ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ศ "

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ศ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศกุนี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นก

ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  (  Sasinathip ,  Sasinatip  )    แปลว่า  พระจันทร์เป็นของเทวดา

ศศินารัตน์  (  Sasinarat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แก้ว

ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )   แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับพระจันทร์

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า    ดวงจันทร์

ศศิวิมล  (  Sasivimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

ศันสนีย์    (  Sansanee  )   แปลว่า   พึงชม

ศจี  (  Sajee  )  แปลว่า  ความชำนาญในการพูด

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้

ศุลีพร  (  Suleeporn  )   แปลว่า  พรพระอิศวร

ศุภมาส  (  Supamas  )   แปลว่า   วันเดือนปี

โศภา   (  Sopa  ,  Soepa  )   แปลว่า   งาม

โศภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิตาสินี  (  Sopitasinee  )   แปลว่า  นางงาม

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า   งาม

โศภิตา  (  Sopita  )    แปลว่า   งาม

โศภิน  (  Sopin  )   แปลว่า  งามยิ่ง

โศภิษฐ์   (  Sopit  )   แปลว่า   งามยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง