บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2017

ชื่อที่มีคำว่า พีร์

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  พีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พีร์ลดา  (  Peelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า พีร์ญดา  (  Peeyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า พีร์สุดา  ( Peesuda  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ พีร์พิชญา  ( Peepitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า พีร์ภัสรา  (  Peepassara  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า พีร์พัชรา  (  Peepatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า พีร์วัลยา  (  Peewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า พีร์ทิชา  (  Peeticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น สุรพีร์  (  Surapee  )  แปลว่า  เทพผู้กล้าหาญ วีรพีร์  (  Weerapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญยิ่ง พีร์จรัส (  Peejaras  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง จิรพีร์  (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้านาน ณัฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ ณัฏฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ พีร์ดนุ  (  Peedanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ พีร์ทิวา  (  Peetiwa  ,  Peetiva  )  แปลว่า  วันแห่งผู้กล้า พีร์ธำรง  (  Peetamrong  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า ยศ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ยศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดี  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ วิรยศ  (  Wirayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า วีรยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า วีระยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า พีระยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า พิสุทธิยศ  (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด วิสุทธิยศ  (  Wisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด พิศุทธิยศ (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด วิศุทธิยศ  (  Wisuttiyos  ,  Visuttiyos  ) แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด ยศวิสิฐ  (  Yoswisit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  ,  ผู้มีความงามเลิศ ยศวีร์  (  Yossawee  ,  Yossavee  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า ตรียศ  (  Treeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีสาม  ,  ผู้มีความงามสาม ไตรยศ  (  Traiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสาม  ,  ผู้มีความดีสาม ทวียศ  (  Taweeyos  ,  Taveeyos  )  แปลว่า  ผู้ม

ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น มัลลิกา  (  Manlika  ,  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ มัลลิกาพร  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  ดอกมะลินำสุขมาให้ มัลลิกากานต์  (  Mallikakan  )  แปลว่า  ดอกมะลิอันเป็นที่รัก มัลลิกาภรณ์  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกมะลิ มัลลิกาทิพย์  (  Mallikatip  )  แปลว่า  ดอกมะลิเป็นของเทวดา มัลลิกาวัลย์  (  Mallikawal  ,  Mallikawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกมะลิ พิมพ์มัลลิกา  (  Pimmallika  )  แปลว่า  รูปดอกมะลิ เพ็ญมัลลิกา  (  Penmallika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกมะลิ ดุจมัลลิกา  (   Dujmallika  )  แปลว่า  เหมือนดอกมะลิ ช่อมัลลิกา  (  Chormallika  )  แปลว่า  ช่อดอกมะลิ

ชื่อที่มีคำว่า พิกุล

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พิกุล  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พิกุล  (  Pikun  ,  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเล็กเป็น จักๆ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมอยู่จนแห้ง พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ พิกุลกาญจน์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ พิกุลกานต์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลอันเป็นที่รัก พิกุลพัชร์  (  Pikulpach  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยเพชรพลอย พิกุลพร  (  Pikulporn  )  แปลว่า  ดอกพิกุลนำสุขมาให้ พิกุลภรณ์  (  Pikulporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกพิกุล พิกุลวลัย  (  Pikulwalai  )  แปลว่า  กำไลดอกพิกุล พิกุลวัลย์  (  Pikulwan  ,  Pikulwal  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล พิกุลวัลยา  (  Pikulwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล พิกุลทิพ  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลสวรรค์ พิกุลทิพย์  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลเป็นของเทวดา พิกุลรัตน์  (  Pikulrat  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแก้ว พิกุลพรรณ  (  Pikulpan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแห่งความงาม เพ็ญพิกุล  (  Penpikul  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกพิกุล พิมพ์พิกุล  (

ชื่อที่มีคำว่า อภิ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อภิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง อภิสมัย  (  Apissamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง อภิวรรณ  (  Apiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง อภิลดา  (  Apilada  )  แปลว่า  เครือเถายิ่ง อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อภิ  (  Api  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  วิเศษ  ,  เหนือ อภิกานต์  (  Apikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง อภิณัฐ  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง อภิณัฏฐ์  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  , มีตระกูล อภิชาติ  (  Apichat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลยิ่ง อภิชาญ  (  Apichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญยิ่ง อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง  ,  ผู้ชนะแล้ว อภิไชย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายิ่ง อภินันท์

ชื่อที่มี พ หรือ ว ที่แปลเหมือนกัน

รูปภาพ
    ชื่อที่มี  พ  หรือ  ว  ที่มีคำแปล หรือ มีความหมายเหมือนกัน  หรือ คล้ายกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  , ปราศจากมลทิน วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  ,  สะอาด พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส พิมลพรรณ  ( Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส พิมลกานด์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักผ่องใส พิมลฉวี  (  Pimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้ พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม วิมลวรรณ  (  Wimolwan  , Vimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครืองเถางาม วิมลลดา  (  Wimollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า วาสี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  วาสี  หรือบางท่านสะกดว่า  วสี  ส่วนมากมักพบใน ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง วาสีภรณ์  (  Waseeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้อยู่ วาสีพร  (  Waseeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้ วาสีนาฏ  (  Waseenat  )  แปลว่า  นางผู้อยู่ วาสีลดา  ( Waseelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่ วาสีวัลย์  (  Waseewan  ,  Waseewal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่ วสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง ลดาวสี  (  Ladawasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่  ,  เครือเถาผู้ครอง วัลลีวสี  (  Wanleewasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่ ณัฏฐาวสี  (  Nattawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่ พัชราวสี  (  Patcharawasee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้อยู่ รัตนาวสี  (  Rattanawasee  )  แปลว่า  แก้วแห่งผู้ครอง ภัทราวสี  (  Pattrawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ที่น่ารัก  ,  ผู้ครองที่น่ารัก พิชญาวสี  (   Pitchayawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่ ทิชาวสี  (  Tichawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ ภัสราวสี  (  Passaraw

ชื่อที่มีคำว่า วาสิน

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  วาสิน  หรือ  บางท่านสะกดว่า  วาศิน  หรือ  วศิน หรือ  วสิน   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วาสินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน วาศินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน วาสินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม วาศินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม วาสินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้ วาศินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้ วาสินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่ วาศินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วาสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  , วาศิน วสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อญุ่  ,  ผู้ครอง  ,  วศิน วาสินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่ วศินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่ วาสินกานต์  (  Wasinkan  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่รัก วศินกานต์  (  Wasinkan  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า วสุ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  วสุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น วสุ  (  Wasu    Vasu  )  แปลว่า  เพชร  ,  พลอย  ,  สมบัติ  ,  ของมีค่า วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  ที่บังเกิดทรัพย์ วสุเทพ  (  Wasutep  )  แปลว่า  สมบัติเทวดา วสุกานต์  (  Wasukan  )  แปลว่า  สมบัติอันเป็นที่รัก วสุกาญจน์  (  Wasukan  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของมีค่า วสุชล  (  Wasuchol  )  แปลว่า  น้าเป็นของมีค่า วสุวัส  (  Wasuwas  ,  Vasuvas  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของมีค่า วสุวัฒน์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  ความเจริญเป็นของมีค่า วสุวัจน์  (  Wasuwat  ,  Wasuwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีเป็นของมีค่า วสุวัสตร์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  เครื่องนุ่งห่มเป็นของมีค่า วสุวาส  (  Wasuwas  )  แปลว่า  ที่อยู่เป็นของมีค่า วสุวิชญ์  (  Wasuwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุวิทย์  (  Wasuwit  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของมีค่า วสุณัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุณัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุนัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุนัฏฐ์  (

ชื่อที่มีคำว่า สุว

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  สุว  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้   อาทิเช่น สุวคนธ์  (  Suwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  เครื่องหอม สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุวลดา  (  Suwalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดี สุวกานดา  (  Suwakanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม สุวกานด์  (  Suwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม สุวนารี  (  Suwanaree  )  แปลว่า  นางงาม สุวพิศ  (  Suwapis  )  แปลว่า  นางงาม สุวณี  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม สุวนาฏ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม สุวธิดา  (  Suwatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม สุวอัปสร  (  Suwaapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม สุวผกา  (  Suwaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม สุวทิชา  (  Suwaticha  )  แปลว่า  นางงาม สุวชิตา  (  Suwachata  )  แปลว่า  ผู้ชนะงาม สุวนัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวณัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวนัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวณัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวอาภา  (  Suwaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม สุวพิชญา  (  Suwapitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป

ชื่อที่มีคำว่า จำ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  จำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน  ,  ช้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น จำเนียน  (  Jamnian  )  แปลว่า  ตัด  ,  เฉียนให้เป็นไปตามที่ต้องการ จำนัล  (  Jamnan  ,  Jamnal  )  แปลว่า  แจจัน  ,  อึกทึก จำนรรจ์  (  Jamnan  )  แปลว่า  พูด  ,  กล่าว  ,  บอก จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  หมาย  ,  หวัง  ,  ตั้งใจ จำนงค์  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม จำรัสพงศ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง จำรัสพงษ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง จำรัสพัฒน์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง จำรัสภัทร์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  ,  ผู้น่ารักเจริญ จำรัสวัจน์  (  Jamreswat  ,  Jamreswaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ

ชื่อที่มีคำว่า พร้อม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พร้อม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พร้อมพัชร์  (  Prompach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรครบครัน พร้อมพรรณ  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามครบครัน พร้อมกาญจน์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีทองครบครัน พร้อมขวัญ  (  Promkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นมิ่งขวัญครบครัน พร้อมพิศ  (  Prompis  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู พร้อมพิชญ์  (  Prompich  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน พร้อมลดา  (  Promlada  )  แปลว่า  ผู้มีเครือเถาครบครัน พร้อมสุข  (  Promsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายครบครัน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน  , ในเวลาเดียวกัน พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน พร้อมพัฒน์  (  Prompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญครบครัน พร้อมพิทย์  (  Prompit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ครบครัน พร้อมกานต์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นที่รักครบครัน พร้อมณัฐ  (  Pr

ชื่อที่มีคำว่า ศิริ

รูปภาพ
           ชื่อที่มีคำว่า  ศิริ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วรรณศิริ  ( Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ศิริวรรณ (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แก้สแห่งความงาม ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี ศิริลักขณา  (  Sirilakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี ศิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง ศิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี ศิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  มิ่งขวัญ  ,  ความสรรเสริญ ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ ศิริณัฏฐ

ชื่อที่มีคำว่า กัน

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียง  หรือ  อ่านว่า  กัน  สำหรับผู้ที่อยากตั้งชื่อตามเดือน ที่เกิดในเดือน  กันยายน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผูหญิง  ,  นางงาม  , ชื่อราศีที่หก กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กัลยาพัชร์  (  Kanlayapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร กัลยาภัทร์  (  Kanlayapat  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ กัญญามณี  (  Kanyamanee  )   แปลว่า  นางแก้ว กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง สิร

ชื่อที่มีคำว่า กันต์

รูปภาพ
    สำหรับผู้ชายที่อยากตั้งชื่อ ตามเดือนเกิด  ที่มีคำว่า  กันต์   มีดังนี้ อาทิเช่น กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ตัด  ,  โกน  ,  หมุน  ,  ปั่น  ,  กรอ กันต์มนัส  (  Kanmanas  )  แปลว่า  ตัดใจ กันต์มโนช  (  Kanmanoch  )  แปลว่า  ตัดความรัก กันตพงศ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายปั่น กันตพงษ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น กันตชล  (  Kantachol  )  แปลว่า  ตัดน้ำ กันตภพ  (  Kantapop  )  แปลว่า  โลกหมุน กันตยุติ  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดถูกต้อง กันตณรงค์  (  Kantanarong  )  แปลว่า  ตัดการรบ กันตยุทธ์  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดการต่อสู้  ,  ตัดสงคราม  ,  ตัดการรบพุ่ง กันตโชค  (  Kantachok  )  แปลว่า  ตัดเคราะห์ จิรกันต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ตัดนาน ณกันต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ที่ตัด

ชื่อที่มีคำว่า กันย์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  กันย์  หรือ กันยา  สำหรับท่านที่อยากตั้งชื่อตาม เดือนเกิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  ,  ชื่อราศีที่หก กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม กันยากมล  (  Kanyakamol  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางงามผู้มีลักษณะดี  ,  นางผู้มีลักษณะดี กันยาวรรณ  (  Kanyawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา กันย์ทิชา  (  Kanticha  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้เกิดสองครั้ง กันย์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิง กันย์พิมล  (  Kanpimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด กันย์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด กันย์อาภา  (  Kanarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,