ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จิร , จิรา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จิร  "  มี  ชื่อผู้หญิง  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จิรวดี  (  Jiravadee  ,  Jirawadee )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องยั่งยืน

จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า    ผู้ยั่งยืน

จิราสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า    ผู้ยั่งยืน

จิรวรรณ  (  Jirawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามงามอันยั่งยืน

จิรกมล  (  Jirakamol  ,  Jirakamon  )  แปลว่า  บัวอันยั่งยืน

จิรกนก  (  Jirakanok  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน

จิรกนา  (  Jirakana  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรรัตน์  (  Jirarat  )   แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

จิรพัชร์  (  Jirapat  ,  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

จิรมณี  (  Jiramanee  )   แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

จิรพร  (  Jiraporn  )  แปลว่า  ความสุขอันยั่งยืน

จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

จิรชีวัน  (  Jiracheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตอันยั่งยืน

จิรหทัย  (  Jirahatai  )  แปลว่า  ใจอันยั่งยืน

จิรหฤทัย  (  Jiraharutai  )  แปลว่า  ใจอันยั่งยืน

จิรฤทัย  (  Jirarutai  )  แปลว่า  ใจอันยั่งยืน

จิราภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันยั่งยืน

จิราพร  (  Jiraporn  ) แปลว่า  ผู้นำความสุขอันยั่งยืนมาให้

จิราณี  (  Jiranee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "