ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ร " และ " ฤ "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ร  "  และ "  ฤ  "    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม

รจนาภรณ์  (  Rotjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน

รัชนีกร  (  Ratchaneegorn  )  แปลว่า  พระจันทร์

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน

รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  ผู้หญิง

รมณียา  (  Rommaneeya  )  แปลว่า  งาม

รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )   แปลว่า  งามดั่งตะวัน

รวิวรรณ  (  Rawiwan  ,Raviwan  )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน

รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้เถามีกลิ่นหอมชนิดหนึ่ง

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลฃางคืน

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน      มืด   ค่ำ

รัตติกร  (  Rattigorn  )  แปลว่า   พระจันทร์

รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า   แสงสว่าง

รัศมีพรรณ  (  Rassameepan  )    แปลว่า  แสงงาม

รุจิรา  (  Rujira  )   แปลว่า  งาม  รุ่งเรือง

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับงาม

รุจิเรข    (  Rujirekh   )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้

โรจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

โรจนาภรณ์  (  Rotjanaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง

เรวดี  (  Rewadee  ,  Revadee  )  แปลว่า   ชื่อดาวฤกษ์

รุ่งรัศมี  (  Rungrassamee  )   แปลว่า  แสงสว่างยามเช้า

รุ้ง  (  Rung  )   แปลว่า  รุ้งกินน้ำ

ฤดี  (  Rudee  )   แปลว่า   ความยินดี

ฤดีรัตน์  (  Rudeerat  )   แปลว่า  ผู้มีความยินดีดุจเพชร

ฤดีนาฏ  (  Rudeenat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ฤดีรัศมี  (  Rudeerassamee  )  แปลว่า  แสงแห่งความยินดี

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ใจเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ