บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2023

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วาณิชา  (  Wanicha  ,Vanicha  )  แปลว่า  นักธุรกิจ   วาณิชยา  (  Wanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย   วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  เจ้าแม่แห่งวาจา   วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี   วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  ผู้เล่นดนตรี   วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ   วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า  ,  เทวีแห่งเหล้า   วาสีสินี  (  Waseesinee  )  แปลว่า  นางผู้อยู่   ขวัญทิวา  (  Khwantiwa  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ   ดุจทิวา  (  Dujtiwa  )  แปลว่า  เหมือนวัน   ดุจวารี  (  Dujwaree  )  แปลว่า  เหมือนน้ำ   ดุจวาณี   (  Dujwanee  )  แปลว่า  เหมือนเจ้าแม่แห่งวาจา   ทิวา  (  Tiwa  ,  Tiva  )  แปลว่า  วัน   ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงตะวัน   ทิวากานต์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน   ทิวากุล  (  Tiwakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน   ทิวาณัฐ  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์   ทิวาณัฏฐ์  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์ 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สิริ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สิริ มีดังนี้  อาทิเช่น   สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่ง , ขวัญ ,  ศรี  ,  ความงาม ,  ความสง่า  ,  ความเปล่งปลั่ง , ความสว่าง , ความเจริญ ,  ความสำเร็จ  , ความน่ารัก   สิริกนา  (  Sirikana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความน่ารัก  ,  เด็กหญิงผู้มีความเจริญ   สิริกมล  (  Sirikamol  ,  Sirikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   สิริกัญญา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   สิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสำเร็จ  ,  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   สิริกาญจน์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม   สิริกนิษฐา (  Sirikanista  ,  Sirikanitta  )  แปลว่า  น้องผู้มีความน่ารัก   สิริขนิษฐา  (  Sirikhanista  ,  Sirikhanitta  )  แปลว่า  น้องผู้มีความน่ารัก   สิริขวัญ  (  Sirikhwan  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   สิริจงกล  (  Sirijongkol  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม   สิริจรรยา  (  Sirijanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม   สิริจันทรา  (  Sirija

ศิริชื่อผู้ชาย

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศิริ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความสง่า , ความสว่าง , ความเจริญ , ความงาม , ความสำเร็จ  , มิ่ง , ขวัญ , อำนาจ  , ความร่ำรวย  ,  ความน่ารัก   ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   ศิริกุล  (  Sirikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   ศิริขวัญ  (  Sirikhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและความเจริญ   ศิริคม  (  Sirikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ   ศิริชนา  (  Sirichana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ศิริชัย  (  Sirichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  ,  ผู้ชนะมีความสง่า   ศิริชาติ  (  Sirichat  )  แปลว่า  วงศ์ตระกูลมีความเจริญ   ศิริโชติ  (  Sirichot  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   ศิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   ศิริดนัย  (  Siridanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ   ศิริทัศน์  (  Siritas  )  แปลว่า  ผู้มีความเห็นมีความเจริญ   ศิริเทพ  (  Siritep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ   ศิริธนา  (  Siritana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพ