ชิ่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ศ " 2

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ศ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ศกุน  (  Sakun  )   แปลว่า  นก

ศกุนพงศ์  (  Sakunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก

ศกุนพงษ์  (  Sakunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก

ศตวรรษ  (  Satawas  ,  Satavas  )  แปลว่า  ร้อยปี

ศยาม  (  Sayam  )  แปลว่า   ดำ    , คล้ำ

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศฺินพงศ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

ศศินพงษ์  (Sasinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความเชี่ยวชาญ  ,   อำนาจ

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  ขลัง

ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

ศักราช  (  Sakkarach  )  แปลว่า  ศก ,   ลำดับปี

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์

ศานติ  (  Santi  ,Santhi  )  แปลว่า  ความสงบ

ศิลป์  (  Sin ,  Sil  )  แปลว่า  ฝีมือการช่าง

เศรษฐา  (  Sesta  ,  Sestha  )  แปลว่า   ดีเลิศ   ,   ประเสริฐ

โศภน   (  Sopon  ,  Soepon  )   แปลว่า  ความงาม ,  ความดี

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า    มิ่ง    ขวัญ    ความสง่า  ,  ความงาม

ศิริศักดิ์   (  Sirisak  )   แปลว่า  ผู้มีความเชี่วชาญดี

ศิริพงศ์  (  Siripong  )   แปลว่า  เชื้องสายสง่า

ศิริพงษ์  (  Siripong  )  แปลว่า  เชื้อสายสง่า

ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

ศิริชัย  (  Sirichai  )  แปลว่า  แสงแห่งการชนะ

ศิริวุฒิ  (  Siriwut  ,  Sirivut  )  แปลว่า  เจริญร่ำรวย

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  ชนะเจริญ

ศุภกร  (  Supagorn  )  แปลว่า     ผู้ทำความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "