฐ์  (  Pilaikhanid  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลขนิฏฐ์  (  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลขนิษฐ์  (  Pilaikhanis  ,  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลขวัญ  (  Pilaikhwan  ) แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม   พิไลณัฐ  (  Pilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิไลณัฏฐ์  (  Pilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิไลดนยา  (  Pilaidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิไลดนุช

ชื่อที่มีคำว่า วุฒิ

        ชื่อที่มีคำว่า วุฒิ  (  วุด  , วุดทิ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   วุฒิกันยา  (  Wuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   วุฒิกัลยา  (  Wuttikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   วุฒิกัญญา  (  Wuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ    วุฒินรี  (  Wuttinaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   วุฒินารี  (  Wuttinaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   วุฒินาฏ  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   วุฒิชามา  (  Wuttichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ   วุฒิดนยา  (  Wuttidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ   วุฒิดนุชา  (  Wuttidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ   วุฒิธิดา  (  Wuttitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ   วุฒิลดา  (  Wuttilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิสินี  (  Wuttisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   วุฒิสุดา  (  Wuttisuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   วุฒิอนงค์  (  Wuttianong  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   ทิชาวุฒิ  (  Tichawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ     ชื่อผู้ชายมีดังน

ชื่อที่มีคำว่า สุธี

      ชื่อที่มีคำว่า  สุธี  มักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทืชิเช่น   สุธี  (  Sutee  ,  Suthee  )  แปลว่า   นักปราชญ์   ,  ผู้มีปัญญา   สุธีกุล  (  Suteekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีกานต์  (  Suteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   สุธีเชษฐ์  (  Suteechet  ,  Suteeches  ) แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   สุธีชาญ  (  Suteechan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ   สุธีเดช  (Suteedech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์    สุธีนาท  (  Suteenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดัง   สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีพร  (  Suteeporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้   สุธีพันธุ์  (  Suteepan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีพัฒน์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   สุธีภัทร์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์ผู้เจริญ   สุธีภัสร์  (  Suteepas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  ,  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  สุธีรัตน์  (  Suteerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์   สุธีรัฐ  (

ชื่อที่มีคำว่า อา

         ชื่อที่มีคำว่า อา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน   อาทิตยา  (  Artitaya , Artittaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน   อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  เจริญ  , งาม  ,  ความซื่อตรง   อารี  (Arree )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  อารีรัตน์  (  Arreerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งการเอื้อเฟื้อ   อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ   อาภา  (Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง  ,  รัศมี   อาภาณัฐ  ( Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขนำแสงสว่างมาให้   อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ   อาภาทิพย์  (  Arpathip  ,  Arpatip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา   อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีแสงสว่าง   อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   อาภาสุดา  (  Arpasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   อาภา

ชื่อที่นำหน้าด้วยคำว่า ศุภ

        ชื่อที่นำหน้าด้วยคำว่า  ศุภ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ศุภกนา  (  Supakana  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม ศุภกมล  (  Supakamol  ,  Supakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจดีงาม   ศุภกัญญา  (  Supakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม   ศุภกันยา  (  Supakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม   ศุภกัลยา  (  Supakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม   ศุภจงกล  (  Supajongkol  ,  Supajongkon  )  แปลว่า  บัวแห่งความดีงาม   ศุภจรรยา  (  Supajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติที่ดีงาม   ศุภชนิกา  (  Supachanika  )  แปลว่า  แม่ผู้มีความดีงาม   ศุภชามา  (  Supachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม   ศุภดนยา  (  Supadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม   ศุภดนุชา  (  Supadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม   ศุภธิดา  (  Supatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม   ศุภธัญญา  (  Supatanya  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามรุ่งเรือง   ศุภนาฏ  (  Supanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม   ศุภสุดา  (  Supasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม   ศุภสินี