ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ผ " และ " ฝ "

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ผ  และ ฝ "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย

 ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ทำด้วยเพชร

ผาณิต  (  Phanit  )   แปลว่า   น้ำตาล

ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำตาล

ผาสุก  (  Phasuk  )  แปลว่า  ความสบาย

ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  ดาว     แสงกระจาย

ผกายเพชร  (  Phakiepech  )  แปลว่า   แสงเพชร

ฝน  (  Fon  )   แปลว่า   น้ำฝน

ฝนทิพย์  (  Fontip  ,  Fonthip  )   แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา

   ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ไผท  (  Phatai  )  แปลว่า  แผ่นดิน

ผจง  (  Phajong  )  แปลว่า  ความตั้งใจ  ,   บรรจง

ผจญ  (  Phajon  )   แปลว่า  สู้รบ

ผดุง  (  Phadung  )   แปลว่า  ค้ำจุ้น

เผด็จ  (  Phadej , Phadet  )  แปลว่า  ขจัด

เผด็จศึก  (  Phadejsuk  )   แปลว่า  ขจัดการรบ

ผล  (  Phon  ,  Phol  )   แปลว่า  ความเจริญ    , ผลไม้

เผ่าพันธุ์   (  Phaopan  )  แปลว่า  เชื้อสาย

ไผ่   (  Phai  )   แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งหน่อรับประทานได้

ฝ้าย  (  Fie  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งปุยใช้ทำด้าย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์