บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016

ชื่อชาย , ชื่อหญิง

รูปภาพ
    ชื่อชาย  สามารถทำให้เป็นชื่อหญิง   ได้ดังนี้  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว จริยะ  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การวาดเขียน จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด ชุติ  (  Chuti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  ประเภท  ,  คุณภาพ ดุลย์  (  Dul  )  แปลว่า  ความเท่ากัน  ,  เสมอกัน ดุสิต  (  Dusit  )  แปลว่า  สวรรค์ ทวิช  (  Tawich  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า    วัน  ,  สวรรค์ เทวา  (  Tewa  )  แปลว่า  เทวดา นภ  (  Nop  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน  ,  คนผู้ชาย ปวีณ   (  Paween  ,  Paveen  )  แปลว่า  ฉลาด ชลิต  (  Chalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  พระศิวะ  ,  ทิศใต้  , ขวา

ชื่อที่มีคำว่า พิสุทธิ หรือ พิศุทธิ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พิสุทธิ  หรือ  พิศุทธิ  ทั้งสองคำนี้  แปลเหมือนกัน  และใช้  ส หรือ ศ  แทนกันได้   มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พิสุทธิณี   (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิศุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิสุทธิณีย์  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิศุทธิณีย์  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  ผู้ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ พิสุทธิกัลยา  (  Pisuttikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิสุทธิกันยา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิสุทธิกัญญา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิสุทธิกาญจน์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์ พิสุทธิชล  (  Pisuttichol  )  แปลว่า  น้ำสะอาด ธารพิสุทธิ์  (  Tanpisut  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด พิสุทธิธารา  (  Pisuttitara  )  แปลว่า  สายน้ำที่สะอาด พิสุทธิสุดา  (  Pisuttisuda  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  ) แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด ทิพย์พิสุทธิ์  (  Tippisut  )  แปลว่า  บริส

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษที่มีความหมายไม่ดี

รูปภาพ
   ท่านที่อยากทราบว่า  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายไม่ดี มีชื่ออะไรบ้าง  ท่านอาจตั้งชื่อเล่นของลูก  หรือ ชื่อเล่นของตนเอง ตามคำที่ได้ยินมาบ่อยๆ  หรือ  ตามความพอใจ    ชื่อเล่นที่มีความหมายไม่ดี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น Bitter  (  บิทเทอร์  )  แปลว่า  ขมขื่น  ,  ขม    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น Angry   (  แองกี้  )  แปลว่า  โกรธ Ass  (  แอส  )  แปลว่า  ลา Attack  (  แอ็ทแทค  )  แปลว่า  เข้าตี  ,  ทำร้าย  ,  ด่าว่า Axe   (  แอ็ค  )  แปลว่า  ขวาน Bad   (  แบด  )  แปลว่า  เลว  ,  ไม่ดี Badly  (  แบดลี่  )  แปลว่า  อย่างเลว   ,  เน่า  ,  เสีย Bay  (  เบย์  )  แปลว่า  หอน Boast  (  โบสท์)   แปลว่า  โม้  ,  อวด Cast  (  คาสท์  )  แปลว่า  ขว้าง  ,  โยน Gecko  (  เกคโค  )  แปลว่า  ตุ๊กแก Giant  (  ไจแอนท์  )  แปลว่า  ยักษ์ Ghost  (  โกสท์  )  แปลว่า  ผี Joke   (  โจ๊ค  )  แปลว่า  เรื่องตลก Lance  (  ลานซ์  )  แปลว่า  หอก  ,  ทวน Mimic  (  มิมิค  )  แปลว่า  ล้อเลียน Miser  (  ไมเซอร์  )  แปลว่า  คนโลภ Mo

ชื่อที่มีคำว่า ชีระ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  ชีระ  ,  ชีร  ,  ชีรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น สุชีรา  (  Sucheera  )  แปลว่า  เก่งดี  ,  ว่องไวดี ชีราภรณ์  (  Cheeraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่เก่าแก่  , ผู้มีความเก่งเป็นเครื่องประดับ สุชีราภรณ์  (  Sucheeraporn  )  แปลว่า  ความงามของเครื่องประดับที่เก่าแก่  ,  ผู้มีความเก่งเป็นเครื่อง ประดับที่ดี สุชีราทิพย์  (  Sucheeratip  )  แปลว่า  เก่งดีเป็นของเทวดา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ชีระ  (  Cheera  )  แปลว่า  แก่คร่ำ  ,  เก่าแก่  ,  ชำรุด  ,  ว่องไว  , เก่ง  เชี่ยว ชีรณัฐ  (  Cheeranut  )  แปลว่า  นักปราชญ์เก่ง ชีรณัฏฐ์  (  Cheeranut  )  แปลว่า  นักปราชญ์เก่ง สุชีระณัฐ  (  Sucheeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เก่งดี สุชีระณัฏฐ์  (  Sucheeranat  )  แปลว่า  นักปราชณ์เก่งดี ชีรชาญ  (  Cheerachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วว่องไว ชีระชาญ  (  Cheerachan  )  แปลว่า  ผู้แคล่วคล่องว่องไว สุชีระชาญ  (  Sucheerachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วว่องไวดี สุชีรชาญ  (  Sucheerachan  )  แปลว่า  ผู้คล่อง

ตั้งชื่อตามวันเกิด

รูปภาพ
    ตั้งชื่อเล่น และชื่อจริงตามสีวันเกิด  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อวันจันทร์ นวล  (  Nuon  . Nuol )  แปลว่า  สีนวล,  ผิวผ่องเป็นยองใย นวลสมร  (  Nuolsamorn )  แปลว่า นางงามผุดผ่อง นวลอนงค์  (  Nuolanong  )  แปลว่า  นางงาม ขวัญกมล  (  Khwankamol )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก นวลลออ  (  Nuollaor  )  แปลว่า นางงามผุดผ่อง   ชื่อวันอังคาร ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  สีชมพู ชมพูนุท (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนืี้อเก้า ชิตาภรณ์  (  Chitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้ชนะแล้ว ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า เครืี่องประดับอันรุ่งเรือง ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครืี่องประดับอันรุ่งเรือง   ชื่อวันพุธกลางวัน กรีน  (  green  )  แปลว่า  สีเขียว พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า พลอยสีเขียว แพรมรกต  (  Praemorrakot  )  แปลว่า  ผ้าแพรมรกต มณีมรกต  (  Maneemorrakot  )  แปลว่า  แก้วมรกต แพรวมรกต  (  Praeomorrakot  )  แปลว่า  มรกตน้ำแวววาว   ชื่อวันพุธกลางคืน นิล  (  Nin . Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ นิลเนตร  (  Nilnet )  แปลว่า  

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

รูปภาพ
    หลายท่านมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  อยากทราบว่า ชื่อของท่าน อ่านว่าอะไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Laksana   อ่านว่า  ลักษณา Lakkhana   อ่านว่า  ลักขณา Wadee    อ่านว่า  วดี Vadee   อ่านว่า  วดี Usa   อ่านว่า  อุษา Manee   อ่านว่า  มณี Rat   อ่านว่า  รัตน์ Rattana    อ่านว่า  รัตนา Pat   อ่านว่า  ภัทร์ Pattra   อ่านว่า  ภัทรา Pach   อ่านว่า  พัชร์ Patchara   อ่านว่า  พัชรา Pech   อ่านว่า  เพชร Petchara  อ่านว่า  เพชรา Jan   อ่านว่า  จันทร์  ,  จัน Jantra   อ่านว่า  จันทรา Artitaya   อ่านว่า  อาทิตยา Duongdao   อ่านว่า  ดวงดาว Dara   อ่านว่า  ดารา Darika   อ่านว่า  ดาริกา Dariga   อ่านว่า  ดาริกา Pleng   อ่านว่า   เพลง Angun   อ่านว่า  องุ่น Nguak   อ่านว่า  เงือก Kwang   อ่านว่า  กวาง  ,  กว้าง Priao   อ่านว่า  เปรียว  ,  เปรี้ยว Orm   อ่านว่า  อ้อม  ,  ออม Arunee   อ่านว่า  อรุณี Khae    อ่านว่า  แข Duongkhae   อ่านว่า  ดวงแข Sie   อ่านว่า  ทราย   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Korn