ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " ท "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ท  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม   น่าดู

ทิพา  (  Tipa  )  แปลว่า  วัน

ทิพากร  (  Tipagorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิวา  (  Tiwa  ,  Tiva  )  แปลว่า   วัน

ทิวากร  (  Tiwagorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิมทอง  (  Timtong  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์

ทิชากร  (  Tichagorn  )  แปลว่า  นก

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )   แปลว่า  วัน ,  สวรรค์

ทิพย์  (  Thip  ,  Tip  )   แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  ,Tivatip  )   แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

   ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

ทิน  (  Tin  )   แปลว่า  วัน

ทินกร  (  Tinnagorn  )   แปลว่า  พระอาทิตย์

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า    สิ่งที่เห็น

ทีป  (  Teep  )   แปลว่า   แสงไฟ   ,    เกาะ

เทพ  (  Tep  )   แปลว่า   เทวดา

เทวัญ   (  Tewan  )  แปลว่า    หมู่เทพ

เทวัน  (  Tewan  )   แปลว่า   พี่เขย  หรือ  น้องเขย

เทียน  (  Tian  )   แปลว่า  เครื่องตามไฟทำด้วยขี้ผึ้ง

เทียม   (  Tiam  )  แปลว่า  เทียบ    ,  เสมอ

ไท  (  Tai  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า  วัน   สวรรค์

เทวพงศ์  (  Tewapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเทวดา

เทวพงษ์  (  Tewapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเทวดา

ทูน  (  Toon  )  แปลว่า   เอาของวางบนศีรษะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "