บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2014

จิรันดรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
  ชื่อคุณแปลว่าอะไร  และคำว่า  จิรันดร ,  นิรันดร , นิรันดร์  แปล เหมือนกันไหม    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ปวีณา ( Paveena )  แปลว่า  ฉลาด  , มีฝีมือดี พัทรา  ( Pattra )   แปลว่า  ต้นพุทรา พัชนี ( Patchanee)   แปลว่า  พัด ไพจิตร ( Paijit )  แปลว่า  งาม   ภารดี  ( Paradee )  แปลว่า  ถ้อยคำ   คำพูด  ,  ภาษา ภารติ  ( Parati )  แปลว่า  ถ้อยคำ   คำพูด  , ภาษา เมทินี ( Metinee )   แปลว่า   แผ่นดิน ยิหวา ( Yiva, Yiwa )   แปลว่า  ดวงชีวิต ,  ดวงใจ วีณา ( Veena )  แปลว่า  พิณ วาณี ( Vanee)  แปลว่า  เสียง ,  ถ้อยคำ ,  ภาษา วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ สุวัจนี   (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด พจนารถ  (  Potjanarth  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด วาทินี  ( Vatinee )  แปลว่า  ผู้พูด  , ผู้กล่าว ,  ผู้แจ้ง ,  คนเล่นดนตรี สุรางคนา  ( Surangkana )   แปลว่า  นางสวรรค์ สุรางคนางค์ ( Surangkanang )   แปลว่า   องค์นางฟ้า , ชื่อกาพย์ชนิ

มาณพ

รูปภาพ
       มาณพ  กับ มานพ  แปลว่าอะไร  หลายท่านคงสงสัยว่า แปลเหมือนกันไหม   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ  คน   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น มานวี  (  Manavee  )   แปลว่า   คนผู้หญิง ดรุณี  (  Darunee  )   แปลว่า   เด็กรุ่น  ,  สาวอ่อน  ,  รุ่น ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดนุชา  (  Danucha  )   แปลว่า   ลูกหญิง ชามา  (  Chama  )   แปลว่า   ลูกหญิง ยุพเยาว์  (  Yupayao  )  แปลว่า   วัยรุ่น ยุพเรศ  (  Yuparet  )   แปลว่า   หญิงสาว ยุพดี  (  Yupadee  )   แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  หญิงสาว ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า   หญิงรุ่น ยุพาพิน   (  Yupapin  )   แปลว่า   หญิงสาว ยุวดี  (  Yuvadee  ,   Yuwadee  )   แปลว่า   หญิงรุ่น  , หญิงสาว เยาว์  (  Yao  )   แปลว่า  รุ่น ,   หนุ่ม ,    สาว ,   อ่อน เยาวมาลย์  (  Yaovaman  )   แปลว่า   หญิงสาวสวย เยาวยอด  (  Yaovayod  )   แปลว่า   สวยที่สุด เยาวเรศ  (  Yaovaret  )  แปลว่า   หญิงสาว เยาวลักษณ์  ( Yaovalak  )   แปลว่า   หญิงมีลักษณะสวย เยาวพา  (  Yaovapa  )   แปลว่า   หญิงสาวสวย

โฉม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  โฉม  มีชื่อตัวอย่างดังนี้ โฉม (  Chom , Choem )  แปลว่า  รูปร่าง    ซวดทรง โฉมฉาย  (  Chomchie )   แปลว่า   รูปงามสดใส โฉมเฉลา  (  Chomchalou )  แปลว่า  รูปงามกลมกล่อม โฉมตรู  ( Chomtroo )  แปลว่า   รูปงาม โฉมยง  (  Chomyong  )   แปลว่า   รูปงามผึ่งผาย โฉมศรี  (  Chomsree ,  Chomsri  )  แปลว่า    รูปเป็นสง่า โฉมโสภา  (  Chomsopa  )   แปลว่า   ผู้มีรูปร่างแห่งความงาม โฉมนรี   (  Chomnaree  )   แปลว่า  รูปนาง โฉมอนงค์  (  Chomanong  )   แปลว่า   รูปนาง โฉมลักขณา  (  Chomlakkhana  )   แปลว่า   ผู้มีรูปงาม โฉมลักษณา   (  Chomlaksana  )   แปลว่า   ผู้มีรูปงาม โฉมภัสรา  (  Chompassara  )   แปลว่า   ผู้มีรูปร่างแห่งแสงสว่าง โฉมอุษา  (  Chomusa  )  แปลว่า   รูปแสงเงินแสงทอง โฉมมณี  (  Chommanee  )   แปลว่า  รูปเพชร    รูปแก้ว โฉมสมร  (  Chomsamorn  )   แปลว่า  รูปนางงาม โฉมรัตน์  (  Chomrat  )   แปลว่า   รูปแก้ว โฉมรจนา  (  Chomrotjana  )   แปลว่า  รูปงาม โฉมฤดี  (  Chomrudee  )    แปลว่า   รูปแห่งความยินดี โฉมฤทัย  (  Chomrut