บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2023

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าจิร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร มีดังนี้  อาทิเช่น   จิรกนิฎฐ์  (  Jirakanid  ,  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรกนิฏฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน จิรกนิษฐ์  (  Jirakanis  ,  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน    จิรกนา  (  Jirakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ยั่งยืน   จิรกมล  (  Jirakamol  ,  Jirakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน   จิรกัญญา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิรกันยา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิรกานดา  (  Jirakanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   จิรกานตา  (  Jirakanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   จิรขนิฎฐ์  (  Jirakhanid  ,Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรขนิฏฐ์  (  Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรขนิษฐ์  (  Jirakhanis  ,  Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรจรรยา  (  Jirajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันยั่งยืน   จิรจันทรา  (  Jirajantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันยั่งยืน   จิรจิตรา  (  Jirajittra  )  แปลว่า 

ภัสรชื่อผู้หญิง

        ภัสรชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเชน   ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสรมณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ภัสรพัชร์  (  Passarapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง   ภัสรากันย์  (  Passarakan  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   ภัสราณัฐ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   ภัสราณัฏฐ์  (  Passaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   ภัสรานุช  (  Passaranuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   ภัสราสุรีย์  (  Passarasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน   ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   ภัสราสุดา  (  Passarasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กัญญาภัสร์   (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   จารุภัสรา  (  Jarupassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม   จุฑาภัสรา  (  Jutapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทึ่สุด   จิร

ชื่อที่มีคำว่าพฤกษ์

          ชื่อที่มีคำว่า พฤกษ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้   พฤกษากานต์  (  Pruksakan  )  แปลว่า  ต้นไม้อันเป็นที่รัก   พฤกษาทิพย์  (  Pruksatip  ,  Pruksathip  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นของเทวดา   พฤกษาพรรณ  (  Pruksapan  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม   พฤกษาลดา  (  Pruksalada  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้   ขจีพฤกษ์  (  Khajeepruk  )  แปลว่า  ต้นไม้เขียวสด  ,  ต้นไม้งาม   ชไมพฤกษ์  (  Chamaipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ทั้งคู่   ดุจพฤกษา  (  Dujpruksa  )  แปลว่า  เหมือนต้นไม้   เครือพฤกษา  (  Kruapruksa  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้   ประไพพฤกษ์  (  Prapaipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม   เพ็ญพฤกษา  (  Penpruksa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยต้นไม้   พิมพ์พฤกษา  (  Pimpruksa  )  แปลว่า  รูปต้นไม้   เพียงพฤกษา  (  Piangpruksa  )  แปลว่า  เหมือนต้นไม้   ยลพฤกษา  (  Yonpruksa  ,  Yolpruksa  )  แปลว่า  มองดูต้นไม้   เยาวพฤกษ์  (  Yaowapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้อ่อน  ,  ต้นไม้งาม   เรณูพฤกษา  (  Renoopruksa  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้   ลดาพฤ