ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง   น้ำอ้อย

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า   นกยูง

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

มะลิ  (  Mali  )  แปลว่า  ชื่อ   ดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอม

มะลิวัลย์  (  Maliwal ,  Maliwan   )   แปลว่า   ชื่อดอกไม้ขนิดหนึ่ง

มัลลิกา  (  Manlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว

มาณวิกา  (  Manwika  ,  manvika  )   แปลว่า  หญิงสาว

มานิตา  (  Manita  )   แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  พระจันทร์

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มุทิตา  (  Mutita  )  แปลว่า  ยินดีในความสุขของผู้อื่น

เมขลา  (  Mekhala  )   แปลว่า  ชื่อธิดาสมุทร

เมตตา  (  Meta  )   แปลว่า  ความรักและความสงสาร

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมทินี  (  Metinee  )   แปลว่า   แผ่นดิน

มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า   ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

มณฑาทิพย์   (  Montatip  ,  Montathip  )  แปลว่า  ต้นมณฑาเป็นของเทวดา

มณีทิพย์  (  Maneetip  ,  Maneethip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา

มนัสทิพย์  (  Manastip  ,Manasthip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "