บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2020

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า กะ

       ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า กะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  สาวน้อย   กนากานต์  (   Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   กนาพร  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้นำสุขมาให้   กนาภรณ์  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเด็กผู้หญิง   กนาลดา  (  Kanalada  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเครือเถา กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิษฐ์ลดา  (   Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   กนิฎฐ์ลดา  (  Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   กนิฏฐ์ลดา  (  Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  หัวใจ   กมลธิดา  (  Kamoltida  )  แปลว่า  หัวใจลูกหญิง   กมลสุดา  (  Kamolsuda  )  แปลว่า  หัวใจนาง   กมลลดา  (  Kamollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาบัว   กมลนาฏ  (  Kamolnat  )  แปลว่า  หัวใจนาง กนกนาฏ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กนกอร  (  Kanok-orn 

ชื่อที่มีคำว่า มาส

       ชื่อที่มีคำว่า  มาส  หรือ  มาศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน   ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งดวงจันทร์   จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งดวงจันทร์   จุไรมาส  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมงามดั่งจันทร์   จุรีมาส  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดรูปดวงจันทร์   จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์   ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ทั้งคู่   ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งดวงจันทร์   ฐิติมาส  (  Thitimas  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งดวงจันทร์   ดนุมาส  (  Danumas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ฉัน   ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นกจันทรา   ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันจันทร์  ,  วันจันทรา  ธิดามาส  (  Tidamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งจันทรา   นันทมาส  (  Nantamas  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งจันทรา   นิศามาส  ( Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งจันทรา   ปิยะมาส  (  Piyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ที่รัก   ผกายมาส  (  Phakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์   พิมลมาส  (  Pimolmas 

ชื่อที่มีตัว มอม้า ( ม )

      ชื่อที่มีตัว มอม้า   หรือ  ม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กุสุมา  (  Kusama  )  แปลว่า  ดอกคำ   ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  ชไมนาฏ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นางทั้งคู่  ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ปทุมา  (  Patumma  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง   พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน   มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า   น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย  ,  มีรสหวาน   มณฑา  (  Monta  ,  Montha  )   แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง   มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง   มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย   มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง   มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  มัลลิกา  (  Manlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ   มัศยา  (  Matsaya  )  แปลว่า  ปลา   มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา   เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  หัวใจ   กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ความ

ชื่อที่มีคำว่า ธัญ

      ชื่อที่มีคำว่า ธัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  , ดี  ,  เลิศ  ,  ข้าวเปลือก ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง   ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง   ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  ธัญญาพันธุ์  (  Tanyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง  ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  ,  Tanyathip  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ธัญญาภัสร์  (  Tanyapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมีแสงสว่าง   ธัญญาภัค  (  Tanyapak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ดุจธัญญา  (  Dujtanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง   พิมพ์ธัญญา  (  Pimtanya  )  แปลว่า  รูปเลิศ   พิมลธัญญา  (  Pimoltanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันหมดจด     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ธัญ   (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  ,  ข้าวเปลือก   ธัญญ์  (  Tan  )

ชื่อที่มีคำว่า อมร

     ชื่อที่มีคำว่า  อมร  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   อมรทิพย์  (  Anorntip  ,  Amornthip  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเป็นของเทวดา อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน   อมรพิชญ์  (  Amornpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันยั่งยืน   อมรพันธุ์  (  Amornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน   อมรพัชร์  (  Amornpach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน    อมรลดา  (  Amornlada  )  แปลว่า เครือเถาผู้ยั่งยืน   อมรวัลย์  (  Amornwan  ,  Amornwal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน   อมรวัลยา  (  Amornwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน  อมรนาฏ  (  Amornnat  ) แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   อมรนุช  (  Amornnuch  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   ศศิอมร  (  Sasiamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนดั่งจันทรา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   อมรณัฐ  (   Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปล

ชื่อผู้ชาย สุร ( สุระ )

        ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  สุร  (  สุระ  )    มีดังนี้  อาทิเช่น   สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก  สุรเกียรติ  (  Surakiat )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้กล้า  สุรเกียรติ์  (  Surakiat  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้กล้า  สุรสีห์  (  Surasee  )  แปลว่า  ผู้กล้าดุจสิงห์    สุรจรส  (  Surajaros  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง   สุรจรัส  (  Surajaras  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง   สุรเจษฎ์  (  Surajet  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งผู้เป็นใหญ๋  ,  พี่ผู้กล้าหาญ   สุรชนา  (  Surachana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า   สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า   สุรเชษฐ์  (  Surachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ   สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรณัฏฐ์  ( Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรเดช  (  Suradech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า   สุรเทพ  (  Suratep  )  แปลว่า  เทพแห่งผู้กล้า   สุรธนา  (  Suratana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งผู้กล้า  สุรนันท์  (   Suranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า  

ชื่อที่มีความหมายว่า เครื่องประดับ

         ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  แปลว่า  เครื่องประดับ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ   กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทองคำ   กำไลรัตน์  (  Kamlairat  )  แปลว่า  กำไลเพชร   กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร  กุณฑล  (  Kuntol  ,  Kunton  )  แปลว่า  ต่างหู   กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ   กัญจนาภรณ์  (  Kamjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ จารุภรณ์  (  Jaruporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ  ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ   ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน   ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ   รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรพลอยเป็นเครื่องประดับ พัชราภรณ์  (  Patcharaporn 

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ระ

      ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ระ  และ  มีคำนำหน้าว่า ระ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี  ,  เวลาค่ำ รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า   ดวงจันทร์   รชตะ  (  Rachata  )  แปลว่า  เงิน   รจิต  (  Rajit  )  แปลว่า  งดงาม   รดี  (  Radee  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความชอบใจ   รติ  (  Rati  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความชอบใจ   รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รวิพรรณ  (  Rawipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รวิพันธุ์   (  Rawipan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  รวิกานต์  (  Rawikan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก  รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รพิพันธุ์  (  Rapipan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  ความเรียบร้อย   ระย้า   (  Raya  )   แปลว่า  พวง   ระรื่น  (  Raruen  )  แปลว่า  ชื่น     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์   รวิกุล  (  Rawikul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน   รวิวงศ์  (  Rawiwong  ,  Raviwong

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ประ

       ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ประ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป   ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป  ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาวที่กระจายออกไป   ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้   ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน   ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง   ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ   ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีใบคล้ายใบแก้วดอกเล็กๆเป็นช่อสีเหลือง     ชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิเช่น   ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด   ประกิต  (  Prakit  )   แปลว่า  ประกอบ   ประจง  (  Prajong  )  แปลว่า  บรรจง  ,  ทำให้ดี   ประจวบ  (  Prajuab  )  แปลว่า  ประสบ  ,  พบ  ,  สบเหมาะ   ประจิม  (  Prajim  )  แป

ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ปะ

           ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ปะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี   ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน   ปฏิมากานต์  (  Patimakan  )  แปลว่า  รูปแทนอันเป็นที่รัก  ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้   ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน   ปริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัวหลวง  ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง  ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก  ปวิชาพัชร์  (  Pawichapach  )  แปลว่า  แหวนเพชร     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ปวีณ  (  Paween  ,  Paveen  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี    ปวัฒน์  (  Pawat  )  แปลว่า  ความเป็นไป   ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ   ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  ครั้งแรก   ปฐมพงษ์  (  Patom  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก   ปฐมพงศ์ 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อมร

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อมร มีดังนี้  อาทิเช่น   อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  , เทวดา   อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  อมรเจษฎ์  (  Amornjes  )  แปลว่า  ผู้เจริญที่สุดยั่งยืน  ,  พี่ผู้ยั่งยืน อมรเชษฐ์  (  Amornchet  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน อมรณัฐ  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   อมรชัย  (  Amornchai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน   อมรไชย  (  Amornchai  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเจริญกว่า   อมรเดช  (  Amorndech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   ถิรอมร  (  Thiraamorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายแข็งแรง  อมรเทพ  (  Amorntep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ไม่ตาย  อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน   อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน   อมรพิทย์  (  Amornpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน   อมรพิชญ์  (  Amornpich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ยั่งยืน   อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน   อมรวิชญ์  (  Amornwich  )

ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่าแสง

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า แสง มีดังนี้  อาทิเช่น   แสง (  Saeng  )  แปลว่า  ความสวา่ง ,  เพชรพลอย  ,   แสงจันทร์  (  Saengjan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใบโตเท่าใบมณฑามีสีนวล แสงจันทรา  (  Saengjantra  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงจันทร์   แสงดารา  (  Saengdara  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว  แสงดาว  (  Saengdao  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว   แสงดาริกา  (  Saengdarika  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว   แสงเงิน  (  Saengngern  )  แปลว่า  ความสว่างแร่สีขาวเป็นมันเนื้อแน่นไม่มีสนิม , เวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะ ขึ้นมีแสงขาวเรื่อๆ แสงทอง  (  Saengtong  )  แปลว่า  ความสว่างจากทองคำ , เวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะขึ้น มีแสงแดงๆของ ดวงตะวัน แสงตะวัน  (  Saengtawan  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงอาทิตย์   แสงรวี  (  Saengrawee  ,  Saengravee  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงตะวัน   แสงรพี  (  Saengrapee  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงตะวัน   แสงเพชร  (  Saengpech  )  แปลว่า  ความสว่างของเพชรเป็นประกายรุ้ง  แสงรัชนี  (  Saengratchanee  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี  แสงทิพย์  (  Saengtip ,  Saengthip  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำว่า ปิยะ

    ชื่อที่มีคำว่า ปิย หรือ ปิยะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย  มีดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ปิยกาญจน์  (  Piyakan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก ปิยนุช  (  Piyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ปิยนาฏ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   ปิยนาตย์  (  Piyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   ปิยธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  ปิยทิพ  (  Piyatip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน  ปิยทิพย์  (  Piyatip  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา  ปิยภรณ์  (  Piyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  ปิยพรรณ  (  Piyapan  )  แปลว่า  ความงามอันเป็นที่รัก   ปิยวรรณ  (  Piyawan  )  แปลว่า  ความงามอันเป็นที่รัก ปิยมาส  (  Piyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก   ปิยมาศ  (  Piyamas  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก   ปิยรัชนี  (  Piyaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ปิยะ   (  Piya  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก    ปิยณัฐ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ปิยณัฏฐ์  (  Piyanat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็น

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศักดิ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศักดิ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึ่ง  ,  ความอุตสาหะ , อำนาจ  ,  กระบี่    ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความอุตสาหะ  ศักดิ์ชาญ  (  Sakchan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเชี่ยวชาญ ศักดิ์พิเชฐ  (  Sakpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญยิ่ง  พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความสามารถ ,  ผู้พากเพียรมีความอุตสาหะ  พุทธิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความสามารถ พุฒิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและความดี เกษมศักดิ์  (  Kasemsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถสบายใจ  จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน   ไชยศักดิ์  (  Chaiyasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญกว่า   ฐิติศักดิ์  (  Titisak  ,  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดำรงอยู่  ณรงค์ศักดิ์  (  Narongsak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งการรบ  ณัฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์   ณัฏฐศักดิ์ 

ชื่อที่มีความหมายว่า ความยินดี

         ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายว่า ความยินดี มีดังนี้  อาทิเช่น ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี   ฤดีกานต์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก  ฤดีภรณ์  (  Rudeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่มีความยินดี  ฤดีนาฏ  (  Rudeenat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   ฤดีนุช  ( Rudeenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความยินดี   ฤดีภัค  (  Rudeepak  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีโชคดี   ฤดีภัทร์ (  Rudeepat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีน่ารัก   ฤดีรจนา  (  Rudeerotjana  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม   ฤดีรุจิรา  (  Rudeerujira  )  แปลว่า ผู้มีความยินดีงาม   ฤดีจันทรา  (  Rudeejantra  )  แปลว่า  จันทร์แห่งความยินดี   ฤดีผกา  (  Rudeephaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความยินดี   ฤดีรัชนี  (  Rudeeratchanee  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งราตรี  ฤดีลดา  (  Rudeelada  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี   ลดาฤดี  (  Ladarudee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี   ชไมฤดี  (  Chamairudee  )  แปลว่า  ยินดีทั้งคู่ ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี   ดุจฤดี  (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนยินดี   ทิพย์ฤดี 

ชื่อที่มีคำแปลว่า ทั้งคู่

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  ทั้งคู่  หรือ  ทั้งสอง  หรือ  สอง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ขื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง   ชไมกานดา  (  Chamaikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  ชไมกานตา  (  Chamaikanta  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ ชไมกันยา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ,  นางงามทั้งคู่   ชไมกัญญา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ,  นางงามทั้งคู่   ชไมกัลยา  (  Chamaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่ ชไมนาฏ  (  Chamainat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่   ชไมอร  (  Chamaiorn  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่ ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่ ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่ ชไมพรรณ  (  Chamaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่ ชไมวรรณ  (  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่ ชไมวัลย์  (  Chamaiwal  ,  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่   ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่   ทิชา  (  Ticha 

ชื่อที่มีคำว่า ดนุ

     ชื่อที่มีคำว่า ดนุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง  ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นเครือเถา  ,  เครือเถาฉัน   ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องน้อย   ดนุภัค  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ตน  ,  ข้าพเจ้า   ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก   ดนุชาญ  (  Danuchan  )  แปลว่า  ฉันผู้ชำนาญ  ,  ฉันผู้คล่องแคล่ว   ดนุพงศ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน   ดนุพงษ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ดนุนาท  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันกึกก้อง  ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ   ดนุภัทร์  (  Danupat  )  แปลว่า   ฉันน่ารัก   ดนุวัฒน์  (  Danuwat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  ดนุภัสร์  (  Danupas  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  ,  ฉันรุ่งเรือง   ดนุภาคย์  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันโชคดี   ดนุนันท์ 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าจำ หรือ คำว่า ชำ

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า จำ  หรือ  คำว่า ชำ มีดังนี้  อาทิเช่น จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  หวัง   จำนงกุล  (  Jamnongkul  )  แปลว่า  มีเชื้อสายดังหวัง จำนรรจ์  (  Jamnan  )  แปลว่า  เจรจา  ,  พูด   จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  ช้า  ,  นาน   จำรัส  (  Jamres  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  จรัส  ,  สว่าง   จำรัสกุล  (  Jamreskul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   จำรัสพงศ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง จำรัสพงษ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม   จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  , มากขึ้น   จำเรียง  (  Jamriang  )  แปลว่า ร้องเพลง  จำลอง  ( Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ  จำปูน  (  Jampoon  )  แปลว่า  ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง ชำนะ  (  Chamna  )  แปลว่า  ชนะ ชำนัญ  (  Chamnan  )  แปลว่า   รู้   ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  ชาญ  ,  รู้  ,  ว่องไว   ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  รู้ชัดเจน  ,  เชี่ยวชาญ   ชำนิพงศ์  (  Chamnipong  )  แปลว่า  เชื้อสายว่องไว   ชำนิพงษ์  (  Chamnipong  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับป่า

      ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับป่า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า   วนาลี  (  Wanalee  ,  Vanalee  )  แปลว่า  แนวป่า   พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้  ไพรระหง  (  Prairahong  )  แปลว่า  ป่าสูง  ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า เครื่องประดับแห่งเครือเถา  ลดาวัลยา  (  Ladawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา วัลย์  (  Wal,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา  วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา   วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา พนาวัลย์  (  Panawal  ,  Panawan  )  แปลว่า  เครือเถาป่า   วนัสลดา  (  Wanaslada  )  แปลว่า  เครือเถาป่า  อรัญลดา  (  Aranlada  )  แปลว่า  เครือเถาป่า อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว   อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า อารัญญา (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า  , ดง  พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  , ดง   พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า   พนม  (  Panom  )  แปลว

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า นิ

        ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า นิ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เทียม  ,  เทียบ  ,  เสมอ   นิภากุล  (  Nipakul  )  แปลว่า  เสมอสกุล  ,  เสมอด้วยเชื้อสาย นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ   นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ  นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ  นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  เสมอด้วยเครื่องประดับ   นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ   นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ   นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ผู้หญิงสวยงาม   นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า    บัวสีขาบ   นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน   นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  พวก  ,  หมู่   นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  หมู่บ้านใหญ่ , ตำบล  นิติ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  กฎหมาย  ,  แบบแผน  , ขนบธรรมเนียม  นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็น

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า กัน

       ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า กัน มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง  กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า  กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม   กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  ดนุกัญญา  (  Danukanya  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง   สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม  ,  ราศีกันย์   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม   กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   จารุกันย์  (  Jarakan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก   ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง   ประไพกันย์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  ปรียากันย์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   ลดากันย์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถานาง  ,  เชื้อสายนาง อาภากันย์  (  Arpakan  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,  แสงแห่งนางงาม ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  ,  Thipkanya 

ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้

        ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กณิการ์  (  Kanika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ชนิดหนึ่ง กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว   จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง   เฌอมาลย์  (  Chermal  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้  บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้   บุษบา  (  Butsapa  )  แปลว่า  ดอกไม้   บุษบง (  Butsapong  )  แปลว่า  ดอกไม้   บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  บัวเผื่อน  บุหงา  (  Bunga )  แปลว่า  ดอกไม้  ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง   เบญจมาศ   (  Benjamas  )  แปลว่า ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกมีหลายสี ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัว   ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้   พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ดอกพิกุล  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง  มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง  มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ  มาลย์  (  Mal  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง   มาลัย  (  Malai  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า ชัย

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ชัย หรือ ไชย มีดังนี้  อาทิเช่น   ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ  ,  ชนะ   ชัยขจร  (  Chaikhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่เลื่องลือ   ชัยจรัส  (  Chaijaras  )  แปลว่า  การชนะที่รุ่งเรือง ชัยชาญ  (  Chaichan  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้ชำนาญ   ชัยประเสริฐ  (  Chaiprasert  )  แปลว่า  การชนะที่ดีเลิศ กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  การชนะที่เลื่องลือ  จรุงชัย  (  Jarungchai  )  แปลว่า  ชักชวนกันชนะ  จรูญชัย  (  Jaroonchai  )  แปลว่า  การชนะที่รุ่งเรือง   จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน  เจษฎาชัย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้เจริญที่สุด  ฉลองชัย  (  Chalongchai  )  แปลว่า  การแสดงความยินดีในการชนะ  ฐิติชัย  (  Thitichai  )  แปลว่า  การชนะดำรงอยู่  นันทชัย  (  Nantachai  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งการชนะ ธนชัย  (  Tanachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้มีทรัพย์สิน ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   นราชัย  (  Narachai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะ   นิธิชัย  (  Nitichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งขุมทรัพย์ ชัยยุทธ์  (  Chaiyut  ) 

ชื่อที่มีคำว่า วัลย์

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลย์  หรือ วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัลย์  (  Wal , Wan  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   กนาวัลย์  (  Kanawal , Kanawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเครือเถา  ,  เด็กหญิงผู้หญิงผู้เป็นเชื้อสาย  เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  ,  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  ชไมวัลย์  (  Chamaiwal , Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่   ทิชาวัลย์ (  Tichawal , Tichawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย  ผกาวัลย์  (  Phakawal  ,  Phakawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้   ลดาวัลย์  (  Ladawan , Ladawal  )  แปลว่า ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  เครือเถาดวงตะวัน สกาววัลย์  (  Sakaowal  ,  Sakaowan  )  แปลว่า  เครือเถาสะอาด  ,  เครือเถาขาว  วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา ,  เชื้อสาย   วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก   วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip , Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา  วัลยาพร (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

ชื่อที่มีคำว่า อา

        ชื่อที่มีคำว่า อา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน  อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ   อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  รัศมี  ,  ความสว่าง  อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ   อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า   อารัณยา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า   อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื้อแผ่   อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน   อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงนำสุขมาให้   อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงเครื่องประดับ  ,  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ   อาภาณัฐ  (   Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาทิพย์  (  Arpatip , Arpathip  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  แสงแห่งเครือเถา  ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  แสงดวงดาว  ,  ดวงดาวแห่งความสว่าง  นรีอาภา  (  Nareearpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูป

ชื่อที่มีคำว่า วี

        ชื่อที่มีคำว่า วี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  ,  ผู้พากเพียร วีริยา  (  Weeriya  )  แปลว่า  ความเพียร  ,  ความกล้า  ,  ความบากบั่น   วีณา  (  Weena  ,  Veena  )  แปลว่า  พิณ   วีชนี  (  Weechanee  ,  Veechanee  )  แปลว่า  พัด  วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร   วีรวัลยา  (  Weerawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร  วีรวัลย์  (  Weerawal  ,  Weerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร  วีรลาวัณย์  (  Weeralawan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงงามยิ่ง  ,  ผู้พากเพียรงามยิ่ง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วีระ  (  Weera  , Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ ,  ผู้พากเพียร  ,  ผู้แข็งแรง  ,  นักรบ  ,  ผู้มีกำลัง วีระวุฒ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่นับถือ วีระวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้พากเพียรมีความเจริญ   วีระกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงอันเป็นที่รัก  ,  ผู้พากเพียรอันเป็นที่รัก   วีระชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้พากเพียร   วีระไชย  (  Weerachai 

ชื่อที่มีคำว่า นุช

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นุช  มีดังนี้  อาทิเช่น   นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง   กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิง เครือนุช  (  Kruanuch  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องยั่งยืน   ฐิตินุช  (  Titinuch  ,  Thitinuch  )  แปลว่า  น้องดำรงอยู่   ดรุณีนุช  (  Daruneenuch  )  แปลว่า  น้องสาว   ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เกิดสองหน  , น้องนก  มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว   เยาวนุช  (  Yaowanuch  )  แปลว่า  น้องสาว   เสาวนุช  (  Souwanuch  , Saowanuch  )  แปลว่า  น้องงาม   รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย   ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  เครือเถาน้อง   ลักขณานุช  (  Lakkhananuch  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน้อง  ,  น้องผู้มีลักษณะดี   นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง   นวลนุช  (  Nuolnuch , Nuonnuch  )  แปลว่า  น้องผิวผ่องเป็นใย  ,  น้องผิวงามยิ่ง  นารีนุช  (  Nareenuch  )  แปลว่า  นางน้อง   นุชนาถ  (  Nutchanath  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่พึ่ง   อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม   วรนุช  ( Worr

ชื่อชายที่มีคำว่า คชา

     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า คชา  มีดังนี้  อาทิเช่น   คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง   คชากานต์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างอันเป็นที่รัก   คชากาญจน์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างทองคำ   คชากุล  (  Kachakul ,  Kachakun  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาพงษ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาพันธุ์  (  Kachapan  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง   คชาเพชร  (  Kachapech  )  แปลว่า  ช้างเพชร  , ช้างแก้ว   คชาชาญ  (  Kachachan  )  แปลว่า  ช้างคล่องแคล่ว   คชาชัย  (  Kachachai  )  แปลว่า  ช้างชนะ คชาพน  (  Kachapon  )  แปลว่า  ช้างป่า   จิรคชา  (  Jirakacha  )  แปลว่า  ช้างยั่งยืน   ตรีคชา  (  Treekacha  ,Trikacha  )  แปลว่า  สามช้าง  ,  ปลาช้าง   ถิรคชา  (  Thirakacha  )  แปลว่า  ช้างแข็งแรง   คชานันท์  (  Kachanan  )  แปลว่า  ช้างแห่งความยินดี   คชานาท  (  Kachanat  )  แปลว่า  ช้างร้อง  , ช้างแห่งความบันลือ คชาพร  (  Kachaporn  )  แปลว่า  ช้างนำสุขมาให้   คชาพัฒน์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ   คชาภัทร์  (   Kachapat  )  แปลว่า  ช้

ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่าดา

     ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า ดา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   ญดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ญดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์   ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้   นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  ลูกของลูก  ,  หลานปู่  ,  หลานตา   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน   ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ   สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  ,  ลูกหญิง   สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน   รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน  ,  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน   ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น  ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้นเป็นเครื่องประดับ ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,