บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2013

คริสต์มาสแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     A merry Christmas to you.  หลายท่านคงทราบว่า วันนี้ เป็นวันคริสต์มาส คริสต์  ( Christ )  แปลว่า   ชื่อของพระเยซูผู้เป็นเจ้าของคริสต์ ศาสนา คริสต์มาส ( Chirstmas )  แปลว่า  พิธีบูชาในลัทธิคริสต์ทำในวันเกิด ของพระเยซู กำหนดในวันที่   25   ธันวาคม    ชื่อที่เกี่ยวกับคริสต์มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น คริสตี้  (  Christy  )         คริสติน่า  (  Christina  ) เครือ  ( Krua )  แปลว่า  เถาไม้ ,  เชื้อสาย ,   วงศ์วาน  , ผลกล้วยที่รวมกันอยู่เป็นงวง   , ไม่แจ่มใส , ไม่มีกระแส เดือน  ( Duan )   แปลว่า   ดวงจันทร์   เนืองนิตย์  ( Nuangnit )   แปลว่า   เสมอ  , ไม่ขาด เงือก  (  Nguak )  แปลว่า  สัตว์น้ำในนิยายตอนบนเป็นคนตอนล่างเป็นปลา  ชื่อนกชนิดหนึ่ง   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น   คริสติน  (  Christtin  ) เกื้อ  ( Kua )   แปลว่า  อุดหนุน   เจือจาน   ช่วยเหลือ เกื้อกูล  ( Kuakool )  แปลว่า  อุดหนุน    เจือจาน    ช่วยเหลือ เขื่อน  ( Khuan )   แปลว่า  เครื่องป้องกันไม่ให้ดินพัง    หลักเขต เคลื่อน ( Kluan )   แปลว่า  

เกษียณแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่สะกดด้วยสระ  ( เ-ียน ,  เ-ียว  ,  เ-ียม ,  เ-ียร  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น เกลียว  (  Kliao  )  แปลว่า  เส้นเชือก เกลียวทอง  (  Kliaotong  )   แปลว่า เส้นเชือกทอง เปรียว     (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว เปรี้ยว  (  Priao  )  แปลว่า  รสมะนาว  ,  รวดเร็ว   เนียม  (  Niam  )  แปลว่า    ชื่อต้นไม้เล็กๆใบมีกลิ่นหอม เนียน  (  Nian  )   แปลว่า  เครื่องมือสำหรับกวดรูปพรรณต่างๆให้เกลี้ยง     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น หลายท่านคงเคยได้ยิน  คำว่า เกษียณ มาแล้ว เกษียณ ( Kasian )  แปลว่า  สิ้นไป  , กำหนดค่าของอายุ  ,  ขีดขั้นอายุ เกษียน  ( Kasian )   แปลว่า   ข้อความที่เขียนแทรกไว้  เช่นในใบลาน เกษียร ( Kasian )   แปลว่า   น้ำนม เขียว  (Khiao )  แปลว่า   เร็ว   รีบ   ด่วน    สีชนิดหนึ่ง   ชื่องูชนิดหนึ่ง เขียม  ( Khiam )  แปลว่า  ประหยัด เขียน ( Khian )  แปลว่า  วาด   ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข   ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ เคียง ( Kiang )  แปลว่า  ใกล้   ชิด เคียม ( Kiam )  แปลว่า   ไหว้   คำนับ เคียว  ( Kiao

ประเทืองแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  แสงสว่าง  ,   รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ประภา  ( Prapa)   แปลว่า  แสง ,  แสงสว่าง ,  แสงไฟ ประภาภรณ์  ( Prapaporn )  แปลว่า   ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ ประภาพร  ( Prapaporn )   แปลว่า   แสงสว่างนำสุขมาให้ ประภัสสรา  ( Prapassara  )   แปลว่า   สีเลื่อมๆพรายๆ  ,  แสงพราวๆเหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น ประกาย ( Prakie ) แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป ,  แสงที่กระจายออกไป   , ดาว ผกาย  ( Phakie )   แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป  ,  แสงที่กระจายออกไป  ,  ดาว ประกายเพชร   (  Prakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป ผกายเพชร   (  Phakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป ประกายทอง  (  Prakietong )   แปลว่า   แสงทองที่กระจายออกไป ธัญญา  (  Tanya )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,  ดี ,  มั่งมี ธัญญาภรณ์   ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง ธัญญาพร  ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองนำสุขมาให้ ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )   แปลว่า   ลักษณะควรสงวน  , มีลักษณะดี ผกายทอง

กษาปณ์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปล  เกี่ยวกับ  ทรัพย์สิน   เงิน  ทอง   เพชรพลอย มีทั้งชื่อผู้หญิง     และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น กุณฑล  (  Kuntol  )    แปลว่า    ตุ้มหู   ,   เครื่องประดับหูที่ทำด้วย ทอง กาญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง ชมพูนุท (  Chompoonuch  )     แปลว่า   ทองเนื้อเก้า ,   ทองคำ ทับทิม  (  Tabtim  )   แปลว่า   พลอยสีแดงชนิดหนึ่ง  ,    ต้นไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดในมีสีแดงคล้ายพลอย ทับทิม นิลรัตน์   (  Nilrat  )   แปลว่า    แก้วสีขาบ นีลรัตน์  (  Neelrat  )     แปลว่า   แก้วสืขาบ    นิล นีลวรรณ   (  Neelwan  )     แปลว่า    สีฟ้า บุษราคัม  (  Butsarakam  )    แปลว่า    บุษย์น้ำทอง  ,  พลอยสีเหลือง บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า    พลอยสีขาว ,    บัว มณี   (  Manee  )   แปลว่า    แก้วหินมีค่า  , เพชรพลอย มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า    แก้วมณี มรกต (  Morrakot  )    แปลว่า    แก้วสีเขียวใบไม้ รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นเครื่องประดับ วลัย (  Walai  )    แปลว่า  กำไลมือ  ,  สร้อยข้อมือ ,  ทองกร ,   ของที

เขมแปลว่าอะไร

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำาว่า  เขม หรือมีคำขึ้นต้นว่า   เขม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้        ชื่อผู้หญิง      อาทิเช่น     เขมนิจ   (  Khemmanij  )     แปลว่า   ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ เขมนิตย์  (  Khemmanit  )   แปลว่า    ผู้มีความปราศจากภัยที่ ยั่งยืน    ,  ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ        ชื่อผู้ชาย      อาทิเช่น เขม   (  Khem  )    แปลว่า    เขษม  ,   เกษม เขมณัฐ   (  Khemmanat  )    แปลว่า   นักปารชญ์ผู้มีความพ้นภัย เขมณัฏฐ์   (  Khemmanat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความพ้นภัย เขมพัฒน์ (  Khempat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ปราศจากภัย เขมพงศ์   (  Khempong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย เขมพงษ์  (  Khempong  )     แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย เขมกุล (  Khemkul  )     แปลว่า    เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย เขมนาท  (  Khemmanat  )    แปลว่า   ผู้มีความนับถือที่มีความพ้นภัย เขษม  (  Khasem  )    แปลว่า  เกษม เขษมสันต์  (  Khasemsan  )    แปลว่า    ชื่นชมยินดี เขษมศานต์ (  Khasemsan  )     แปลว่า    ชื่นชมยินดี เขษมสุข (  Khas

ชื่อนานาชาติ 2

รูปภาพ
     ชื่อนานาชาติ  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้         ชื่อผู้หญิง       อาทิเช่น             Ayumi              Ayami              Asuka             Jakuran   Kasumi           Koharu             Masanari         Masaki                           Mayuko          Narumi             Takumi           Saeko                     Sakura            Yumi                 Yumiko          Yuko Yuki                Yuri                   Yuriko           Yui           ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น Takuma           Takeshi             Masayama              Masato           Keishiro           Keishi  Katushi          Kenta                Koudai                    Hiroto            Daiki                 Wine                                                                                                                                                                Nelson             David                Tommy                   Rich            

ชื่อนานาชาติ 1

รูปภาพ
   ชื่อนานาชาติ  ท่านที่ต้องการ    อยากมีชื่อ  หรือ หาชื่อให้สมาชิก ใหม่ที่เพิ่งเกิดมา   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง      อาทิเช่น               Anna          Rachel          Betty           Patricia          Rita                                         Sabrina       Sara              Romina      Britney          Caroline Carmela      Susana          Vanda         Amanda         Alexandra                         Adriana       Barbara         Christina    Carole           Catherine                                                       Celine          Diamond       Diana         Dorothy        Emma                                       Emily          Elizabeth       Elizangela     Lily            Ewelina                                                         Elisabeth      Front            Francesca      Jennifer      Lina              Linda           Lara              Lota               Lola           Lucia                      

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ไชย,ชัย

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ไชย  หรือ  ชัย      มีผู้ชายดังนี้   อาทิเช่น ไชย  (  Chai  )    แปลว่า   ดีกว่า ,  เจริญกว่า ชัย  (  Chai  )    แปลว่า   การชนะ ไชยกานต์   (  Chaikan  )    แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญกว่า ไชยกาญจน์ (  Chaikan  )    แปลว่า   ผู้มีสมบัติดีกว่า ,  ผู้มีสมบัติเจริญ กว่า ไชยกฤตย์ (  Chaikrit  )    แปลว่า    ผู้มีการงานที่ทำดีกว่า  , ผู้มีคำสรรเสริญดีกว่า ไชยเกียรติ  (  Chaikiat  )   แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดีกว่า ไชยเกียรติ์  (  Chaikiat  )    แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงดีกว่า ไชยพงศ์  (  Chaipong  )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยพงษ์ (  Chaipong  )    แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยวงศ์ (  Chaiwong  )    แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยวงษ์ (  Chaiwong  )    แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า ไชยพัฒน์  (  Chaipat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญดีกว่า ไชยวัฒน์ (  Chaiwat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญดีกว่า ไชยภัส  (  Chaipas  ) แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดีกว่า ไชยภัทร์  (  Chaipat  )    แปลว่า   ผู้เจริญดีกว่า ไชยยศ  (  Chaiyos  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ธน

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำาขึ้นต้นว่า  " ธน และ  ธนา "  มีทั้งผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้ทีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นของเทวดา ธนาพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ทรัพย์นำสุขมาให้ ธนานุช  (  Tananuch  )  แปลว่า  น้องมีทรัพย์ ธนานาฏ  (  Tananat  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์ ธนาธาร  (  Tanatan  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำเป็นทรัพย์    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ธนา (  Tana  )    แปลว่า  ทรัพย์  , เงินตรา ธน   (  Tana  )    แปลว่า   ทรัพย์  ,  เงินตรา ธนกร  (  Tanakorn  )   แปลว่า   ผู้ทำเงินตรา   ผู้สร้างทรัพย์ ธนกรณ์  (  Tanakorn  )  แปลว่า   ผู้มีทรัพย์ที่ฉลาด ธนกานต์ (  Tanakan  )    แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันเป็นที่รัก ธนกาญจน์  (  Tanakan  )   แปลว่า   ผู้มีทรัพย์สินเงินทอง   ,  ผู้มีทรัพย์สมบัติ ธนกฤตย์  (  Tanakrit  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และคำสรรเสริญ ธนไกร (  Tanakrai  )     แปลว่า   ผู้มีทรัพย์มาก ,   ผู้มีเงินตรามาก ธนเขต  (  Tanakhet  )    แปลว่า   ผู

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่าเพ็ญ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า " เพ็ญ " มีตัวอย่างชื่อ ดังนี้ เพ็ญ (  Pen  )   แปลว่า  เต็มไปด้วย  ,  เต็ม เพ็ญจันทร์ (  Penjan  )   แปลว่า   พระจันทร์เต็มดวง เพ็ญเพชร   (  Penpech  ) แปลว่า    เต็มไปด้วยเพชร เพ็ญพัชร์  (  Penpach  )      แปลว่า   เต็มไปด้วยเพชร เพ็ญภัทร์  (  Penpat  )  แปลว่า   เต็มไปด้วยความน่ารัก เพ็ญกมล  (  Penkamol  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยบัว  ,  เต็มไปด้วยใจ เพ็ญกนก (  Penkanok  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยทอง เพ็ญกนิษฐ์ (  Penkanit  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยน้อง เพ็ญกนิฎฐ์  ( Penkanit  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยน้อง เพ็ญพันธุ์  (  Penpan  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย เพ็ญพัณณ์  (  Penpan  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม   ,  เต็มไปด้วยคำสรรเสริญ เพ็ญพักตร์ (  Penpak )    แปลว่า   หน้าเต็ม เพ็ญลักษณ์  (  Penlak  )   แปลว่า   เต็มไปด้วยลักษณะดี เพ็ญลักษณา (  Penlaksana  )    แปลว่า    เต็มไปด้วยลักษณะดี เพ็ญลักขณา  ( Penlaksana  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยลักษณะดี เพ็ญโสภา  (  Pensopa  )    แปลว่า    เต็มไปด้วยความงาม เพ็ญนภา  (  Penn

ชื่อที่แปลว่าเครื่องประดับ

รูปภาพ
   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับเครื่องประดับมีตัวอย่างชื่อ    ดังนี้ อาภรณ์  ( Arporn) แปลว่า   เครื่องประดับ เพชราภรณ์  ( Petcharaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชราภรณ์ ( Patcharaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับเพชร วัชราภรณ์  (  Vatcharaporn )   แปลว่า     ผู้มีเพขรเป็นเครื่องประดับ รัตนาภรณ์  ( Rattanaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย   บุษราภรณ์  ( Butsaraporn )   แปลว่า     ผู้มีพลอยสีเหลืองเป็นเครื่องประดับ บุษยาภรณ์ (Butsayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับพลอยสีขาว   บุษบาภรณ์  ( Butsabaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ ผกาภรณ์  (  Phakaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ กาญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn  )   แปลว่า     ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ กัญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn )   แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ   ชลิตาภรณ์  (  Chalitaporn )   แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ ศศินาภรณ์  ( Sasinaporn )  แปลว่า     เครื่องประดับรูปพระจันทร์ ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับแห่งผู้รู้ กานตาภรณ์ ( Kantaporn )  แปลว่า  เครื

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

รูปภาพ
          ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกัยดวงดาว   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้    อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง   ดาว  (  Dao  )    แปลว่า   ดวงดาว    มีแสงสว่างในเวลากลางคืน ดวงดาว (  Duongdao  )    แปลว่า   ดาว ดาริกา (  Darika  )     แปลว่า   ดาว   ดวงดาว ดาริการัตน์  (  Darikarat  )    แปลว่า   ดาวแก้ว ,   ดาวเพชร ดุจดาว   (  Dujdao  )   แปลว่า    คล้ายดาว  ,  ปานดาว ,  เหมือนดาว ดุจดาริกา (  Dujdarika  )    แปลว่า   คล้ายดาว ,   ปานดาว  ,  เหมือนดาว ดุจดารา (  Dujdara  )     แปลว่า   คล้ายดาว ,  ปานดาว ,   เหมือนดาว ดารา (  Dara  )    แปลว่า   ดาว  ,  ดวงดาว ดารามณี  (  Daramanee  )   แปลว่า   เพชรแห่งดวงดาว ,  ดาวแก้ว ดารารัตน์  (  Dararat  )    แปลว่า   เพชรแห่งดาว  ,  ดาวแก้ว ดาราภรณ์  (  Daraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับรูปดาว เพ็ญดารา (  Pendara  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยดาว ดาราพรรณ  (  Darapan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว ดาราวรรณ  (  Darawan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว ดาราพันธุ์  (  Darapan  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดาว วิมลดารา

ชื่อที่แปลว่าพระจันทร์

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระจันทร์  หรือดวงจันทร์ มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จันทรา (  Jantra  )    แปลว่า   พระจันทร์  ,  ดวงจันทร์ จันทรารัตน์   (  Jantrarat   )     แปลว่า   เพชรแห่งพระจันทร์   จันทราภา  (  Jantrapa  )    แปลว่า    แสงจันทร์ จันทิรา  (  Jantira  )   แปลว่า   พระจันทร์ ,  ดวงจันทร์ จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับพระจันทร์ จันทิราพร   (  Jantiraporn  )   แปลว่า   ดวงจันทร์นำสุขมาให้ จันทิรารัตน์  (  Jantirarat  )    แปลว่า    เพชรแห่งพระจันทร์ จันทร์เพ็ญ   (  Janpen  )   แปลว่า    พระจันทร์เต็มดวง วันเพ็ญ  (  Wanpen  )    แปลว่า   คืนพระจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์  ( Duongjan  )    แปลว่า   พระจันทร์ เดือน (  Duan  )     แปลว่า      ดวงจันทร์ รัชนีกร   (  Ratchaneekorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์   รัชนิกร  (  Ratchanikorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์   นิสากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า    ดวงจันทร์   นิศากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า     ดวงจันทร์   ศศิธร   (  Sasitorn  )   แปลว่

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระอาทิตย์   หรือ  ดวงตะวัน มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังชื่อตัวอย่าง    ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อาทิตยา  (  Artittaya )  แปลว่า   อาทิตย์  ,  ดวงตะวัน อาทิตยาภรณ์ ( Artittayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับตะวัน อาทิตยาพรรณ ( Artittayapan )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน อาทิตยาพันธุ์  ( Artittayapan ) แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน รวิวรรณ (  Rawiwan  ,  Raviwan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวิพรรณ  (  Rawipan  ,  Ravipan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวีวรรณ (  Raweewan ,  Raveewan  )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวีกานด์ (  Raweekan  ,  Raveekan  )    แปลว่า   ตะวันผู้เป็นที่รัก รพีพรรณ (  Rapeepan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รำไพ (  Rampai  )   แปลว่า  ตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์ รำไพพรรณ   (  Rampaipan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )    แปลว่า   เพชร

ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนักปราชญ์  หรือ ผู้รู้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ ญาณีกุล (  Yaneekul  )    แปลว่า   เชื้อสายนักปราชญ์ เกวลี  (  Kewalee  )    แปลว่า    ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ เกวลิน  (  Kewalin  )     แปลว่า   ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ ญาดา (  Yada  )    แปลว่า   นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ ญาดาพัชร์   (  Yadapach  )    แปลว่า   เพชรแห่งนักปร่ชญ์ ญาดามณี  (  Yadamanee  )   แปลว่า    เพชรแห่งนักปราชญ์ อภิญญา  (  Apinya  )   แปลว่า   ความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนามี  6  อย่าง อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องประดับ ณัฎฐา  (  Natta  )  แปลว่า   นักปราชญ์   ผู้รู้ ณัฎฐาภรณ์  (  Nattaporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ พิชญา   (  Pitchaya  ) แปลว่า   นักปราชญ์ พิชญาภรณ์   (  Pitchayaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความสรรเสริ

ชื่อที่แปลว่า งาม

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า   ดี    หรือ  งาม  น่ารัก   เจริญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อ ผู้ชาย    ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น สุว    (  Suwa  ,  Suva  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม สุวนีย์   (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม สุวนาฏ   (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม สุวนุช  (  Suwanuch  )  แปลว่า  น้องงาม สุวพัชร์  (  Suwapach  )  แปลว่า  เพชรงาม สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุวลักขณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี เสาว  (  Souwa  ,  Souva  )    แปลว่า   ดี  ,  งาม เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุภัค  (  Supak  )    แปลว่า   งาม ,    มีโชค สุขุมาล (  Sukhumal  )    แปลว่า   อ่อนโยน ,  นุ่มนวล  , ผู้ดี   , ละเอียด ,  อ่อน  ,  สละสลวย , ตระกูลสูง เสาวภาคย์  (  Souwapak  )    แปลว่า  ความงาม ,    ความเจริญ    , ความสำเร็จ สิรี    (  Siree   )   แปลว่า  ความงาม ,   ความสง่า  ,  ความเปล่งปลั่ง ,   มิ่งขวัญ ,   โชคลาภ ,     สิริ ลออ  (  Laor  )   แปลว่า   งาม  , สวย วิภา (  Wipa  ,  Vipa    แปลว่า   งดงาม ,  สุกใส  ,  สว่าง จา

ชื่อที่แปลว่า ชีวิต

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับชีวิต  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ดวงชีวัน (  Duongcheewan  ) แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต ดวงตา (  Duongta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตา ดวงใจ (  Duongjai  ) แปลว่า ผู้เป็ที่รักดั่งดวงใจ ดวงกมล (  Duongkamol  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ ดวงชีวี (  Duongcheevee  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า   ผู้มีชีวิต  , สิ่งมีชีวิต , คน  , สัตว์ สุปราณี (  Supranee  )    แปลว่า   ผู้มีชีวิตดี   , ผู้มีลมหายใจดี อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )   แปลว่า   ผู้ไม่ตาย  , ผู้มีชีวืต  , ไม่ตาย ,  ยั่งยืน ,  เทวดา ทาริกา (  Tarika  )     แปลว่า  เด็กทารกผู้หญิง กุมารี (  Kumaree  )   แปลว่า  เด็กผู้หญิง นรี (  Naree  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  คนผู้หญิง  นารี (  Naree  )   แปลว่า  คนผู้หญิง    ผู้หญิง มาณวิกา (  Manwika  )    แปลว่า  หญิงรุ่น ,  หญิงสาว บุตรี  (  Buttree  )   แปลว่า  ลูกสาว    ลูกผู้หญิง ธิดา (  Tida  )    แปลว่า   ลูกผู้หญิง ดนยา (ดะนะยา ) (

ชื่อที่แปลว่าอาวุธ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับอาวุธ    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ชญา  (  Chaya  )    แปลว่า   สายธนู ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ ชยา (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู   (  เส้นสกัดโค้งแห่งวงกลม ) ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ ชญาศร  (  Chayasorn  )  แปลว่า  สายธนูและลูกธนู ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์ จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น อาวุธ  (  Arwut  )    แปลว่า   เครื่องประหาร  , ใช้ในการป้องกันหรือการต่อสู้ กฤช  ,(  Krich  )     กริช  (  Krich  )   แปลว่า   มีดสองคม รูปคดปลายแหลม กระบี่  (  Krabee  )   แปลว่า  มีดดาบ  ,  ลิง ขรรค์   (  Khan  )    แปลว่า     ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง คทา   (  Kata  )    แปลว่า   ตะบอง จักร  (  Jak  )   แปลว่า   อาวุธมีรูปเป็นวงกลม คม   (  Kom  )   แปลว่า   ส่วนที่บางที่สุด  ,  ส่วนที่แหลมที่สุดของศัสตรา   ,  เฉียบแหลม ศัสตรา   (  Sastra  )  

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

รูปภาพ
      ชื่อที่แปลเกี่ยวกับอัญมณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น อัญมณี (  Anyamanee  )    แปลว่า   ของมีค่าอื่นๆ มณี   (  Manee  ) แปลว่า  แก้วหินมีค่า ,  เพชรพลอย พัชรา (  Patchara  )   แปลว่า   เพชร พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ อัญพัชร์ (  Anyapach  ,  Anyapat  )  แปลว่า  เพชรที่ต่างออกไป  ,  เพชรน้ำงาม เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า  เพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ บุษราคัม   (  Bussakam  )   แปลว่า   พลอยสีเหลือง ,  บุษย์น้ำทอง กาญจนา  (  Kanjana  )   แปลว่า   ทองคำ กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้ วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร วัชราพร  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  พรนำสุขมาให้ วัชรี (  Watcharee  )   แปลว่า  เพชร วัชรีภรณ์  (  Watcharee  )   แปล

ชื่อที่แปลว่านก

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ศกุนี  (  Sakunee  )    แปลว่า   นกตัวเมีย สกุณา (  Sakuna  )  แปลว่า  นก สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ สกุณี   (  Sakunee  )    แปลว่า   นก ศกุนตลา (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้ มยุรา (  Mayura  )   แปลว่า  นกยูง มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้ มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง มยุรี   (  Mayuree  )   แปลว่า   นกยูงตัวเมีย มยุเรศ  (  Mayures  )   แปลว่า  นกยูง มยุราวลี   (  Mayurawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง สกุณาวลี  (  Sakunawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก ทวิชา  (  Tawicha  )   แปลว่า   นก ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ ทวิชาวลี  (  Tawichawalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก มยุรกาญจน์ (  Mayurakan  )   แปลว่า  นกยูงทองคำ มยุรพัชร