บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2012

ชื่อคนเกิดวันเสาร์

รูปภาพ
     คนที่เกิดวันเสาร์เมื่อจะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยง    ตัวอักษรที่เป็นตัว กาลกิณี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ชื่อคนวันเสาร์ มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  รุ่งเรือง อาภัสรา  (  Arpassara  )  แปลว่า    รุ่งเรือง ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกสาว ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน เพ็ญพร  (  Penporn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสุข พรเพ็ญ  (  Pornpen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสุข เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งามยิ่ง เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความหมดจด พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร เพชราภา  (  Petcharapa  )  แปลว่า  เพชร สิริภัสรา  (  Siripassara  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  น่ารักดี สิริพัชรา  (  Siripatcha

ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รูปภาพ
      คนที่เกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยง อักษรกาลกิณี  คือ  ย ร ล ว เพื่อความเป็นสิริมงคล  ชื่อคนวันศุกร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย มีดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  ,  ผู้กินอาหารทิพย์ พัณณิดา  (  Pannida  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ  ,  ยอดหญิง จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์ จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัว ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์ อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  แตกต่าง อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่า กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น สุธา  (  Suta  )  แปล

ชื่อคนเกิดวันพฤหัสฯ

รูปภาพ
       คนที่เกิดวันพฤหัส อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ด ต ถ ท ธ น  ผู้ที่จะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นสิริมงคล   ชื่อมีทั้งชื่อผูหญิง และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กัลยา   (  Kanlaya  )  แปลว่า  ดี ,  งาม กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ณัฏฐาวลี  (  Nattawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย ณัฏฐามณี  (  Nattanat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง รุจิราณี  (  Rujiranee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,   เพชรพลอยทองคำ อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี   อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง จารุณี   (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิว

ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

รูปภาพ
      คนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)คือเวลาตั้งแต่  18.00-06.00 น. ทาง โหราศาสตร์จึงกำหนดอักษรกาลกิณี วันพุธ(กลางคืน)  ดังนี้คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม โดยทั่วมักเรียก วันพุธกลางคืนว่า วันราหู มักใช้สีดำ  ซึ่งเป็น สีสัญลักษณ์ของพระราหู เป็นสีวันเกิดของคนวันพุธ(กลางคืน) คุณคงเคยได้ยิน คำที่ว่า     อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู ก็คือ  วันอาทิตย์ ถูกกับ  วันพฤหัสฯ    พุธ  โฉมตรู จันทร์ นงเยาว์  ก็คือ วันพุธ(กลางวัน) ถูกกับ วันจันทร์    ศุกร์  ปากหวาน  อังคารรับเอา  ก็คือ วันศุกร์ ถูกกับ  วันอังคาร    ก็เหลือ แต่พระราหู วันพุธ(กลางคืน) กับ  วันเสาร์  ที่ถูกกัน ชื่อของคนวันพุธ(กลางคืน)  มีทังชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ญาดาวดี  (  Yadawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์   สุทธิกานด์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ สิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันเป็นมิ่งขวัญ สิริลักขณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันเป็นมิ่งขวัญ จิรวัฒน์  (

ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)

รูปภาพ
      วันพุธเพียงวันเดียวที่กำหนดให้มีอักษรกาลกิณี ทั้งกลางวันและกลางคืนต่างกัน  โดยกำหนดเวลา กลางวันตั้งแต่ 06.00-18.00 น. อักษรกาลกิณี คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ     ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กนิษฐา   (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง ลดาทิพย์  (  Ladathip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา ภรณ์ทิพย์  (  Pornthip  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา พรทิพย์  (  Pornthip  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้เป็นของเทวดา ผกาทิพย์  (  Phakatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา ทิพย์ลาวัณย์  (  Tiplawan  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น   ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น

ชื่อคนวันอังคาร

รูปภาพ
   ชื่อคนเกิดวันอังคาร  ( อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ก ข ค ง  )  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้รุ่งเรือง จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  ความงามดั่งเพชร รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร บุษรา  (  Butsara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง บุษยา  (  Butsaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  น่ารัก ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  มีชีวิต   ,  มีลมหายใจ ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอื้อเฟ

ชื่อคนวันจันทร์

รูปภาพ
       คนเกิดวันจันทร์อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ    สระ ได้แก่  สระอะ  สระอา สระอิ  สระอี สระอึ สระอือ สระอุ สระอู สระไอ  สระใอ สระเอา สระอำ  สระเอ  สระแอ ชื่อคนวันจันทร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กมลพร  (  Kamolporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้ กรกช  (  Korrakoch  )   แปลว่า  ไหว้ กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้ พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  หัวใจเพชร   ,  บัวเพชร กมลวัลย์  (  Kamolwan )  แปลว่า  เชื้อสายบัว กนกลักษณ์  (  Kanoklak  )  แปลว่า  ลักษณะทองคำ กนกลักขณ์  (  Kanoklak  )  แปลว่า  ลักษณะทองคำ กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  งามดั่งบัว กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  งามดั่งบัว กมลภัทร์  (  Kamolpat  )  แปลว่า  บัวงาม นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะดี อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม อนงค์ภรณ์  (  Anongporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม อนงค์พร  (  Anongporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ อนงค์ร

หาชื่อเล่น

รูปภาพ
      ลูกทุกคนต้องมีชื่อเล่นกันทั้งนั้น  พ่อแม่มักจะหาชื่อเล่น ให้ วันนี้จะหาชื่อเล่นมาให้เลือกกัน แต่ต้อง คำนึงถึงอักษรที่เป็นกาลกิณีด้วยเช่นกัน  ดูอักษรเหล่านั้นได้ ในวันเกิดของลูก  ชื่อเล่นมีดังนี้    กฤช   กริช   กานต์   กานด์   กาญจน์   กรณ์   กันย์   กรรณ กัณณ์   เกศ   กุล   เกตุ   กฤตย์    โก้   กร   โจ้   แจง   ดาว ไกร   เกรียง   เกียรติ   แก้ว   กลอย   ก้อย   กล้า   เก่ง   แก่น   เก๋   กุ้ง   ก้อง   กวาง    ขวัญ   เข็ม   เขม   คม   แคน   เคน   เจ   แจน   เจน   จันทร์   จอย   เจียว   แจ็ค   โจ    โฉม   ฉาย   ชาย   ชาญ   ชิต   ชิด   ชาติ   ชมพู   ชมพู่   ซัน   ญา   ณา   ณัฐ   ณัฏฐ์   เดือน   ดุจ   เด่น   แดน   โด้   ต้น   ต่อ   ต้อง   เต็ม   ตาล   เท่ห์   แทน   ทีน   โทน   ทิว   ทิพ   ทิพย์   ไท   ทัย   ธง   นา   น้ำ   นก   นวล   บิ๊ก   โบ   โบว์   เปิ้ล   ปลา   เปรียว   ปาน   ปิ่น   ปัทม์ ปอ   ไปร   ผึ้ง   ผา   ฝน   ฝ้าย   เพชร   พา   พิมพ์   เพียว   แพร   แพรว   พรรณ   พัน   พัณณ พัณณ์   พิณ   พุฒิ   พัฒน   พัฒน์   พัส   พรรษ   พัสตร์   พงษ   พงษ์   พ

ชื่อคุณกับความหมาย

รูปภาพ
      คุณเคยสังเกตไหมว่าชื่อของแต่ละคนอาจสะกดต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า  สะกดผิด  ชื่อแต่ละคน มีความหมายต่างกัน เช่น ชื่อ ว่า  พงศ  พงศ์  พงษ พงษ์ ทั้งหมดแปลว่า เชื้อสาย สกุล เทือกเถา เหล่ากอ  ลูกหลาน เช่นเดียวกับคำว่า  วงษ วงษ์ วงศ วงศ์      หรือ คำว่า พัฒน พัฒน์ พัฒนา แปลเช่นเดียวกับคำว่า วัฒน วัฒน์ วัฒนา ซึ่งแปลว่าความเจริญ หรือคำว่า ภัทร ภัทร์ ภัทรา แปลว่า น่ารัก งาม เจริญ ประเสริฐ ดี หรือ คำว่า พัชร พัชร์ พัชรา พัชรี แปล เช่นเดียวกับคำว่า วัชร วัชร์ วัชรา วัชระ วัชรี ซึ่งแปลว่า เพชร     คนที่่ชื่อ  พงษ์พัฒน์ พงศ์พัฒน์ พงษ์ภัทร พงษ์ภัทร์ พงศ์พัชร พงศ์พัชร์ พงษ์พัชร พงษ์พัชร์ พงศ์ภัทร พงศ์ภัทร์  ทุกชื่อมีความหมายในตัวเอง ชื่อส่วนมากพ่อแม่ตั้งให้ พ่อแม่บางท่านนำชื่อของ ตัวมารวมกันเป็นชื่อของลูกอาทิเช่น  พ่อชื่อ รพีพัฒน์ แม่ชื่อ ภัทราวดี ทั้งสองคนอาจนำชื่อของตน มารวมเป็นชื่อลูกเช่น เด็กชาย  ภัทร์รพี หรือ เด็กหญิง รพีวดี     หรือพ่อชื่อ พงษกร แม่ชื่อ วัชรี  อาจตั้งชื่อลูกว่า  วัชรพงษ์  หรือ พงษ์วัชร์ ก็ได้  ทั้งนี้พ่อแม่ควร คำนึงถึงวันเกิดลูกด้วยว่าติดอักษ

ตั้งชื่อตามวันเกิด

รูปภาพ
    การตั้งชื่อตามวันเกิด  พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็น ตัวกาลกิณีเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ลูก อักษรที่เป็นกาลกิณีในแต่ละวันเกิดมีดังนี้ 1. วันอาทิตย์  อักษรกาลกิณี คือ ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ 2. วันจันทร์    อักษรกาลกิณี คือ สระ 3. วันอังคาร   อักษรกาลกิณี คือ ก ข ค ง 4. วันพุธ(กลางวัน)  อักษรกาลกิณี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ     วันพุธ(กลางคืน) อักษรกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 5.วันพฤหัส   อักษรกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น 6. วันศุกร์   อักษรกาลกิณี คือ ย ร ล ว 7. วันเสาร์  อักษรกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ           ในแต่ละวันเกิดใช้ได้ทุกตัวอักษรยกเว้นตัวอักษรข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว การตั้งชื่อควรตั้งตามเพศ เช่น เด็กเพศหญฺิง เกิดวันอังคาร  พ่อชื่อ นาย  ยุทธ  กฤตยา แม่ชื่อ นาง อาภา กฤตยา  ลูกชื่อ เด็กหญิง  อัญญามณี  กฤตยา  "อัญญามณี"ไม่มีตัวอักษรต้องห้าม ชื่อ อัญญามณี  เป็นชื่อที่มีข้อดีคือ ประสบความสำเร็จด้าน งาน เงิน ความรัก  ข้อเสียคือ มีความคิด ที่รุนแรง หรือเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจ พ่อแม่ควรสอนลูกให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้เจริญเติบโต ไปพร้อมกับมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแล

ความหมายของชื่อ

รูปภาพ
      ชื่อ คือ คำแทนตัวเราที่พ่อแม่ หรือบุคคลอื่นตั้งให้ หรือ เราตั้งเอง  แล้วแต่กรณี  แต่บางคนเชื่อว่า  ชื่อที่  พ่อแม่ตั้งให้เป็นสิ่ง ที่ดีที่สุด      พ่อแม่ตั้งให้ได้ในหลายกรณี อาจตั้งเป็น   "ที่ระลึก" ที่ท่านทั้งสองมีลูกคนแรก หรือพบรักกันครั้งแรก หรือ วันที่ลูกเกิดมาลืมตาดูโลกมีเหตุกราณ์สำคัญ เช่น มีฝนตกลงมา ก็อาจตั้งชื่อลูก  ว่า  " น้ำฝน "  หรือ  " ฝน "  เป็นชื่อเล่น  หรือ  ตั้งชื่อจริงว่า  "ฝนทิพย์"  หรือ  "น้ำทิพย์"   พ่อแม่อาจดูวันเกิดลูกด้วยว่าลูกเกิดตรงกับ วันอะไรเช่น จันทร์ อังคารท่านจะได้ตั้งไม่ให้ติดตัวกาลกิณีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับลูก  แต่บาง ท่านอาจไม่ทราบ หรือไม่เชื่อ แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้จาก ประสบการณ์ของการดำเนินชีวิตของท่าน เองว่าจะจริงหรือไม่  คำตอบอยู่ที่ตัวของแต่ละท่านเอง   สิ่งที่แฝงอยู่ในชื่ออาจจะดีหรือไม่ดี อาจจะนำมา ซึ่งความสุขสบาย หรือต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างเลือดตาแทบกระเด็น ตัวอย่างเช่น ชื่อ พุฒิพันธุ์ ดูจากชื่อนี้ ก็จะบอกได้ว่า คุณ พุฒิพันธุ์ เป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก่อนที่จะปร