บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2014

อัครแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า   อัคร  หรือ  อัครา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อัครสืนี  (  Akkarasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง อัครนาฏ  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดหญิง อัครวดี  (  Akkarawadee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ อัครวลี  (  Akkarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ อัคราภรณ์  (  Akkaraporn  )  แปลว่า  ยอดเครื่องประดับ อัคราพรรณ  (  Akkarapan  )   แปลว่า   งามที่สุด อัคราวรรณ  (  Akkarawan  )  แปลว่า  งามที่สุด     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อัคร ( Akkara )  แปลว่า  ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม เลิศ อัครา ( Akkara )   แปลว่า   ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม    เลิศ อัครกุล ( Akkarakul , Akkarakun )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ อัครพงศ์ ( Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ อัครพงษ์ (Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ อัครกานต์  ( Akkarakan )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด อัครกาญจน์ ( Akkarakan )  แปลว่า  ทองที่ดีที่สุด อัครยศ (Akkarayos )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ อัครพัฒน์ (Akkarapat )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญท

จงกลแปลว่าอะไร

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำแปลว่า  บัว   มีอยู่หลายคำ  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จงกลนี  ( Jongkonnee , Jongkolnee )  แปลว่า  บัว นิโลบล  ( Nilobon , Nilobol )  แปลว่า  บัวขาบ นลิน  ( Nalin )  แปลว่า   ดอกบัว นลินี  ( Nalinee )   แปลว่า  หมู่ดอกบัว นิลุบล  ( Nilubon , Nilubol )   แปลว่า   บัวขาบ บงกช  ( Bongkoch )  แปลว่า  บัว ปทุม ( Patum )   แปลว่า   บัว    บัวหลวง ปทุมมาศ ( Patummas )   แปลว่า  บัวทอง ปทุมรัตน์  ( Patumrat )  แปลง่า  บัวแก้ว ปัทมา  ( Pattama )   แปลว่า  บัวหลวง ชลาลัย  ( Chalalai )   แปลว่า   ทะเล ,  แม่น้ำ ชลาศัย  ( Chalasai )   แปลว่า  สระ ,  ทะเล  ,  ปลา สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  บัว   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น จงกล  ( Jongkon, Jongkol )  แปลว่า   บัว กมล  (Kamon ,Kamol )   แปลว่า  บัว โกมล  ( Komon ,Komol )   แปลว่า  ดอกบัว โกมุท ( Komut )   แปลว่า  บัวแดง โกเมศ ( Komes , Komet )   แปลว่า  ดอกบัว    บัว ปัทม์  ( Pat )   แปลว่า  บัวหลวง สาโรช  ( Saroch )  แปลว่า  บัว บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพ

เสน่ห์สะกดอย่างไร

รูปภาพ
    สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ผ่องใส ( Phongsai )  แปลว่า   สุกใส  , บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ( Phongphaeo )  แปลว่า   สะอาด   , หมดจด  ,  สบายใจ แพร ( Prae )   แปลว่า   ผ้าไหม แพรว ( Praeo )   แปลว่า    แวววาว แพรวพรรณ ( Praeopan )   แปลว่า  แสงแวววาว ไพวรรณ  ( Paiwan , Paivan )    แปลว่า   สีต่างๆ  ,  ต่างสี ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า    งาม เมขลา ( Mekkhala )   แปลว่า   ชื่อเทพธิดาประจำสมุทร แหวน ( Waen , Vawn )   แปลว่า   เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้วมีลักษณะเป็นวงกลม สร้อย ( Soy )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำเป็นสายๆ     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น เสน่ห์ ( Sane ,Sanay)  แปลว่า   ลักษณะที่ชวนให้รัก    เสนา ( Sena, Senar )  แปลว่า  กองทหาร  ,  ตรวจสอบที่นา เสนาะ ( Sanor , Sanoh )  แปลว่า  น่าฟัง  ,  เพราะ เสมา  ( Sema )  แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ,   หญ้า ตฤณ ( Trin )   แปลว่า   หญ้า ติณ ( Tin )   แปลว่า  หญ้า ผ่อง ( Phong )  แปลว่า   หมดจด ,  สุกใส เพทาย ( Petie )  แปลว่า  พลอยสีแดงส

นงแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลว่า  ผู้หญิง  หรือ นาง  (  นาง  ไม่ได้ หมายความ ถึง ผู้หญิงที่ทำการสมรสแล้ว  )      ชื่อผู้หญิงมีดังนี้   อาทิเช่น นง ( Nong  )  แปลว่า   ผู้หญิง   ,  นาง นงนุช ( Nongnuch)   แปลว่า  นางน้อง ,  น้องผู้หญิง นงราม ( Nongram )  แปลว่า  นางงาม นงเยาว์ (Nongyao, Nongyou )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  หญิงสาว นงลักษณ์ ( Nonglak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี นาฏ ( Nat )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วไป   ,  ผู้ฟ้อนรำ   นงนาฏ ( Nongnat )  แปลว่า  ผู้หญิง   นงสุดา ( Nongsuda )  แปลว่า  ผู้หญิง สุดา (Suda )  แปลว่า  นาง  ,   ผู้หญิงทั่วไป สุดานาฏ ( Sudanat )  แปลว่า  ผู้หญิง สุดาลักษณ์ ( Sudalak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี ขวัญสุดา ( Khwansuda )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญ ขวัญตา ( Khwanta )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก นรี ( Naree )  แปลว่า  นาง    ผู้หญิง นรีลักษณ์  ( Nareelak )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี นวลสุดา ( Nuonsuda , Nuolsuda )   แปลว่า  ผู้มีผิวผ่องเป็นใย  ,   ผู้ผุดผ่อง ยุวดี ( Yuvadee , Yuwadee )  แปลว่า   หญิงรุ่น   ,  หญิงสาว เยาว์  ( You , Yao )   แปลว่า  ร