บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2013

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

รูปภาพ
      ชื่อที่แปลเกี่ยวกับอัญมณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น อัญมณี (  Anyamanee  )    แปลว่า   ของมีค่าอื่นๆ มณี   (  Manee  ) แปลว่า  แก้วหินมีค่า ,  เพชรพลอย พัชรา (  Patchara  )   แปลว่า   เพชร พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ อัญพัชร์ (  Anyapach  ,  Anyapat  )  แปลว่า  เพชรที่ต่างออกไป  ,  เพชรน้ำงาม เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า  เพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ บุษราคัม   (  Bussakam  )   แปลว่า   พลอยสีเหลือง ,  บุษย์น้ำทอง กาญจนา  (  Kanjana  )   แปลว่า   ทองคำ กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้ วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร วัชราพร  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  พรนำสุขมาให้ วัชรี (  Watcharee  )   แปลว่า  เพชร วัชรีภรณ์  (  Watcharee  )   แปล

ชื่อที่แปลว่านก

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ศกุนี  (  Sakunee  )    แปลว่า   นกตัวเมีย สกุณา (  Sakuna  )  แปลว่า  นก สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ สกุณี   (  Sakunee  )    แปลว่า   นก ศกุนตลา (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้ มยุรา (  Mayura  )   แปลว่า  นกยูง มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้ มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง มยุรี   (  Mayuree  )   แปลว่า   นกยูงตัวเมีย มยุเรศ  (  Mayures  )   แปลว่า  นกยูง มยุราวลี   (  Mayurawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง สกุณาวลี  (  Sakunawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก ทวิชา  (  Tawicha  )   แปลว่า   นก ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ ทวิชาวลี  (  Tawichawalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก มยุรกาญจน์ (  Mayurakan  )   แปลว่า  นกยูงทองคำ มยุรพัชร

ชื่อที่แปลว่าดอกไม้ 2

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลเกี่ยวกับดอกไม้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้ กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า   ไหว้ กมลทิพย์  (  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว รัตนกมล  (  Rattanakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว ภัทรกมล  (  Pattarakamol  )  แปลว่า  บัวงาม   กรรณิกา   (  Kannika  )   แปลว่า   เครื่องประดับ  , ฝักบัว ,  ช่อฟ้า  ,ตุ้มหู  , ยอด กรรณิการ์ (  Kannika  )    แปลว่า   พันธุ์ไม้ยืนต้น กัณณิกา  (  Kanika  )    แปลว่า   กรรณิกา จันทนา   (  Jantana  )   แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม จันทนาภรณ์  (  Jantanaporn  )  แปลว่า  มีดอกจันทนาเป็นเครื่องประดับ จันทน์กะพ้อ (  Jankapor  )   แปลว่า   ไม้ต้นในตระกูลยางยูง  ดอกขาวๆหอม ชงโค  (  Chongko  ,  Chongco  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชมนาด   (  Chommanad  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชมพู  (  Chompoo  )   แปลว่า   ไม้หว้า ,   สีแดงเจือขาว ชมพู่  (  Chompoo  )   แปลว่า   ต้นไม้ชนิดหนึ่ง นลิน  (  Nalin

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วารุณี  (  Warunee  )   แปลว่า   เหล้า  , เทวีแห่งเหล้า วาปี  (  Wapee  )   แปลว่า   หนองน้ำ ชลาลัย  (  Chalalai  )   แปลว่า   ทะเล ,  แม่น้ำ ชลาศัย  (  Chalasai  )   แปลว่า  บ่อ ,  สระ  , ทะเล ,  ปลา ผาณิต (  Phanit  )  แปลว่า   น้ำอ้อย ,  น้ำตาล วรรษา   (  Vassa  )   แปลว่า   ฤดูฝน ,  ปี สายธาร   (  Sietan  )  แปลว่า   สายน้ำ สายชล  (  Siechol  )   แปลว่า   สายน้ำ ,  น้ำ เนียร   (  Nian  )   แปลว่า   น้ำ มธุรส  (  Matueos  )   แปลว่า   น้ำผึ้งรสหวาน  , น้ำอ้อย สุธารส  (  Sutaros  )   แปลว่า   น้ำชา น้ำฝน   (  Namfon  )    แปลว่า   ฝน น้ำทิพย์    (  Namtip  ,  Namthip  )   แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา ,  น้ำวิเศษ น้ำมนต์   (   Nammon )  แปลว่า   น้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำหวาน  (  Namwarn  )  แปลว่า   น้ำเชื่อม ,  น้ำตาล  , น้ำอ้อย  , น้ำผึ้งรวง สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี   ,  น้ำสะอาด     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วารี    (  Waree  )   แปลว่า   น้ำ ชล