บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020

ชื่อที่มีความหมายว่า เครื่องประดับ

         ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  แปลว่า  เครื่องประดับ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ   กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทองคำ   กำไลรัตน์  (  Kamlairat  )  แปลว่า  กำไลเพชร   กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร  กุณฑล  (  Kuntol  ,  Kunton  )  แปลว่า  ต่างหู   กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ   กัญจนาภรณ์  (  Kamjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ จารุภรณ์  (  Jaruporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ  ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ   ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน   ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ   รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรพลอยเป็นเครื่องประดับ พัชราภรณ์  (  Patcharaporn 

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ระ

      ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ระ  และ  มีคำนำหน้าว่า ระ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี  ,  เวลาค่ำ รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า   ดวงจันทร์   รชตะ  (  Rachata  )  แปลว่า  เงิน   รจิต  (  Rajit  )  แปลว่า  งดงาม   รดี  (  Radee  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความชอบใจ   รติ  (  Rati  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความชอบใจ   รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รวิพรรณ  (  Rawipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รวิพันธุ์   (  Rawipan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  รวิกานต์  (  Rawikan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก  รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รพิพันธุ์  (  Rapipan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  ความเรียบร้อย   ระย้า   (  Raya  )   แปลว่า  พวง   ระรื่น  (  Raruen  )  แปลว่า  ชื่น     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์   รวิกุล  (  Rawikul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน   รวิวงศ์  (  Rawiwong  ,  Raviwong

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ประ

       ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ประ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป   ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป  ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาวที่กระจายออกไป   ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้   ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน   ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง   ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ   ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีใบคล้ายใบแก้วดอกเล็กๆเป็นช่อสีเหลือง     ชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิเช่น   ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด   ประกิต  (  Prakit  )   แปลว่า  ประกอบ   ประจง  (  Prajong  )  แปลว่า  บรรจง  ,  ทำให้ดี   ประจวบ  (  Prajuab  )  แปลว่า  ประสบ  ,  พบ  ,  สบเหมาะ   ประจิม  (  Prajim  )  แป

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ปะ

           ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ปะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี   ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน   ปฏิมากานต์  (  Patimakan  )  แปลว่า  รูปแทนอันเป็นที่รัก  ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้   ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน   ปริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัวหลวง  ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง  ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก  ปวิชาพัชร์  (  Pawichapach  )  แปลว่า  แหวนเพชร     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ปวีณ  (  Paween  ,  Paveen  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี    ปวัฒน์  (  Pawat  )  แปลว่า  ความเป็นไป   ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ   ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  ครั้งแรก   ปฐมพงษ์  (  Patom  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก   ปฐมพงศ์ 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อมร

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อมร มีดังนี้  อาทิเช่น   อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  , เทวดา   อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  อมรเจษฎ์  (  Amornjes  )  แปลว่า  ผู้เจริญที่สุดยั่งยืน  ,  พี่ผู้ยั่งยืน อมรเชษฐ์  (  Amornchet  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน อมรณัฐ  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   อมรชัย  (  Amornchai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน   อมรไชย  (  Amornchai  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเจริญกว่า   อมรเดช  (  Amorndech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   ถิรอมร  (  Thiraamorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายแข็งแรง  อมรเทพ  (  Amorntep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ไม่ตาย  อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน   อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน   อมรพิทย์  (  Amornpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน   อมรพิชญ์  (  Amornpich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ยั่งยืน   อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน   อมรวิชญ์  (  Amornwich  )

ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่าแสง

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า แสง มีดังนี้  อาทิเช่น   แสง (  Saeng  )  แปลว่า  ความสวา่ง ,  เพชรพลอย  ,   แสงจันทร์  (  Saengjan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใบโตเท่าใบมณฑามีสีนวล แสงจันทรา  (  Saengjantra  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงจันทร์   แสงดารา  (  Saengdara  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว  แสงดาว  (  Saengdao  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว   แสงดาริกา  (  Saengdarika  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว   แสงเงิน  (  Saengngern  )  แปลว่า  ความสว่างแร่สีขาวเป็นมันเนื้อแน่นไม่มีสนิม , เวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะ ขึ้นมีแสงขาวเรื่อๆ แสงทอง  (  Saengtong  )  แปลว่า  ความสว่างจากทองคำ , เวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะขึ้น มีแสงแดงๆของ ดวงตะวัน แสงตะวัน  (  Saengtawan  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงอาทิตย์   แสงรวี  (  Saengrawee  ,  Saengravee  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงตะวัน   แสงรพี  (  Saengrapee  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงตะวัน   แสงเพชร  (  Saengpech  )  แปลว่า  ความสว่างของเพชรเป็นประกายรุ้ง  แสงรัชนี  (  Saengratchanee  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี  แสงทิพย์  (  Saengtip ,  Saengthip  )  แปลว่า