ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " วิ " 2

  ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย  "  วิ  " 2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

วิจักษณ์  (  Wijak  .  Vijak  )   แปลว่า   ฉลาด ,   เชี่ยวชาญ

วิจารณ์  (  Wijan  ,  Vijak  )   แปลว่า  ใคร่ครวญ ,   ตรอง

วิจิตร   (  Wijit  ,  Vijit  )   แปลว่า   งาม

วิชชุ  (  Witchu  ,  Vitchu  )   แปลว่า  สายฟ้า

วิชชุพันธุ์  (  Witchupan  )  แปลว่า  เชื้อสายสายฟ้า

วิชชุพงศ์  (  Witchupong  Vitchupong  )  แปลว่า  เชื้อสายสายฟ้า

วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )   แปลว่า     ชนะ

วิชัยพงศ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ

วิชัยพงษ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า   เชื้อสายชนะ

วิชิต   (  Wichit  ,  Vichit  )   แปลว่า  ชนะแล้ว

วิชิตวงศ์  (  Wichitvong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ

วิชิตพงศ์  (  Wichitpong  )   แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว

วิชิตพันธุ์  (  Wichitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

วิริยะพงศ์  (  Wiriyapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเพียร

วิริยะชัย  (  Wiriyachai  )   แปลว่า   ผู้ชนะด้วยความเพียร

วิทยา  (  Witaya  )  แปลว่า  ความรู้

วิภาส  (  Wipas  )   แปลว่า  สว่าง

วิรัติ  (  Wirat  )  แปลว่า  งดเว้น

วิรัช  (  Wirach  )   แปลว่า  ต่างประเทศ

วิโรจน์  (  Wiroj  )  แปลว่า  สว่าง  รุ่งเรือง

วิศิษฐ์   (  Wisit  ,  Visit  )   แปลว่า   เลิศ ,  ประเสริฐ

วิศิษฏ์  (  Wisit  )   แปลว่า   เลิศ   ประเสริฐ

วิสุทธ์   (  Wisut  , Visut  )   แปลว่า  สะอาด ,  บริสุทธิ์

วิสุทธิ์   (  Wisut  ,  Visut  )  แปลว่า   สะอาด   ,  บริสุทธิ์

วิษณุ    (  Wisanu  ,  Visanu  )  แปลว่า    ผู้คุ้มครองดูแล

วิบูลย์  (  Wibool  ,  Wiboon  )   แปลว่า   เต็ม  ,  กว้างขวาง

วิวัฒน์   (  Wiwat  ,  Viwat   )   แปลว่า   ความเจริญ

วิรุฬห์   (  Wirun  ,  Virun  )   แปลว่า   เจริญ ,  งอกงาม

วิสิฐ   (  Wisit  )   แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ

วิหค  (  Wihok  ,  Vihok  )   แปลว่า   นก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ