ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ย "

   ขื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ย  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ยุวดี  (  Yuwadee  ,  Yuvadee  )  แปลว่า  หญิงสาว

เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  สาว  รุ่น

เยาวมาลย์  (  Yaowamal  ,  Yaovamal  )  แปลว่า  สาวสวย

เยาวเรศ  (  Yaowares  )   แปลว่า  สาวสวย

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสวย

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสวย

ยุพา  (  Yupa  )   แปลว่า  หญิงสาว

ยุพดี  (  Yupadee  )   แปลว่า  หญิงสาว

ยุพาพิน  (  Yupapin  )   แปลว่า  หญิงสาว

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  สมอเรือ

   ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ยง  (  Yong  )  แปลว่า  งาม

ยงยศ  (  Yongyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม

ยงยุทธ  (  Yongyut  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่กล้าหาญ

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า    ความดี

ยุทธ  (  Yut  )   แปลว่า   การต่อสู้

ยุทธ์  (  Yut  )   แปลว่า  การต่อสู่

ยมนา  (  Yommana  )  แปลว่า  ชื่อแม่น้ำ

ยรรยง  (  Yanyong  )   แปลว่า  งามสง่า

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ

ยิ่ง  (  Ying  )    แปลว่า  มาก

ยิ่งยง  (  Yingyong  )   แปลว่า  งามมาก      กล้ามาก

ยุทธนา  (  Yuttana  )  แปลว่า  สงคราม   การรบพุ่ง

เยี่ยม  (  Yiam  )  แปลว่า  เด่น   เลิศ

เยื้อน  (  Yuan  )   แปลว่า  กล่าว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "