บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2020

ชื่อที่มีความหมายถึง นก

รูปภาพ
        ชื่อที่มีความหมายว่า นก หรือ แปลว่า นก หรือ หมายถึงนกชนิด ต่างๆ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  โกกิลา  (  Kokila  )  แปลว่า  นกดุเหว่า  มยุระ  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง  มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง  มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนกยูง มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูง  มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง  มยุรฉัตร  (  Mayurachat  )  แปลว่า  พนมหางนกยูง  ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  นก  ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  นก  ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้  ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีนกเป็นเครื่องประดับ  ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา  สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  นกงาม  ศกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก  ศกุนตลา  ( Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้  สกุณา  (  Sakuna  )  แปลว่า  นก  สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก  หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นก  ,  นกในนิยาย    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กระตั้ว  (  Kraua  )  แปลว่า  นกแก้วชนิดหน

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ชะ

รูปภาพ
      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ชะ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น    ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีผมที่เกล้าเป็นมวยสูงเป็น เครื่องประดับ  ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย  ชม้าย  (  Chamai  )  แปลว่า  ชำเลียงตาดู  ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  ,  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่ ชไมวัลยา  (  Chamaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  ,  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่  ชลี  (  Chalee  )  แปลว่า  ไหว้ ,  อัญชลี  อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้  ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ปลา  ,  สระ  ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  ชนาชีวัน  (  Chanacheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  ชนาทิพย์  (  Chanatip  ,  Chanathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา  ชุติชนา  (  Chutichana  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ชนะ  (  Chana  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้รู้ หรือ นักปราชญ์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า  ผู้รู้  หรือ  นักปราชญ์  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  ญาดากุล  (  Yadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  ดุจญาณี  (  Dujyanee  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  พิมพ์ญาณี  (  Pimyanee  )  แปลว่า  แบบนักปราชญ์  ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์น่ารัก  จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  ชไมณัฐ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่ ชไมณัฏฐ์  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปรา

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศศิ

รูปภาพ
    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศศิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก ศศิภัสร์  (  Sasipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งจันทรา  ศศิภัทร์  (  Sasipat  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เครือเถาดวงจันทร์  ,  เชื้อสายดวงจันทร์ ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์ ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์  ศศิพันธุ์  (  Sasipan  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์  ศศิกุล  (  Sasikul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์  ศศิธร  (  Sasitoen  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก ศศินาวรรณ  (  Sasinawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์  ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์  ศศินาพันธุ์  (  Sasinapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์  ศศินากุล  (  Sasinakul  )  แปลว่า 

ชื่อที่แปลว่า ดี

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำแปลว่า ดี , งาม ,  สวย หรือ มีความหมายว่า ดี  , ดียิ่ง  , เลิศ , ประเสริฐ    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดี  ,  ดียิ่ง  ,  ละเอียด  กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางผู้ดีงาม  กุลสตรี  (  Kunlasatree  )  แปลว่า  หญิงผู้ดี  นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก  ,  นางสวย  เฉลา  (  Chalou  )  แปลว่า  งาม ,  สวย , พริ้งเพรา  ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม  ทรรศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู  ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม , น่าดู  นวลระหง  (  Nuonrahong  ,  Nuolrahong  )  แปลว่า  หญิงรูปงาม  นวลหง  (  Nuonlahong  )  แปลว่า  หญิงผิวงาม  บุญราศี  (  Bunrasee  )  แปลว่า  กองบุญ  เพรา  (  Prou  )  แปลว่า  งาม  เพริศ  (  Pers  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  งาม  เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม  ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  เกียรติ  ,  โชคดี เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยโชคดี 

ชื่อที่มีความหมายว่า ที่รัก

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า ที่รัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก  กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ที่รัก  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ที่รัก  ปริยา  (  Priya  )  แปลว่า  ที่รัก  ปรียา  (  Preeya  )  แปลว้่  ที่รัก  จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  พิสุทธิกานด์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  พิมพ์กานดา  (  Pimkanda  )  แปลว่า  รูปผู้เป็นที่รัก  พิมพ์กานตา  (  Pimkanta  )  แปลว่า  รูปผู้เป็นที่รัก ธิดากานด์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก  สุชากานด์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก  สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  สุทธิกานด์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  ปริยาสินี  (  Priyasinee 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นิตย์

รูปภาพ
       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นิตย์ มีดังนี้  อาทิเช่น  นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ  ,  เที่ยง  กรีฑานิตย์  (  Kreetanit  )  การกีฬาที่ยั่งยืน  ,  การเล่นที่สนุกเสมอ กานต์นิตย์  (  Kannit  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ  กุลนิตย์  (  Kullanit  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน  ขจรนิตย์  (  Khajornnit  )  แปลว่า  ฟุ้งไปเสมอ  เขมนิตย์  (  Khemmanit  )  แปลว่า  ผู้มีความพ้นภัยเสมอ  ,  สบายใจเสมอ  จิรนิตย์  (  Jiranit  )  แปลว่า  ยั่งยืนนาน  ชัยนิตย์  (  Chaiyanit  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน  เชาวน์นิตย์  (  Chouwanit  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาไวเสมอ  โชตินิตย์  (  Chotinit  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเสมอ  ณัฐนิตย์  (  Nattanit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  ณัฏฐนิตย์  (  Nattanit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  ดนุนิตย์  (  Danunit  )  แปลว่า  ฉันยั่งยืน  ถิรนิตย์  (  Thiranit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนมั่นคง  ทวีนิตย์  (  Taweenit  )  แปลว่า  ยั่งยืนมากขึ้น ธนนิตย์  (  Tananit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันยั่งยืน  ธีรนิตย์  (  Teeranit  )  แปลว่า  นัก

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ไพ  มีดังนี้  อาทิเช่น  ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  ต่างสี  ,  สีต่างๆ  ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย ,  แตกต่าง ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน  ไพลินลดา  (  Pailinlada  )  แปลว่า  เครือเถาพลอยสีน้ำเงิน  เพ็ญไพลิน  (  Penpailin  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีน้ำเงิน พิศไพลิน  (  Pispailin  )  แปลว่า  แลดูพลอยสีน้ำเงิน  ,  พลอยสีน้ำเงินงาม เพียงไพลิน  (  Piangpailin  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีน้ำเงิน  ดุจไพลิน  (  Dujpailin  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีน้ำเงิน ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  ,  รัศมีงาม  ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ประไพพิศ  (  Prapaipis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ประไพผกา  (  Prapaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พ่อ

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พ่อ หรือ แปลว่า  พ่อ หรือ มีความหมายว่า พ่อ มีดังนี้  อาทิเช่น  ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  ,  Chanidawan  )  แปลว่า  เครือเถาพ่อ  ,  เชื้อสายพ่อ  ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับของพ่อ  ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ  ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ  ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ  ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยของพ่อ ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  แบบพ่อ  ,  มีรูปเหมือนพ่อ  ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  เชื้อสายพ่อ  ลักษณ์ชนิดา  (  Lakchanida  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ  ชีวันชนิดา  (  Cheewanchanida  ) 

ชื่อที่มีความหมายว่า น้อง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า น้อง มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฏฐา  (  Khanitta  ) แปลว่า  น้อง  ภคินี  (  Pakinee  )  แปลว่า  น้องหญิง  ,  พี่หญิง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  ภาดร  (  Padorn  )  แปลว่า  น้องชาย , พี่ชาย  ภาดา  (  Pada  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย  ภารดา  (   Parada  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย  ภารดร  (  Paradorn  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย  ภาตา  (  Pata  )  แปลว่า  น้องชาย  ,  พี่ชาย  อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง

ชื่อที่มีคำว่า น้ำ

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า น้ำ  หรือ มีความหมายเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  ของเหลวใสที่ใช้ในการอุปโภค และ บริโภค  น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า  น้ำทิพย์  (  Namtip  ,  Namthip  )  แปลว่า  น้ำอมฤต  น้ำอ้อย  (  Nam-oy ) แปลว่า  น้ำหวานจากต้นอ้อย น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานจากรังผึ้ง  น้ำตาล  (  Namtan  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากต้นตาล หรือ ต้นมะพร้าว น้ำนวล  (  Namnuol  )  แปลว่า  ผิวอันผุดผ่อง  น้ำเพชร  (  Nampech  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  หยาดละออง  (  Yadlaong  ,  Yadlaorng  )  แปลว่า  หยาดละอองน้ำ หยาดฝน  (  Yadfon  )  แปลว่า  น้ำฝน น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาเป็นเส้น หรือเป็นสาย จากท้องฟ้า  ละอองฝน  (  Laorngfon  )  แปลว่า  น้ำฝนที่เป็นละอองน้ำ สายธาร  (  Saitan  ,  Sietan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  สายน้ำ  (  Sainam  ,  Sienam  )  แปลว่า  ลำน้ำ  ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  ชลาศัย  (  Chalasai  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า เม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า เม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน  เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  เมษา  (  Mesa  )  แปลว่า  ชื่อย่อเดือนเมษายน  เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษายน  เมษาลดา  (  Mesalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เกิดเดือนเมษายน  เมธาวัลย์  (  Metawal  ,  Metawan  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน  เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  ,  รอบคอบ  เมธีกานต์  (  Meteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  เมธีกุล  (  Meteekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  เมธีพงศ์  (  Meteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  เมธีพงษ์  (  Meteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  ศิริเมธี  (  Sirimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  ศุภเมธี  (  Supametee  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์  สุเมธี  (  Sumetee  )  แ