ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ร " และ " ฤ " 2

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ร  "  และ  "  ฤ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

รณ  (  Ron  )   แปลว่า  เสียงดัง  ,  สงคราม

รณรงค์  (  Ronnarong  )   แปลว่า  ต่อต้าน  ,  การรบ

รณชัย  (  Ronnachai  )  แปลว่า  การชนะสงราม

รวี   (  Rawee  ,  Ravee  )   แปลว่า   พระอาทิตย์

รพี  (  Rapee  )   แปลว่า  พระอาทิตย์

รพีพัชร์  (  Rapeepach  ,  Rapeepat  )   แปลว่า  เพชรแห่งตะวัน

รพีพัฒน์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งตะวัน

รพีภัทร์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งตะวัน

รังสฤษฎ์  (  Rangsarit  )   แปลว่า  สร้าง

รังสรรค์  (  Rangsan  )  แปลว่า   สร้าง

รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น     บ้านเมือง

รัฐกานต์  (  Rattakan  )   แปลว่า  แว่นแคว้นอันเป็นที่รัก

รัฐพัฒน์  (  Rattapat  )  แปลว่า    บ้านเมืองมีความเจริญ

รัฐภัทร์  (  Rattapat  )  แปลว่า  บ้านเมืองเจริญ

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งเชื้อสาย

รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งเชื้อสาย

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

รอน  (  Ron  )  แปลว่า  ตัด  ,  แยกออกไป

รอง  (  Rong  )   แปลว่า  งาม ,  เป็นที่สอง

รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี ,   สนามรบ

โรม  (  Rom   )  แปลว่า  รบ

ราม  (  Ram  )   แปลว่า  งาม

ฤทธิ์  (  Rit  )   แปลว่า   ความเจริญ  ,    อำนาจศักดิ์สิทธิ์  ,   อำนาจ

ฤทธิ  (  Ritti  )   แปลว่า  ความเจริญ   ,  อำนาจศักดิ์สิทธิ์   ,   อำนาจ

ฤทธิศักดิ์  (  Rittisak  )   แปลว่า  ผู้เชี่ยวชาญมีความสำเร็จ

ฤทธิพงศ์  (   Rittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ

ฤทธิพงษ์  (  Rittipong  )   แปลว่า   เชื้อสายมีความเจริญ

ฤทธิภพ  (  Rittipop  )   แปลว่า  โลกมีความเจริญ

ฤทธิกานต์  (  Rittikan  )   แปลว่า   ความเจริญอันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ