ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ส "

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ส  "  มีทั้งผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

สกาว  (  Sakao  )   แปลว่า   ขาว    สะอาด

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )   แปลว่า  จันทร์งาม

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ใจงาม

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  เพชรงาม

สกุณา  (  Sakuna  )  แปลว่า   นก

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า    นก

สมร  (  Samorn  )    แปลว่า  ผู้หญิง      การรบ

สมรรัตน์  (  Samorn  )   แปลว่า  นางแก้ว

สมใจ   (  Somjai  )  แปลว่า  ได้ดั่งต้องการ

สมิตา  (  Samita  )  แปลว่า   เบิกบาน

สมิตาภรณ์  (  Samitaporn  )  เครื่องประดับอันเบิกบาน

สุนทรี    (    Suntree  )  แปลว่า   นางงาม

สวรรยา  (  Sawanya  )   แปลว่า   สมบัติ

สวย  (  Suoy  )   แปลว่า    งาม

สาธิตา   (  Satita   )   แปลว่า   แสดงให้เห็น    สำเร็จ  

สุคนธ์  (  Sukon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม

สุดา   (  Suda  )  แปลว่า  หญิงสาว    

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า      งามบริสุทธิ์

สุพิมล  (  Supimol  )   แปลว่า    งามบริสุทธิ์

สุนันทา  (  Sunanta  )   แปลว่า   เป็นที่น่ายินดี

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า   เป็นที่รักยิ่ง

สุพรรณี  (  Supannee  )   แปลว่า   ทองคำ

สุมาลี  (  Sumalee  )   แปลว่า   ดอกไม้

สุรางคนา  (  Surangkana  )   แปลว่า  นาวสวรรค์

สุวรรณี   (  Suwannee  )   แปลว่า  ทอง

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  ทอง

เสาวคนธ์  (  Saowakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม

เสาวณิต  (  Saowanit  )  แปลว่า  ฟังแล้ว

เสาวรส  (  Saowaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาดอกหอม

เสาวลักษณ์  (  Saowalak  )   แปลว่า  มีลักษณะดี

โสภา  (  Sopa  )  แปลว่า  งาม

โสภาสินี  (  Sopasinee  )   แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สโรชา  (  Sarocha  )   แปลว่า   บัว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์