ตั้งชื่อที่เป็นชื่อสัตว์

      ชื่อที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกสัตว์แต่ละประเภท    เมื่อได้ยิน

ได้ฟังทราบได้ทันทีว่า  สัตว์ชนิดนั้นๆ  มีลักษณะอย่างไร  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

แมว                (  Maeo  )                 Cat

ไก่                  (  Kai   )                    Chicken

นก                   (  Nok  )                   Bird

กระรอก            (  Krarok  )              Squirrel

กระแต              (  Kratae  )              Chipmunk

หงส์                  (  Hong  )               Swan

หงส์หยก           (  Hongyok  )          Bird

ห่าน                   (  Han  )                  Goose

เป็ด                    (  Ped   ,  Pet  )        Duck

หมู                     (  Moo  )                  Pig

กุ้ง                      (  Kung  )                Lobster

ปู                         (   Poo  )                 Crab

ปลา                    (  Pla  )                    Fish

กั้ง                       (   Kang  )               Mantis-shrimp

เก้ง                      (  Keng   )              Deer

กวาง                    (  Kwang   ,  Kvang  )    Deer

เสือ                      (  Sua   )                   Tiger

สิงห์                      (  Sing   )                 Lion

สิงห์โต                  (  Singto  )               Lion

นกยูง                    (  Nokyoong  )         Peacock

หนู                        (  Noo  )                   Rat

เหยี่ยว                   (  Yio   )                   Hawk

เงือก                      (  Nguak  )              Mermaid

ลิง                          (  Ling  )                 Monkey

ตั๊กแตน                   (  Takkataen  )        Praying  mantis

ม้า                           (   Ma   ,  Mar  )      Horse

นกแก้ว                    (  Nokkaeo   )          Parrot

เม่น                         (  Men  )                   Porcupine

กบ                           (   Kob   )                 frog

ไก่ฟ้า                       (  Kaifa   )                Pheasant

ผึ้ง                            (  Phung  )               bee

ช้าง                          (  Chang  )               Elephant

ช้างน้ำ                      (  Changnam  ,  Changnarm  )     Hippopotamus

มด                           (  Mod   )                  Ant

นกเขา                      (  Nokkhao  )           Dove

แมลงปอ                  (  Malaengpor  )       Dargonfly

ผีเสื้อ                        (  Pheesua  )            Butterfly

กระต่าย                    (  Kratie  )               Rabbit

ต่อ                            (  Tor    )                 Wasp

เต่า                           (  Tao  )                  Turtle

หมี                            (  Mee  )                 Bear

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก