ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ป " 2

   ขื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ป  "  2   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้ชาย    มีดังนี้  

ปกรณ์  (  Pagorn  )  แปลว่า  หนังสือ

ปฏิภาณ  (  Patipan  )    แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก

ปฐมยศ  (  Patomyos  )  ผู้มีความดี

ปฐมชัย  (  Patomchai  )   แปลว่า   ผู้มีความดี

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้

ประกาศิต  (  Prakasit  )   แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด

ปทีป  (  Pateep  )   แปลว่า  โคมไฟ

ประจวบ  (  Prajuab  )   แปลว่า  พบ

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน

ประดิษฐ์  (  Pradis  )  แปลว่า   คิดทำขึ้น  

ประทีป   (  Prateep  )   แปลว่า  โคม

ประเทือง  (  Pratuang  )   แปลว่า   รุ่งเรือง

ประสิทธิ์  (  Prasit  )   แปลว่า   ความสำเร็จ

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความหยั่งรู้

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจ

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้

ปาฏิหาริย์  (  Patihan  )  แปลว่า  ความอัศจรรย์

ปิติ  (  Piti  )  แปลว่า  การยินดี

ปิติศักดิ์  (  Pitisak  )   แปลว่า    ผู้ยินดีในความเชี่ยวชาญ

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีในเชื้อสาย

ปิติพงศ์  (  Piutipong  )  แปลว่า  การยินดีในเชื้อสาย

ป่าน  (  Pan  )   แปลว่า   เปลือกปอใช้ทำเชือกและทอผ้า

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ