ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

     ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกยูรกานต์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยอันเป็นที่รัก

เกตุกานต์  (  Ketkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก

พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กัญญากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กัลยากานต์  (  Kanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ธิดากานต์  (  Tidakan  ,  Thidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

อัญญากานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่แตกต่าง

ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ศจีกานต์  (  Sajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความชำนาญในการพูด

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งจันทร์

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กนิษฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

กนิฏฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ไกรกานต์  (  Kraikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

กีรติกานต์  (  Keeratikan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก

กสิกานต์  (  Kasikan  )  แปลว่า  การเพาะปลูกอันเป็นที่รัก

กายกานต์  (  Kiekan  )  แปลว่า  ตัวอันเป็นที่รัก

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ตัวตนอันเป็นที่รัก

ภัทรกานต์  (  Pattarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

พัฒนกานต์  (  Pattanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ

พีรกานต์  (  Prreakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรกานต์  (  Weerakan  ,  Veerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ธิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความมั่นคง

ฐิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดำรงอยู่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ