บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า เก

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า  เก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ในดอกไม้  เกสรผกา  (  Kesornphaka  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้ ผกาเกสร  (  Phakakesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้  เกสรลดา  (  Kesornlada  )  แปลว่า  เครือเถาเกสร  เกสรมณี  (  Kesornmanee  )  แปลว่า  เกสรเพชรพลอย เกวลี  (  Kewalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด,  ผู้ที่สำเร็จ  เกวลิน  (  Kewalin  )  แปลว่า  ผู้ที่สำเร็จ  เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผมงาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย  ,  กำไล  พงศ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  พงษ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  เกยูรพัชร์  (  Keyoonpach  )  แปลว่า  สายสร้อยเพชร  ,  กำไลเพชร  เกยูรภัทร์  (  Keyoonpat  )  แปลว่า  สายสร้อยงาม  ,  กำไลงาม  เกยูรกานต์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยอันเป็นที่รัก  เกยูรกาญจน์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยทองคำ 

ชื่อที่มีคำว่า มาตร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  มาตร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น มาตร  (  Mat  )  แปลว่า  ประมาณ  ,  การนับ  ,  แม้ว่า  พรหมมาตร  (  Prommat  )  แปลว่า  แม้ว่าผู้สร้าง  มาตรพงศ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย  มาตรพงษ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย  พีรมาตร  (  Peeramat  )  แปลว่า  การนับผู้กล้า  พุฒิมาตร  (  Puttimat  )  แปลว่า  การนับความเจริญ  พิทยามาตร  (  Pittayamat  )  แปลว่า  การนับความรู้  มาตรพนัส  (  Matpanas  )  แปลว่า  การนับป่า  ชนามาตร  (  Chanamat  )  แปลว่า  แม้ว่าคน  คชามาตร  (  Kachamat  )  แปลว่า  แม้ว่าช้าง  ,  การนับช้าง  พัชรมาตร  (  Patcharamat  )  แปลว่า  การนับเพชร  วัฒนมาตร  (  Wattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ  พัฒนมาตร  (  Pattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ  ไกรมาตร  (  Kraimat  )  แปลว่า  แม้ว่ากล้า  ณัฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์  ณัฏฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ ธีรมาตร  (  Teeramat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ 

ชื่อที่มีคำว่า มาศ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  มาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง  ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง  พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั้งทอง  วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินทองคำ อัญญามาศ  (  Anyamas  )  แปลว่า  ทองคำที่ต่างไป  เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง  นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง  นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ  ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาทอง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พงศ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  พงษ์มาศ  (   Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ฤทธิมาศ  (  Rittimas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งทองคำ 

ชื่อที่มีคำว่า มาส

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน  , พระจันทร์  จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์  จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งดวงจันทร์  ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์  ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์  ธนามาส  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งดวงจันทร์  ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์  ธิดามาส  (  Tidamas  )    แปลว่า  ลูกหญิงดวงจันทร์  นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอดวงจันทร์  นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งดวงจันทร์  ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ประภามาส  (  Prapamas  ) แปลว่า   แสงสว่างแห่งดวงจันทร์  ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทร์  วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์ดั่งจันทร์  พิมลมาส  (  Pimolmas

ชื่อที่มีคำว่า อัญ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  อัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  อัญญา  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ต่างไป อัญสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป  อัญนาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป  อัญพิชญ์  (  Anyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ต่างไป อัญชลี   (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้ อัญชุลี  (  Anchulee  )  แปลว่า  การไหว้ อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  อัญญะ  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น , ต่างไป , แปลกไป  อัญพงศ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง  อัญพงษ์(  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง  อัญฤทธิ์  (  Anyarit  )  แปลว่า  อำนาจที่แตกต่าง  อัญสิทธ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  ผู้สำเร็จที่ต่างไป อัญ

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชือผู้หญิง  อาทิเช่น  ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร  ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร  ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร  ศุลีทิพย์  (  Suleetip  )  แปลว่า  พระอิศวร ศุภางค์  (  Supark  ,  Supak  )  มีรูปงาม  ศุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ศุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งดี ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  สดใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ส่องแสง  ,  ขาว  ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันคืนเดือนปี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ศุกล  (  Sukol  )  แปลว่า  สุกใส  ,  สว่าง  ,  ขาว  ศุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ศุพัชร์  (  Supach  )  แปลว่า  เพชรงาม  ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม  ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ  ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แ

ชื่อผู้ชายทำให้เป็นชื่อผู้หญิง

รูปภาพ
     ชื่อผู้ชายสามารถทำให้เป็นชื่อผู้หญิงได้  ท่านที่เป็นพ่อ  หรือ  มีลูก ชาย และหญิง  อาจจะตั้งชื่อลูกให้คล้ายชื่อพ่อ  หรือ  อยากจะตั้ง ชื่อลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้คล้ายๆกัน  ได้ดังนี้    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง  กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง  กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว  กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  รวม  ,  ผสม  ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร  พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ประเสริฐ  บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา  บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้  อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน 

ชื่อที่มีคำว่า น้ำ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า น้ำ  หรือ แปลว่า น้ำ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  น้ำทิพย์  (  Namtip  , Namthip  )  แปลว่า  น้ำอมฤต  ,  น้ำวิเศษ น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า น้ำหวาน  (  Namwan  )  แปลว่า  น้ำที่รสหวาน  ที่ได้จากน้ำตาล น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง น้ำตาล  (  Namtan  , Namtal  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากน้ำตาลโตนด น้ำเพชร  (  Nampech  ) แปลว่า  เพชรที่มีน้ำงามแวววาว  ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา  สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ  สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ  สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  ฝนที่ตกลงมาสามารถมองเห็นได้ เป็นเส้นยาวๆ  ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ  ทิพย์ธารา  (  Tiptara , Thiptara   )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา  ทิพธารา  (  Tiptara  ,Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำสวรรค์  ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  บ่อน้ำ  ,  สระ  ,  ปลา    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  น้ำ