บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2023

ขึ้นต้นด้วย ป ชื่อผู้ชายวันศุกร์

     ขึ้นต้นด้วย  ป  ชื่อผู้ชายวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ต้อนรับ   ปฐม   (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  เบื้องแรก   ปฐมกานต์  (  Patomkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก   ปฐมณัฐ  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก   ปฐมณัฏฐ์  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก   ปฐมเชษฐ์  (  Patomchet  ,  Patomches  )  แปลว่า  พี่คนแรก   ปฐมเทพ  (  Patomtep  )  แปลว่า  เทวดาคนแรก   ปฐมนาท  (  Patomnat  )  แปลว่า  ความบันลือครั้งแรก   ปฐมบุญ    (  Patombun  )  แปลว่า  ความดีครั้งแรก   ปฐมพันธุ์  (  Patompan  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมศักดิ์  (  Patomsak  )  แปลว่า  ที่พึ่งแรก  ,  ความอุตสาหะแรก   ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  การตั้งความปรารถนา   ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ   ปอ  (  Por  )  แปลว่า  เปลือกไม้ที่เขาลอกเอามาทำเชือก , ชื่อแมลงมีสี่ปีก   ปอง  (  Pong  )  แปลว่า  มุ่งหมาย  ,  หวัง  ,  มุ่ง   ปองกานต์  (  Pongkan  )  แปลว่า  มุ

ึ้ขึ้นต้นด้วบ ป ชื่อผู้หญิงวันศุกร์

        ชื่อผู้หญิงวันศุกร์  ที่ขึ้นต้นด้วย ป  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  (  ลูกของหลาน  )   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย  ,  เพียง  ,  เช่น   ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอ ใช้ฟั่นเชือกและทอผ้า   ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  ยอด  ,  ผู้เป็นใหญ๋  ,  เครื่องประดับผม   แป้ง  (  Paeng  )  แปลว่า  สิ่งที่เป็นผงละเอียด   แป้น  (  Paen  )   แปลว่า  กระดานกลม  ,  ชื่อปลา  ,  ชื่อส้ม   ปานชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  คล้ายแม่   ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   ปานชามา  (  Panchama  )  แปลว่า  เหมือยลูกหญิง ปานธิดา  (  Pantida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญืง  ,  คล้ายลูกหญิง   ปานกัญญา  (  Pankanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง   ปานกานดา  (  Pankanda  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก   ปานกานตา  (  Pankanta  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก   ปานกนา  (  Pankana  )  แปลว่า  เหมือนเด็กหญิง   ปานพิชญา  (  Panpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์   ปานมณี  (  Panmanee

ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่า เพชร

         ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่าเพชร  มีดังนี้  อาทิเช่น   เพชร  ( Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินใสมีราคาใช้เจียระไนทำเครื่องปรดับ   พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร   วัชร์  (  Wach  ,wat  )  แปลว่า  เพชร   รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ประเสริฐ   พัชระ   (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรกุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   พัชรคม  (  Patcharakom  )  แปลว่า  ผู้มีความเฉียบแหลมดุจเพชร   พัชรณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรเดช  (  Patcharadech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดุจเพชร  ,  ผู้มีความสุกใสดุจเพชร   พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรลักษณ์  (   Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร    พุฒิพัชร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร   วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

ชื่อไร้สระ

        ชื่อไร้สระ  คือไม่มีสระ ดังนี้  สระอะ  ,  สระอา  ,  สระอิ  ,  สระอี  ,  สระอุ  ,  สระอู  ,  สระไอ  ,  สระใอ  ,  สระอำ ,  สระเอา  ,  สระเอ  ,  สระแอ ,   สระโอ ,  สระอึ ,  สระอือ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กรรณ  (  Kan  )  แปลว่า  หู   กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล  , ถัก  ,  แยกน้ำออกจากกาก   กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ใจ  ,  ดอกบัว     กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งทอด้วยเส้นทองหรือเส้นไหม   ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นสิริแก่ใจ   จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว   บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้   พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้   พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆมีราคาใช้ทำเครื่องประดับ   พลอยพัชร์  (  Ploypach  )  แปลว่า  เพชร   พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว   มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว   ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม   ภรณ์พลอย  (  Pornploy  )  แปลว่า  เครื่อ

กิตติชื่อผู้ชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า กิตติ มีดังนี้  อาทิเช่น   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง   กิตติกุล  (  Kittikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติกานต์  (  Kittikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีคำสรรเสริญ   กิตติคุณ   (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   กิตติคม  (  Kittikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีคำสรรเสริญ     กิตติเจษฎ์  (  Kittijes  )  แปลว่า  พี่มีคำสรรเสริญ   กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีคำสรรเสริญ   กิตติไชย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญเจริญกว่า   กิตติชนา  (  Kittichana  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติโชติ  (  Kittichot  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญรุ่งเรือง   กิตติเชษฐ์  (  Kittichet  ,  Kittiches  )  แปลว่า  พี่มีคำสรรเสริญ   กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติณัฏฐ์  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติดนัย  (  Kittidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีคำสรรเสริญ   กิตติเทพ  (  Kittitep  )  แปลว่า  เทพผู้มีคำสรรเสริญ   กิตตินาท  (  Kittinat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสีย

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิจัย  (  Wijai  )  แปลว่า  การค้น  ,  การสอบสวน   วิจารณ์  (  Wijan  )  แปลว่า  ใคร่ครวญ  ,  ตรอง    วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม   วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว   วิเชียร  (  Wichian )  แปลว่า  เพชร   วิทิต  (  Witit  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์   วิทูร  (  Witoon  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีปัญญา  ,  ชำนาญ   วินัย  (  Winai  )  แปลว่า  ระเบียบข้อบังคับ   วินิจ  (  Winij  )  แปลว่า  ตรวจตรา   วินิต  (  Winit  )  แปลว่า  ปกครอง   วิบูลย์  (  Wiboon  ,  Wibool  )  แปลว่า  เต็ม  ,  กว้างขวาง   วิภาส  (  Wipas  )  แปลว่า  สว่าง   วิรัช  (  Wirach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ   วิริยะ  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร   วิโรจน์  (  Wiroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง   วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง   วิศาล  (  Wisal  .  Wisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง   วิศิษฏ์  (  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  ยอดเยี่ยม  ,  เลิศ   วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด   วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า เพ็ญ

         ชื่อที่มีคำว่า เพ็ญ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็ม  ,  เต็มไปด้วย   เพ็ญกมล  (  Penkamol  )  แปลว่า  เต็มใจ  ,  เต็มไปด้วยบัว   เพ็ญกนก   (  Penkanok  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ   เพ็ญกุล  (  Penkul  )  แปลว่า เต็มไปด้วยเชื้อสาย   เพ็ญกาญจน์   (  Penkan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ   เพ็ญกานต์  (  Penkan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เป็นที่รัก   เพ็ญจรัส  (  Penjaras  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง   เพ็ญจิตรา  (  Penjittra  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงดงาม   เพ็ญดนยา  (  Pendanaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง   เพ็ญทิพย์  (  Penthip  ,Pentip  )  แปลว่า  เต็มเป็นของเทวดา   เพ็ญทิพา  (  Pentipa  )  แปลว่า  วันเพ็ญ  ,  เต็มวัน   เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เกิดสองหน  ,  คน   เพ็ญธนา  (  Pentana  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทรัพย์สิน   เพ็ญธิดา  (  Pentida  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง   เพ็ญประไพ  (  Penprapai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม   เพ็ญประภา  (  Penprapa  )  แปลว่า เต็มไปด้วยแสงสว่าง   เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แ

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าพิสุทธิ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  พิสุทธิ์  หรือ  พิสุทธิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิสุทธิ  (  Pisutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์   พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์   พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์   พิสุทธิกุล  (  Pisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด   พิสุทธิคม  (  Pisuttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมอันหมดจด   พิสุทธิจรัส  (  Pisuttijaras  )  แปลว่า  งามหมดจด   พิสุทธิชล  (  Pisuttichol  )  แปลว่า  น้ำสะอาด    พิสุทธิชัย   (  Pisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่หมดจด   พิสุทธิไชย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าหมดจด   พิสุทธิเชษฐ์  (  Pisuttichet  )  แปลว่า  พี่หมดจด   พิสุทธิณัฐ  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์หมดจด   พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์หมดจด   พิสุทธิดนัย  (  Pisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายหมดจด   พิสุทธิดนุ  (  Pisuttidanu  )  แปลว่า  ฉันหมดจด  ,  ฉันสะอาด   พิสุทธิธนา   (  Pisuttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินหมดจด   พิสุทธินันท์  (  Pisuttinan  )  แปลว่า  ผู้มีควา

ชื่อที่มีคำว่า จารุ

         ชื่อที่มีคำว่า  จารุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้   จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ   จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก   จารุกุล  (  Jarukul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก   จารุกมล  (  Jarukamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   จารุกัลยา  (  Jarukanlaya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก   จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ทองคำงาม   จารุกัญญา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก   จารุกันยา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก   จารุจรรยา  (  Jarujanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม   จารุชนา  (  Jaruchana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนน่ารัก   จารุชไม  (  Jaruchamai  )  แปลว่า  น่ารักทั้งคู่  ,   งามทั้งคู่   จารุชามา  (  Jaruchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม   จารุชล  (  Jaruchol  )  แปลว่า  น้ำงาม   จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   จารุณัฏฐ์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม   จารุดนุ  (  Jarudanu  )  แปลว่า  ฉันงาม  ,  ฉันน่ารัก   จารุดนยา  (  Jarudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญ