บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2021

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนา มีดังนี้  อาทิเช่น   ชน  (  Chon  or  Chana  )  แปลว่า  คน   ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน   ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,   นางงาม ชนาสินี  (  Chanasinee  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,  นางงาม  ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาพันธุ์  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย   ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ ชนามณี   (  Chanamanee  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  ,  ผู้เป็นดั่งเพชร ชนาทิพย์  (  Chanatip  ,  Chanathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา   ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ชนานันท์  (  Chananan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี   ชนานาฏ  (  Chananat  )  แปลว่า  คนผู้หญิง   ชนานาถ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง   ชนานุช  (  Chananuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง   ชนาเนตร  (  Chananet  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา   ชนาภัสร์  (  Chanapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ,  ผู้มีแสงสว่าง   ชนาภัทร์  (  C

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันศุกร์

      ชื่อผู้ชายที่เกิดวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น    กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง    กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก   กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   กานต์พงษ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง   กิตติกานต์  (  Kittikan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก   กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง   กิตติณัฏฐ์  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง   กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระรียน   โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง   โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง   โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดง   โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว   กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนิษฐา  (  Kanitta  , Kanista  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิษฐากานต์  (  Kanistakan ,  Kanittakan  )   แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฎฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฏฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว   กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่ กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กาญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   กิตติญา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง   เกตุกนก  (  Ketkanok  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งทอง   ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐากานต์  (  Khanistakan  ,  Khani

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสฯ

         ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสฯ มีดังนี้  อาทิเช่น   กมล  (  Kamol  )  บัว  ,  ดอกบัว   กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน    กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  ขจร   โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   โกมล   (  Komol  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด   โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้   ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ,  กล้า   เกรียงไกร  (  Kriangkrai  )  แปลว่า  ยิ่งใหญ่  ,  กล้ายิ่ง   เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย   ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  กำจร   ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  ความมีใจอยู่กับตัว   เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย   คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี   จงกล   (  Jongkol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จรัล  (  Jaral  ,  Jaran  )  แปลว่า  เดินไป   จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสฯ

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสฯมีดังนี้  อาทิเช่น   กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  พันธุ์ไม้ยืนต้น   กมลา  ( Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กัลยา (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   ขจีกัลยา  (  Khajeekanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   จารุกัลยา  (  Jarukanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก   จารุณัฏฐ์  (  Jaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   จิรกัญญา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน   จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน   ชไมกัญญา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่   ชไมกัลยา  (  Chamaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่   ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ณัฏฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์   ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง  ,  ในรัศมี   บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว   บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม  , นาง   เบญจามาศ  (  Benjamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ชนิดหนึ่ง   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป   ประไพ

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

         ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวันมีดังนี้  อาทิเช่น   กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กมลกานต์  (  Kamolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ   กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกึยรติ   กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  ชื่อไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่ง กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักประพันธ์  ,  นักปราชญ์ทางบทกลอน   กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า  พญาลิง   กรินทร์  (  Karin  )  แปลว่า  พญาช้าง   กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ษมา  ,  กล่าวคำขอโทษ  ,  ความอดกลั้น   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ   กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย   เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย   โกวิท  (  Kowit  ,  Koewit  )  แปลว่า  ชำนาญ โกศล  (  Kosol  ,  Koesol  )  แปลว่า  ฉลาด   ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis   )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐ์  (  Kha

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวัน

      ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวันมีดังนี้  อาทิเช่น   กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก   กนาทิพย์  (  Kanatip  ,  Kanathip  )  แปลว่า  เด็กหญิงเป็นของเทวดา   กณิการ์  (  Kanika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ,  กรรณิการ์   กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  กณิการ์  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง   กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า  ,  ฝักบัว   กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  ,  ดอกบัวเป็นของเทวดา   กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  กมล  ,  นางงาม   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ   กัลยา  ( Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กัลยาทิพย์  (  Kanlayatip  ,  Kanlayathip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้