บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2022

ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ที่รัก

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า  ที่รัก  มีดังนี้  อาทิเช่น   กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานต์ทิพย์  (  Kantip  ,  Kanthip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   กานด์ทิพย์  (  Kantip  ,  Kanthip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   กานต์มณี  (  Kanmanee   )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก   กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก   กัญญากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กนิษฐ์กานด์  (  Kaniskan  ,  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฏฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ขนิษฐ์กานต์  (  Khaniskan  ,  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   ขนิฏฐ์กานด์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   เครือกานดา

ชนา ชื่อผู้ชาย

       ชนา ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน   ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   ชนาชัย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ   ชนาไชย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า   ชนาชาญ  (  Chanachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ   ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาเทพ  (  Chanatep  )  แปลว่า  คนเทวดา   ชนาธร  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้   ชนาธรณ์  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้   ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย   ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย   ชนาพร  (  Chanaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้   ชนาพัฒน์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก   ชนาภัสร์  (  Chanapas  ) แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง   ชนายุทธ์  (  Chanayut  )  แปลว่า  นักสู้   ชนารัฐ  (  Chanarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นคน   ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ชนาวงศ์  (  Chanawong  , Chanavong )  แปลว่า  ผู้เ

ชื่อที่มีความหมายว่าผู้หญิง

       ชื่อที่มีความหมายว่าผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง   กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้องหญิง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง  ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง   ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่   ดนัยสร  (  Danaisorn  )  แปลว่า  แม่   ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องหญิง  ,  น้องน้อย   ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงวัยรุ่น   นง  (  Nong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง   นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  น้องหญิง   นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   นงเยาว์  (  Nongyao 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ มีดังนี้  อาทิเช่น   สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   สุกนิษฐ์  (  Sukanis  ,  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุกนิฏฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุขนิษฐ์  (  Sukhanis  ,  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุขนิฏฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   สุจิตรา   (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง   สุจินดา  ( Sujinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี   สุจินตา  (  Sujinta  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี   สุชนา  (  Suchana  )  แปลว่า  คนดี   สุดนยา  (  Sudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงดี  ,  ลูกหญิงงาม   สุดนุชา  (  Sudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงดี  ,  ลูกหญิงงาม   สุดรุณี  (  Sudarunee  )  แปลว่า  วัยรุ่นดี  ,  วัยรุ่นงาม   สุดารา  (  Sudara )  แปลว่า  ดาวงาม   สุดัชนี  (  Sudatchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี้งาม   สุดุลยา  (  Sudunlaya  )  แปลว่า  เสมอกันดี  ,  เท่ากันดี  

ชื่อที่มีคำแปลว่า งาม

        ชื่อที่มีคำแปลว่า  งาม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  งาม  ,  นางงาม  ,  ดี   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  , นุ่ม  , เขียวสด   จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ   จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม   ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก   พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  งาม  ,  ดอกไม้  ,  ขาว   พริ้งเพริศ  (  Pringprers   )  แปลว่า  งามเฉิดฉาย   พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู   พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม   เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง   เพริศพราย  (  Prersprie  )  แปลว่า  งามระยับ   เพริศแพร้ว  (  Prerspraeo  )  แปลว่า  งามระยับ   พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์   รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม   รจเรข  (  Rotjares  )  แปลว่า  งาม   รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ   รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง   รุจี  (  Rujee  )  แปล

ชื่อที่มีคำแปลว่าบัว

      ชื่อที่มีคำแปลว่า  บัว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กมลกนก  (  Kamolkanok  )  แปลว่า  บัวทอง กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา   กมลภรณ์  (  Kamolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับบัว กมลลดา  (  Kamollada  ,  Kamonlada  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม   กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้   จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว   จงกลทิพย์  (  Jongkoltip  ,  Jongkolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา   จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว   นลินทิพย์  (  Nalintip  ,  Nalinthip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว   นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  บัวสีน้ำเงิน   บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกบัวเผื่อน   บุษยา  ( Butsaya  )  แปลว่า  บัว   บงกช  (  Bongkoch 

สกาวชื่อผู้หญิง

         สกาวชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด   สกาวกานต์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักสะอาด   สกาวกุล  (  Sakaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวกมล  (  Sakaokamol  )  แปลว่า  บัวขาว  ,  ใจสะอาด   สกาวกัลยา  (  Sakaokanlaya  )  แปลว่า  นางขาว  ,  นางสะอาด   สกาวกนิษฐ์  (  Sakaokanis  ,  Sakaokanit  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด   สกาวขนิษฐ์  (  Sakaokhanis  ,  Sakaokhanit  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด   สกาวขจี  (  Sakaokhajee  )  แปลว่า  ขาวงาม  ,  .งามสะอาด  สกาวชล  (  Sakaochol  ,Sakaochon  )  แปลว่า  น้ำสะอาด   สกาวณัฐ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด   สกาวณัฏฐ์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด  สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )    แปลว่า  นางขาว  ,  นางสะอาด   สกาวนุช (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด   สกาวผกา  (  Sakaophaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ขาว  ,  ดอกไม้สะอาด   สกาวพันธุ์  (  Sakaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายขาว  ,  เชื้อสายสะอาด   สกาวพิมล  (  Sakaopimol  )  แปลว่า  งามขาว  ,  งามสะอาด  

ชื่อผู้หญิงที่อ่านออกเสียงว่า พิด

            ชื่อผู้หญิงที่อ่านออกเสียงว่า  พิด  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู   พิศวาส  (  Pissawas  ,  Pissavas  )  แปลว่า  ความรักใคร่   พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง   พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความปลื้มใจ   พิศพิมล  (  Pispimol  ,  Pispimon  )  แปลว่า  งาม   พิศพรรณราย  (  Pispannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง  พิศภัสรา  (  Pispassara  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม   พิศมณี  (  Pismanee  )  แปลว่า  เพชรงาม   พิศรพี  (  Pisrapee  )  แปลว่า  ตะวันงาม   พิศรัชนี  (  Pisratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม   พิศรุจิรา  (  Pisrujira  )  แปลว่า  งดงาม  พิศฤทัย  (  Piarutai  )  แปลว่า  ใจงาม   พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม   พิศลักขณา  (  Pislakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  พิศวัลลี  (  Piswanlee  )  แปลว่า  เครือเถางาม , เชื้อสายงาม   พิศวารี  (  Piswaree  )  แปลว่า  แลดูน้ำ   พิศวิภา  (  Piswipa  ,  Pisvipa  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม   พิศวิมล  (  Piswimol  ,  Pisvimol  )  แปลว่า  งาม   พิศผกา  (  Pisph

ชื่อผู้หญิงที่มี ล

       ชื่อผู้หญิงที่มีตัว  ล  มีดังนี้  อาทืเช่น   ลดา  (  Lada  )   แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก   ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทองคำ   ลดากุล  (  Ladakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย   ลดาชนิกา  (  Ladachanika  )  แปลว่า  เครือเถาแม่   ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา   ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   ลดาณัฐ  (  Ladanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์   ลดาณัฏฐ์  (  Ladanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์   ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเครือเถา   ลดาวัลย์  (  Ladawal  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา  ,  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย   ลาวัณย์พัชร์  (  Ladapach  )  แปลว่า  เพชรงาม   ลดาลาวัณย์  (  Ladalawan  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เครือเถาน่ารัก   ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก   ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ลักษณา  ( 

ชื่อผู้ชายที่มี ธ

        ชื่อผู้ชายที่มี   ธ   มีดังนี้  อาทิเช่น   ธน  (  Tana ,  Thana )  แปลว่า  ทรัพย์สิน   ธนกานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักมีทรัพย์สิน   ธนกุล  (  Tanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีทรัพย์สิน   ธนเดช  (  Tanadech  ,  Thanadech  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและชื่อเสียง   ธนภาพ  (  Tanapap  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมั่นคง  ธนภัทร์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเจริญ   ธนภัสร์  (  Tanapas  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสงสว่าง   ธนพัฒน์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ   ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน   ธนพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน   ธนวัฒน์  (  Tanawat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ   ธนวุฒิ  (  Tanawut  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ   ธนลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน   ธนศักดิ์  (  Tanasak  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและความสามารถ  ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน   ธนากุล  (  Tanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน   ธนาวุฒิ  (  Tanawut  )  แปลว่า  เชื้อส

ชื่อที่มีคำแปลว่ารุ่งเรือง

       ชื่อที่มีคำแปลว่า  รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ชุติ  (  Chuti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความสว่างไสว  ,  ดวงดาว   ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   ชุติณัฐ  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  ชุติณัฏฐ์  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   ชุตินาฏ  (  Chutinat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง   รุจากานต์  (  Rujakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง รุจาสินี  (  Rujasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม  ,  แสง   รุจิกานต์  (  Rujikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง   รุจิณัฐ  (  Rujinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง   รุจิณัฏฐ์  (  Rujinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  รุจินาฏ  (  Rujinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  ,  นางผู้มีความงาม   รุจิสิ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิทย์

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิทย์  หรือ  พิทยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้   พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้   พิทยากันย์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้   พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  พิทยากนิษฐ์  (  Pittayakanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรู้   พิทยากนิฏฐ์  (  Pittayakanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรู้   พิทยาณัฐ  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้   พิทยาณัฏฐ์  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้   พิทยานุช  (  Pittayanuch  )  แปลว่า  น้องมีความรู้   พิทยาเนตร  (  Pittayanet  )  แปลว่า  ผู้นำทางมีความรู้   พิทยานาฏ  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้    พิทยาทิพย์  (  Pittayatip  ,  Pittayathip  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของเทวดา   พิทยาพัชร์  (  Pittayapach  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร   พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และความงาม   พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ พิทยามณี  (  Pittayamanee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพช

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิทย์

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิทย์  หรือ  วิทยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )  แปลว่า  ความรู้   วิทยา  (  Wittaya  , Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้  กานต์วิทย์  (  Kanwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก   เกรียงวิทย์  (  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง   ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง   จุฑาวิทย์  (  Jutawit ,  Juthawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สุงสุด   จิรวิทย์  (  Jirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน   จรัสวิทย์  (  Jaraswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง   ชัยวิทย์  (  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ   ไชยวิทย์  (  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญกว่า   ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้   ชาญวิทย์  (  Chanwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความชำนาญ   โชติวิทย์ (  Chotwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง   เชษฐวิทย์  (  Chettawit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้   เชษฐ์วิทย์  (  Chetwit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้   ชุติวิทย์  (  Chutiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง   ฉลองวิทย์  (  Chalongwit  )  แปลว่า  ฉลองความร

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าเพียง

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าเพียง  มีดังนี้  อาทิเช่น   เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  พอ  ,  เสมอ  ,  เหมือน  ,  เท่า   เพียงกมล  (  Piangkamol  )  แปลว่า  เสมอใจ  ,  เหมือนบัว   เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเสมอ   เพียงขนิษฐ์  (  Piangkhanis  )  แปลว่า  เหมือนน้อง   เพียงขนิฏฐ์  (  Piangkhanit  )  แปลว่า  เหมือนน้อง   เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   เพียงดาริกา  (  Piangdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว   เพียงทิชา  (  Piangticha  )  แปลว่า  คนเสมอ   เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง   เพียงนุช  (  Piangnuch  )  แปลว่า  เหมือนน้อง   เพียงนภา  (  Piangnapa  )  แปลว่า  เหมือนฟ้า   เพียงนรี  (  Piangnaree  )  แปลว่า  เหมือนนาง   เพียงผกา  (  Piangphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้   เพียงผกาย  (  Piangphakie  )  แปลว่า  เหมือนดาว   เพียงพรรณ  (  Piangpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ   เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )  แปลว่า  เต็มเสมอ  ,  เหมือนเต็ม   เพียงพัชร์  (  Piangpach  )  แปลว่า  เหมือนเพช

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่ากะ

        ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  กะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทืเช่น    กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง   กนกทิพย์  (  Kanoktip  ,  Kanokthip  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา   กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิษฐ์ทิพย์  (  Kanistip  ,  Kanisthip  )  แปลว่า  น้องเป็นของเทวดา   กนิฏฐ์ทิพย์  (  Kanittip  ,  Kanitthip  )  แปลว่า  น้องเป็นของเทวดา   กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ,  บัวเป็นของเทวดา   กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,  นางงาม   กนา  ( Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  , นางน้อย  กนากานต์  (  Kanakann  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก   กนาณัฐ  (  Kananat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นนักปราชญ์   กนาณัฏฐ์  (  Kananat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นนักปราชญ์   กนาลักษณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีลักษณะดี   กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า  กำไลทองคำ   ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งใจ   ขวัญกนา  (  Khwankana  )