บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2012

กรีฑาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กิ่ง  (  Ging  )  แปลว่า  ส่วนที่แยกแแกจากต้น   แขนง กิ่งดาว  (  Gingdao  )  แปลว่า  ส่วนของดาว  กิ่งกาญจน์  (  Gingkan )  แปลว่า  ส่วนของทอง กิ่งฟ้า  (  Gingfa )  แปลว่า  ส่วนของฟ้า กิ่งกานต์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก กิ่งกานด์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก จันทนี  (  Jantanee ,  Janthanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน   พระศิวะ จันทนวารี  ( Jantanavaree)  แปลว่า  น้ำอันออกจากไม้จันทน์   น้ำมันจันทน์ จันทรพิมพ์  (  Jantarapim ,  Jantharapim  )  แปลว่า  ดวงเดือน   ดวงจันทร์ จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ จันทิรา  (  Jantira  ,  Janthira  )   แปลว่า  พระจันทร์ ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ ชนิกาภรณ์   (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  พรแม่ ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ ชนิดาพร  (  Chanidapor

ชื่อที่มีความหมายไม่ดี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมายไม่ดี    ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กามินี  ( Kaminee )  แปลว่า  หญิงที่มีความใคร่   กาสร (  Kasorn )  แปลว่า  ควาย อวิญญู  (  Avinyoo )  แปลว่า  ไม่มีความรู้  , โง่ มารยา  (  Maraya  )  แปลว่า  การแสร้งทำ   เล่ห์เหลี่ยม    การล่อลวง มารษา  (  Marasa  )  แปลว่า  คำปด  คำเท็จ  คำไม่จริง มล  (  Mol ,  Mon  )  แปลว่า  มัวหมอง  ไม่สะอาด   ไม่บริสุทธิ์ วิลัย ( Vilai )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย พิลัย  (  Pilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย ชัลลุกา  (  Chanluka  )  แปลว่า  ปลิง    ( ชลูกา  ) ชาลินี  (  Chalinee  )  แปลว่า  ตัณหา ชารี  (  Charee  )  แปลว่า  หญิงชู้ มัจฉรี  ( Matjacharee  )  แปลว่า  คนตระหนี่     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น กามัช  (  Kamach )  แปลว่า  เกิดแต่กาม   ,  เกิดแต่ความใคร่ เกียจ (  Kiat, Kiad , Kiaj )  แปลว่า  คด  , ไม่ซื่อ ,   โกง   , คร้าน    , ซ่อนกล อติมาน (  Atiman )  แปลว่า  ความจองหอง ,  ความเย่อหยิ่ง อิสสา  (  Issa  )  แปลว่า  ความชิงช

ชื่อเล่นลูกฝาแฝด 3

รูปภาพ
   การตั้งชื่อเล่นลูกฝาแฝดในครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น เดือน  ( Duan )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ทิพ ( Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  สวรรค์  ชั้นฟ้า  เทวโลก    วัน ทิพย์  (  Tip  ,Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา ทราย  ( Srie  ,Srai  )  แปลว่า  กรวดมีเม็ดละเอียดอยู่ตามพื้นดิน   สัตว์สี่เท้าพวกกวาง นัจ  ( Naj  ,  Nat  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ นัฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ นาฏ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง นาฏย์  (  Nat  ,Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง     การเต้นรำ นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ที่พึ่ง  ผู้เป็นที่พึ่ง ตาล  ( Tan  ,  Tal  )  แปลว่า  ต้นโตนด  สีน้ำตาล ตา  (  Ta  )  แปลว่า  ดวงตา   คราว  แต้ม  ทาง  ที่ แตน ( Taen )  แปลว่า  ชื่อแมลงชนิดหนึ่งบินได้มีพิษต่อยแล้วปวด เปรียว   (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว   ไม่เชื่อง นิจ  (  Nij   ,  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ยั่งยืน  เสมอ พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ความยกย่อง  ความสรรเสริญ   สี  ผิว  ชนิด  วัณณ เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว

ชื่อเล่นลูกฝาแฝด

รูปภาพ
     การตั้งชื่อเล่น   ในคลังบทความประจำเดือนก.ค.  2012   เป็นการ  ตั้งชื่อเล่นโดยทั่วๆไป   แต่ในครั้งนี้เป็นการตั้งชื่อเล่นเป็นการเฉพาะ ลูกฝาแฝด  และคุณควรคำนึงถึง    วันเกิดเป็นหลักเช่นกัน   ซึ่งคุณ สามารถหาอ่านได้จากคลังบทความทางด้านขวามือของคุณ ในเดือน ก.ค. -ส.ค 2012  ชื่อเล่นลูกฝาแฝดมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง ,  นางงาม เกตุ  (  Kat  )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,   ผู้นำ  , ประธาน เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม ,  เส้นผม กุล  (  Kul ,  Kun  )  แปลว่า  ตระกูล , เชื้อสาย , ลูกหลาน  , เผ่า แก้ว  (  Kaeo  ,Kaew  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,    ของประเสริฐ  , เพชรพลอย  ,  กล้า แข (  Kae  )  แปลว่า  พระจันทร์ งาม  (  Ngam )  แปลว่า   สวย  , ดี   ,  น่ารัก เงือก  (  Nguak  )  แปลว่า  คนครึ่งปลา ,  นกชนิดหนึ่ง โฉม  (  Chom  )  แปลว่า   รูปร่าง ,  ซวดทรง ฉาย  (  Chai  ,  Chie  )  แปลว่า  ความงาม , ที่ร่ม   , เงา   , ร่มเย็น   นุช  (  Nuch  )  แปลว่า   น้อง ดุจ  (  Duj  )     แปลว่า  เหมือน ,

ตั้งชื่อลูกฝาแฝด 2

รูปภาพ
     การตั้งชื่อลูกฝาแฝดในครั้งนี้  ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้        ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จิตราวดี  (  Jittravadee  )  แปลว่า  ผู้งดงาม จิตราวลี  (  Jittravalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้งดงาม จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้ทีความยกย่องงาม กานตาภรณ์   (  Kantaporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก กานดาภรณ์   (  Kandaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับที่งดงาม จิตราพรรณ  (  Jittrapan )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม จิตราวัลย์  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นแก้วงาม จิตราพัชร   ,   จิตราพัชร์   (  Jittrapat  ,  Jittrapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรน้ำงาม   จารุวดี  (  Jaruvadee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  , ผู้น่ารัก  ,  ผู้งดงาม จารุวลี  (  Jaruvalee  )  แปลว่า  เชื้อผู้น่ารัก  , เชื้อสายผู้งดงาม  , สร้อยทองคำ จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม จารุพรรณ (  J

ตั้งชื่อลูกฝาแฝด

รูปภาพ
      บางท่านอาจมีลูกแฝด   ไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงทั้งคู่   หรือ ลูกชายทั้งคู่   หรือ  ลูกหญิงคนชายคน  หรือ  แฝดที่ละหลายๆคน อยากตั้งชื่อให้คล้ายกัน  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชไม ( Chamai )  แปลว่า  ทั้งคู่   ทั้งสอง ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่ ชไมนุช  (  Chamainuch )  แปลว่า  น้องทั้งคู่ ชไมภรณ์ (  Chamaiporn )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเครื่องประดับทั้งคู่ ชไมกานต์  (  Chamaikan ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ ชไมกานด์ ( Chamaikan )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ ชไมกาญจน์ ( Chamaikan )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งทองคำทั้งคู่ ชไมพัชร   ,  ชไมพัชร์  (  Chamaipach  ,  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเพชรทั้งคู่ ชมพูนุท  (  Chompoonut )  แปลว่า  ทองคำ        ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ชไมภัทร  ,  ชไมภัทร์  (  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักทั้งคู่  , ผู้เจริญทั้งคู่ ธน   ,   ธนา  (  Tana  ,   Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์ ,   สมบัติ  ,  เงินตรา ธนาภรณ์  (  Tanaporn )  แปลว่า   ผู้มีทรัพย์  ,  ผู้มีเงินตรา

เดือนสะกดอย่างไร

รูปภาพ
     ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่เขียน   หรือสะกด คล้ายกัน   เช่น   ชื่อ  ที่สะกดด้วย  สระ    เ-ือน   (  -uan   ) และ   สระ  -วน  (  -uon  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชื่อที่สะกดด้วย   สระ  เ-ือน  (  uan  )  มีดังนี้ เดือน  (  Duan  )  แปลว่า   พระจันทร์  ,  ส่วนของปี เดือนเพ็ญ  (  Duanpen )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง   เดือนเต็ม  (  Duantem  )   แปลว่า   พระจันทร์เต็มดวง ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า   พระจันทร์  , ดวงจันทร์ ดวงจันทร์  (  Duongjan  )  แปลว่า  พระจันทร์ เตือน  (  Tuan )  แปลว่า  ทำให้รู้ตัว , ทำให้มีสติ  ,  ทำให้รู้สึก ,  บอกให้รู้ล่วงหน้า เตือนตา  (  Tuanta  )   แปลว่า   มองให้มีสติ เตือนใจ (  Tuanjai  )  แปลว่า  ทำให้มีสติได้คิด   ชื่อที่สะกดด้วย   สระ -วน  (  uon  )  มีดังนี้ ชวนพิศ  (  Chuonpis  ,   Chuonpit  )  แปลว่า   งาม   สวย   น่ามอง ชวนชม  (  Chuonchom  )  แปลว่า  น่าดู  , น่าสรรเสริญ ,  น่ายกย่อง ,  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ชวนชื่น (  Chuonchuen  )  แปลว่า  พูดชักนำใ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
   ชื่ออังกฤษที่คุณอาจใช้เป็น  ชื่อเล่น   หรือ  อื่นๆ    มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น Eliza  ,   Elizabeth  ,  Liza ,  Beth   , Love   ,   Lovely  ,  Honey  ,  Holly Sara  ,  Zara  ,  Rainy ,   Holy  , Sweet ,    Cake   ,    Rose  ,  Bell  ,  Ice First  ,  Rain  ,  Palm  ,  Jelly  ,   Deer  ,  Rita  ,  Lina  ,  Apple  ,  Best , Berry  ,  Bow  ,  Care  ,  Cherry ,  Icy  ,  Joy  , Pink  ,  Lily  ,  Mild  ,  Mind Olive  ,  Pearl ,  Pear  ,     ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น Duck   , Cobra  , Snake  , Gong  ,  Rubies  ,  Lord  ,  Mark  ,  Lin ,  Robert  , Idea  ,  Kind    ,  Kindly Philip ,    Handy  ,  Hardy  ,   Hearten  ,   Highly    Keeper  ,   Cold     Manly   ,  Melon   ,  Nick Memory   ,  Noble    ,   Nobly   ,   Silence  ,  Silent   ,   Silver   ,   Gold    ,   Diamond  ,  Lemon Sword   ,   Take   ,   Plum  ,   Thick    ,    View   ,   Well  ,   Wealth   , Storm  ,  Stormy   , Clear   Wealthy   ,   Wind  ,   Dearly  , 

ไอยราสะกดอย่างไร

รูปภาพ
     ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่คุณคิดว่าจะสะกด เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น น้ำผึ้ง ( Narmphung )   แปลว่า   น้ำผึ้งรวง น้ำอ้อย  (  Narm -ooy  )  แปลว่า  น้ำหวานจากต้นอ้อย อ้อย  (  Ooy   ,  Oroy  )   แปลว่า   ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีข้อมีปล้อง  มีรส หวานใช้ทำน้ำตาลทราย เอื้อง (  Auang )  แปลว่า  กล้วยไม้   ,  ดอกกล้วยไม้ ไอยราภรณ์  (  Aiyaraporn   )  แปลว่า  เครื่องประดับช้าง หนึ่งฤทัย  (  Nungrutai  )  แปลว่า  ใจเดียว ปานหทัย  (  Panhatai  )  แปลว่า  ดั่งใจ ดุจหทัย  (  Dujhatai  )  แปลว่า  ดั่งใจ ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้ พิมพ์เดือน  (  Pimduan  )  แปลว่า  รูปจันทร์   พิมพ์ดาว  (  Pimdao  )  แปลว่า  รูปดาว พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  รูปดาว พิมพ์ดารา   (  Pimdara  )  แปลว่า  รูปดาว พิมพ์ชนก  (  Pimchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ไอยรา (  A

Greenแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     ชื่อคุณแปลว่าอะไร  ในครั้งนี้จะมีชื่อภาษาอังกฤษที่คุณอยากทราบ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น      ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้ Green  (กรีน )  แปลว่า  เขียว  สีเขียว Violet  ( ไวโอเลต )  แปลว่า  สีม่วง   ม่วง Blue ( บลู )  แปลว่า  สีฟ้า Gift ( กิ๊ฟท์  )  แปลว่า  ของขวัญ Rose Apple  (  โรสแอปเปิ้ล )   แปลว่า  ชมพู่ Rainy  (  เรนนี่  )  แปลว่า  ฤดูฝน Cat  (  แคท  )  แปลว่า  แมว Opal  (  โอปอล  )  แปลว่า  พลอยสีรุ้ง      ชื่อผู้ชาย    มีดังนี้ Red  ( เรด  )  แปลว่า  สีแดง   แดง Brown  ( บราวน์ )  แปลว่า  สีน้ำตาล ,  น้ำตาล Silver ( ซิลเวอร์ )   แปลว่า  สีเงิน Gold  (  โกลด์ )  แปลว่า  สีทอง Big  ( บิ๊ก ) แปลว่า  ใหญ่ Bus  (  บัส  )  แปลว่า  รถบัส Jet  (  เจท  )   แปลว่า  ไอพ่น  ,  เครื่องบินไอพ่น  ,   นิล   Bank  ( แบงค์  )  แปลว่า  ธนาคาร  ไทยมักเรียกธนบัตร    Park  (  ปาร์ค  )  แปลว่า  สวนสาธารณะ Hero (  ฮีโร่  )  แปลว่า  พระเอก  คนเก่ง  ผู้กล้า Art (  อาร์ท  )  แปลว่า  ศิลปะ     ศิลป์ Air  (  แอร์  )  แปลว่า   อากาศ

ชื่อที่เขียนคล้ายกัน

รูปภาพ
     ชื่อคุณแปลว่าอะไร  ในครั้งนี้จะมีชื่อที่เขียน คล้ายกัน   แต่แปล ไม่เหมือนกัน   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น       ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้ รัชนี (  Ratchanee   )   แปลว่า  กลางคืน  เวลามืด รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน รัตติกาล (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน รัศมี  (  Ratsamee )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป , แสงสว่าง , เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไป ถึงขอบวง รัถยา  (  Rattaya  )  แปลว่า  ทางเดิน ลักษณา  (  Laksana  )   แปลว่า  มีลักษณะดี ลักขณา  (  Lakhana  )   แปลว่า  มีลักษณะดี ลักษมี  (  laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ  ทรัพย์   เสน่ห์ ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า   ลัคน์ รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  มีเงินเป็นเครื่องประดับ รัชดาพร  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เงินนำสุขมาให้ รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  มีเงินเป็นเครื่องประดับ รัชฎาพร  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เงินนำความสุขมาให้ วิมน  (  Vimon  )  แปลว่า  วุ่นวายใจ ,  เคลือบแคลง

วทัญญูแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่คุณอยากทราบว่า ชื่อมี ความหมายเช่นไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น      ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า     เพชรพระอินทร์ วารุณี  (  Varunee )  แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า ,  เหล้า ศิวาภรณ์  (  Sivaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร ศิวะพร  (  Sivaporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร ศิวาพร  (  Sivaporn )  แปลว่า   พรพระอิศวร ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร ศันสนีย์  (  Sansanee )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ , พึงชม สีวิกา  (  Seevika  )  แปลว่า  วอ , เสลี่ยง โสน  (  Sano  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบเล็กๆจำพวกหนึ่ง , ชื่อด้วงชนิดหนึ่งที่เกิดที่ต้นโสน อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  รื่นเริง ,  ดีใจ , เพลิดเพลิน อมราวดี  (  Amaravadee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน ,  ผู้ไม่ตาย   อภิสมัย   (  Apisamai  )  แปลว่า  ความตรัสรู้   , ความบรรลุ , การถึง ยลลดา  (  Yonlada  )  แปลว่า   มองดูเชื้อสาย วรัญญา   (  Waranya  )  แปลว่า  ผู้ธรรมอัน

ชื่อ หรือ นามสกุล ที่สะกดยาก

รูปภาพ
     ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีคำที่สะกดยาก   เมื่อคุณจะ สะกดชื่อ  หรือ  นามสกุล  ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น         ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้ ลออ (  Laor  ,  laror  )  แปลว่า   งาม  สวย ลออองค์  ( Laorong  ,  laorong  )  แปลว่า  ผู้มีรูปร่างงาม บุษบามินตรา  (  Butsabamintra ,  Bussabamintra  )  แปลว่า  พุทธรักษา บุษกร  (  Butsagorn ,Bussagorn  )  แปลว่า  บัวขาบ   บัวสีน้ำเงิน นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า    ผู้หญิง    บังอร  (  Bangon  )   แปลว่า   นาง ,  นางงาม โปรยฝน  (  Proeyfon  )   แปลว่า  ฝนหยาดเม็ดลงมา ผ่องแผ้ว  (  Phongphaeo  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  , สบายใจ ผ่องใส (  Phongsai  )  แปลว่า  สุกใส  ,  บริสุทธิ์ ,   ยิ้มย่อง ดวงแก้ว  (  Duongkaeo )  แปลว่า  สิ่งที่น่าทนุถนอม        ชื่อผู้ชาย     มีดังนี้ หมื่น  (  Muen )  แปลว่า  10,000    ,   ชื่อตำแหน่งในอดีตเหนือตำแหน่งพันขึ้นไป ร้อย  ( Roy )  แปลว่า  100    ,   สอด  ,    สอดด้วยด้าย แสน  (  Saen  )  แปลว่า  100,000    ,  มาก ,   เหลือเกิน  ,  ตำแ

อังกาบสะกดอย่างไร

รูปภาพ
      ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้คุณสามารถหาความหมาย  คำแปล  หรือ สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย        ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น อังกาบ  (  Angkab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีม่วงแดง อังศุมาลี  (  Angsumalee)  แปลว่า  พระอาทิตย์ อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า อัปสรสวรรย์ (  Apsornsawan  )  แปลว่า  สมบัตินางฟ้า สวรรยาทิพย์  (  Sawanyatip  ,  Sawanyathip  )  แปลว่า  สมบัติเป็นของเทวดา อัจฉริยา (  Atchariya  )   แปลว่า  น่าพิศวง ,  แปลก , ประหลาด อัจริยาภรณ์  (  Atchariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันน่าพิศวง อัชณา  (  Anchana )  แปลว่า  กิริยาดี  ความรู้จักประพฤติผ่อน อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การประนมมือ ,  การไหว้ อัญชนา  (   Anchana  )  แปลว่า   ผู้ที่แตกต่างออกไป สุวคนธ์  (  Suvakon  ,  Suwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  เครื่องหอม เสาวคนธ์  (  Souvakon  ,  Souwakon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม ,  เครื่องหอม สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า   นางผู้มีกำเนิดดี สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่

อิทธิสะกดอย่างไร

รูปภาพ
    ชื่อคุณแปลว่าอะไร    ชื่อที่คุณอยากทราบความหมาย  หรือ คำแปล  หรือ สะกดอย่างไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว นรารัตน์  (  Nararat )  แปลว่า  นางแก้ว นรีรัตน์  ,  นารีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางแก้ว อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว อังคณารัตน์ (  Angkanarat )  แปลว่า  นางแก้ว กันยารัตน์  (  Kanyarat )  แปลว่า  นางแก้ว นาฏยารัตน์ (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว นาตยารัตน์  (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กัญญารัตน์ (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า อัจฉรารัตน์  (Atchararat  )  แปลว่า  นางแก้ว ,  นางฟ้าแก้ว อัปสรรัตน์  (  Apsornrat )  แปลว่า  นางแก้ว ,  นางฟ้าแก้ว กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง ,  ชื่อราศีกันย์ กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นางงาม  , สาวน้อย  ,  เครื่องบังแดดรูปหลังคา กังสดาล  (  Kangsadan )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน เนาวรัตน์  (  Nouvarat  ,  Nouwara

วิศิษฏ์สะกดอย่างไร

รูปภาพ
     ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีชื่อที่คุณอยากทราบ  ทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ว่าชื่อคุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร    อาทิเช่น       ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้ วินิตา  (  Vinita  )   แปลว่า  ปกครอง ,  ฝึกอบรม เทวี   (  Te vee  )   แปลว่า  เทวดาผู้หญิง บัณฑิตยา   (   Ban  )   แปลว่า  ความรอบรู้   ,  การเรียน บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,   นักปราชญ์ กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  ความสงสาร   ,  ช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์ กรุณาภรณ์  (  Karunaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสงสารเป็นเครื่องประดับ กุลธิดา  (  Kullatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีตระกูล กุลสตรี  (  Kullasatree  )  แปลว่า  หญิงผู้ดี กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้ เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม โกกิลา  (  Kokila  ,  Gogila  )   แปลว่า  นกดุเหว่า เครือวัลย์  (  Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาเป็นเครื่องประดับ รุจาภรณ์  (  Rujaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่อประดับอันรุ่งเรือง

ปรางวลัยแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อคุณแปลว่าอะไร    ชื่อที่คุณอยากทราบว่า  ความหมาย  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น      ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้ ปรางวลัย  (  Prangvalai  )  แปลว่า  แก้มกลม ปรางค์วลัย  (  Prangvalai  )  แปลว่า  สถูปวงกลมที่มียอดสูง ปริศนา  ( Pritsana )  แปลว่า  คำถาม , ข้อถาม ผกาย (   Phakie )  แปลว่า  ดาว , แสงกระจาย ประกาย  (   Prakie )  แปลว่า  แสงกระจาย , เปลวไฟที่กระเด็นกระจายไป ประกายเพชร  (  Prakaipech , Prakaipet  )  แปลว่า  แสงเพชรส่องเป็นประกายสีรุ้ง ประกายดาว  ( Prakaidao )  แปลว่า  แสงดาวส่องแสงเป็นประกาย ประกายแก้ว ( Prakaikaeo , Prakaikaew )  แปลว่า  แสงแก้วที่กระจายออกมา บวบ ( Buab )  แปลว่า ผักชนิดหนึ่งลูกยาวมีเหลี่ยมใช้ปรุงอาหารได้ พลอย  (  Ploy )  แปลว่า  หินสีต่างๆใช้เจียระไนทำเครื่องประดับ สกาวพัสตร์  (Sakaopas )  แปลว่า  ผ้าขาว พิณ  ( Pin )  แปลว่า  เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง พิลาส  (  Pilas )  แปลว่า  งาม ,  ฟ้อนรำ จุไร (  Jurai  )  แปลว่า  ไรจุก ,  ไรผม จุรี  (  Juree  )   แปลว่า  มีด ฉวี  (  Chavee )  แปลว่า  ผิว พนาลี