ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สมฤทัย  (  Somrutai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา

สมหทัย  (  Somhatai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา 

สมใจ  (  Somjai  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้

สมศรี  (  Somsri  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ 

สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม 

สมถวิล  (  Somthawin  )  แปลว่า  ได้ดังที่คิด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สมชาย  (  Somchie  )  แปลว่า  เหมาะแก่การเป็นลูกผู้ชาย

สมคิด  (  Somkit , Somkid   )  แปลว่า  ได้ดั่งที่คิด

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สมรัก  (  Somrak  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจ

สมรักษ์  (  Somrak  )  แปลว่า  เหมาะแก่การดูแล 

สมบัติ  (  Sombat  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน

สมชาต  (  Somchat  )  แปลว่า  เกิดเหมาะ

สมชาติ  (  Somchat  )  แปลว่า  เหมาะแก่ตระกลู

สมเจษฎ์  (  Somjes  )  แปลว่า  เหมาะแก่ผู้เป็นใหญ่

สมจินต์  (  Somjin  )  แปลว่า  ได้ดั่งคิด 

สมจิตต์  (  Somjit  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ 

สมเจต  (  Somjet  )  แปลว่า  ได้ดังสิ่งที่คิด

สมเจตน์  (  Somjet )  แปลว่า  ได้ดังความมุ่งหมาย

สมปอง  (  Sompong  )  แปลว่า  ได้ดังหมาย

สมพงศ์  (  Sompong  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย

สมพงษ์  (  Sompong  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย 

สมรัฐ  (  Somrat  )  แปลว่า  เหมาะแก่แว่นแคว้น

สมชาญ  (  Somchan  )  แปลว่า  ผู้มีความคล่องแคล่วดี  ,  ผู้มีความชำนาญดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "