บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2014

ไกรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่สะกดด้วย  ไกร  หรือ  ไกล  ออกเสียงคล้ายกัน    แต่แปล ต่างกัน    มีชื่อผู้ชายดังนี้     อาทิเช่น ไกร ( Krai )  แปลว่า  ยิ่ง  , ใหญ่  ,  กล้า  ไกล ( Klai )  แปลว่า   ห่าง  ,  ยืดยาว  ,  นาน ไกรกานต์  ( Kraikan )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง ไกรพงศ์ ( Kraipong )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายยิ่ง ไกรพงษ์ ( Kraipong )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายยิ่ง ไกรคม ( Kraikom )    แปลว่า   ผู้มีความอ่อนน้อมยิ่ง ไกรวุฒิ ( Kraivut , Kraiwut )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่ง ไกรพัฒน์ ( Kraipat )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง ไกรยศ ( Kraiyos )   แปลว่า   ผู้มีความดียิ่ง ไกรศักดิ์ ( Kraisak )   แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง ไกรเดช ( Kraidech )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  ,  ผู้มีความงามยิ่ง ไกรยุทธ์ ( Kraiyut )    แปลว่า   ผู้กล้าต่อสู้ ไกรลักษณ์ ( Krailak )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะยิ่ง ไกรเชษฐ์ ( Kraichet )  แปลว่า   พี่กล้า ไกรวิทย์ ( Kraivit ,  Kraiwit )    แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่ง ไกรณัฐ  (  Krainat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง ไกรณัฏฐ์  (  Krainat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

จรัสแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า  จรัส  หรือ  จำรัส  แปลเหมือนกันไหม มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง เจริญรัตน์  (  Jarernrat  )  แปลว่า  แก้วเจริญ เจริญศรี  (  Jarernsri  )  แปลว่า  ผู้งอกงาม นิภา ( Nipa )   แปลว่า   เทียม   เสมอ   เทียบ นิภาพร ( Nipaporn )   แปลว่า   ผู้นำสุขมาให้เสมอ เนตราภรณ์ ( Nettraporn )   แปลว่า   เครื่องประดับผู้นำทาง บังอร ( Bangorn )    แปลว่า   นาง     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น จรัส( Jaras )   แปลว่า   สุกใส  ,   รุ่งเรือง   ,   สว่าง จรัสพงศ์  (  Jarernpong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง จำรัส (Jamras )    แปลว่า    จรัส  ,   รุ่งเรือง   ,  สว่าง เจริญ ( Jarern )    แปลว่า    เติบโต  ,   งอกงาม   ,  บำเพ็ญ จำเริญ (Jamrern)    แปลว่า    เจริญ   ,  เติบโต   ธวัช ( Tavat, Thavat, Tawat ,Thawat  )   แปลว่า    ธง ธวัชชัย ( Tavatchai,Tawatchai  )   แปลว่า  ธงแห่งการชนะ ประสบ ( Prasop )    แปลว่า    ได้  ,  พบ ประสพ ( Prasop )   แปลว่า    การเกิดผล ปรีชา