ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

  ชื่อที่เกี่ยวกับ  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

ธารทิพย์  (  Tanthip  ,  Tantip  )   แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา

ทิพย์วารี  (  Thipwaree  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา

โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  ท้องฟ้า   อากาศ

เพ็ญโพยม  (  Penpayom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า

พิมพ์โพยม  (  Pimpayom  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า

โพยมรัตน์  (  Payomrat  )  แปลว่า   แก้วบนฟ้า

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้านำสุขมาให้

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับท้องฟ้า

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  รุ่งเช้า

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ตะวัน

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุรีย์ฉาย  (  Sureechie  )  แปลว่า  แสงตะวัน

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์    แสงเงินแสงทอง

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์

ศศินาทิพย์  (  Sasinathip  ,  Sasinatip  )  แปลว่า  พระจันทร์เป็นของเทวดา

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  พระจันทร์

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออก

ประกายรัตน์  (  Prakierat  )  แปลว่า  แสงดาว

ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  ประกาย   ดาว

ผกายรัตน์  (  Phakierat  )  แปลว่า  แสงดาว

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

อรรณพ  (  Annop  )  แปลว่า  ทะเล  

ธารา  (  Tara  ,  Thara  )  แปลว่า  ลำน้ำ

ธาราธร  (  Taratorn  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งลำน้ำ

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ

นที  (  Natee  )  แปลว่า  น้ำ

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน

มาลุต  (  Malut  )  แปลว่า  ลม

มารุต  (  Marut  )  แปลว่า  ลม

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  รุ่งเช้า

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  พระอาทิตย์แรกขึ้น

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  พระจันทร์

อัคคี  (  Akkee  )  แปลว่า  ไฟ

อัคนี  (  Akkanee  )  แปลว่า  ไฟ

เพลิง  (  Plerng  )  แปลว่า  ไฟ

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน

วสันต์  (  Wasan  )  แปลว่า  ฤดูใบไม้ผลิ     หน้าฝน

เหมันต์  (  Heman  )  แปลว่า  ฤดูหนาว

อุดร  (  Udon  )  แปลว่า  ทิศเหนือ

ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  ทิศใต้

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก

อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้

พายัพ  (  Payap  )  แปลว่่า   ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์