ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  สุ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุกานดา   (  Sukanda  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

สุณัฏฐา   (  Sunatta  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

สุกนิษฐา  (  Sukanitta  )  แปลว่า  น้องงาม

สุขนิษฐา  (  Sukhanitta  )   แปลว่า  น้องงาม

สุพิญชา   (  Supitcha  )   แปลว่า   ผู้เป็นนักปราชญ์

สุทิพา  (  Sutipa  )   แปลว่า  วันดี

สุทิวา  (  Sutiwa  ,  Sutiva  )  แปลว่า  วันดี  

สุทิชา  (  Suticha  )   แปลว่า   ผู้เกิดสองครั้งดี    นกงาม

สุธิดา   (  Sutida  )   แปลว่า  ลูกดี

สุรัตนา  (  Surattana  )   แปลว่า  แก้วงาม

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า   งามน่ารัก

สุวิมล  (  Suwimol  ,Suvimol  )   แปลว่า  งามหมดจด

สุพิมล   (  Supimol  ,  Supimon  )   แปลว่า   งามหมดจด

สุพัชรา  (  Supatchara  )   แปลว่า   แก้วงาม

สุวัจนี  (  Suwatjanee  ,  Suvatjanee  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สุมาลี   (  Sumalee  )   แปลว่า  ดอกไม้งาม

สุธัญญา  (  Sutanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี

สุกันยา  (  Sukanya  )   แปลว่า   นางงาม

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )   แปลว่า  นางงาม    งามดี

สุกัญญา  (  Sukanya  )   แปลว่า  นางงาม

สุวารี  (  Suwaree  ,  Suvaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า   นางสวรรค์

สุรีย์  (  Suree  )   แปลว่า   ดวงอาทิตย์

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )   แปลว่า  งามดั่งตะวัน

สุรีย์พรรณ  (  Sureepan  )  แปลว่า   งามดั่งตะวัน

สุญาดา  (  Suyada  )   แปลว่า   นักปราชญ์งาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ