ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิสุทธิ "

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิสุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ

ผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

พิสุทธิกานต์   (  Pisuttikan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

พิสุทธิกาญจน์  (  Pisuttikan  )   แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์

พิสุทธิณี   (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า   งามหมดจด

พิสุทธิภรณ์  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

พิสุทธิรัตน์  (  Pisuttirat  )   แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์

พิสุทธิมณี  (  Pisuttimanee  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์

     ชื่อผู้ชาย   อาทิ เช่น

พิสุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด

พิสุทธิชัย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  การชนะอันหมดจด

พิสุทธิวุฒิ  (  Pisuttiwut  ,Pisutivut  )   แปลว่า  ความเจริญอันหมดจด

พิสุทธิพร  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า   ผู้นำความสุขมาให้ที่บริสุทธิ์

พิสุทธิพัชร์   (  Pisuttipat  ,  Pisuttipach  )  แปลว่า   แก้วอันบริสุทธิ์

พิสุทธิภัทร์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

พิสุทธิพัฒน์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

พิสุทธิวัฒน์  (  Pisuttiwat  ,  Pisuttivat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

พิสุทธิกร   (  Pisuttigorn  )   แปลว่า  แสงอันหมดจด

พิสุทธิกรณ์  (  Pisuttigorn  )  แปลว่า  ฉลาดหมดจด

     หมายเหตุ  คำว่า  กรณ์   หรือ   กร    สะกดได้  ดังนี้

กรณ์  (  Korn  หรือ  Gorn  ก็ได้ค่ะ  )

กร  (  Korn  หรือ  Gorn   ก็ได้ค่ะ  )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์