บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2021

ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า วัด

          ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  วัด  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัจน์  (  Waj  ,  Wat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ   วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ   วรรษ  (  Wat  ,  Vas  )  แปลว่า  ป๊  ,  ฤดูฝน  ,  ฝน   วัส  (  Wat  ,  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี   วัต  (  Wat  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  ข้อปฏิบัติ   วัตร  (  Wat  )   แปลว่า   กิจพึงกระทำ   กิจวัตร  (  Kitjawat  )  แปลว่า  การงานพึงกระทำ   วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ   วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ   ศตวรรษ  (  Satawat  ,  Satavas  )  แปลว่า  รอบร้อยปี   วสุวัส  (  Wasuvas  ,  Wasuwat  )  แปลว่า  ฝนงาม   กิตติวัจน์  (  Kittiwaj  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสรรเสริญ   ไกรวัจน์  (  Kraiwaj  ,  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำยิ่ง   วุฒิวัจน์  (  Wuttiwat ,  Wuttiwaj )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยแห่งความเจริญ   สุวัจน์  (  Suwat  ,  Suwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี   กิตติวัฒน์  (  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและคำสรรเสริญ ไกรวัฒน์  (  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   จิรวัฒน์  (  Jira

ชื่อที่มีคำว่าพุฒิ

          ชื่อที่มีคำว่า  พุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   พุฒิกรณ์  (  Puttikorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดมีความเจริญ   พุฒิคม  (  Puttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ   พุฒิคุณ  (  Puttikun  )  แปลว่า  ความดีทำให้มีความเจริญ   พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ   พุฒิไชย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ามีความเจริญ   พุฒิชนา  (  Puttichana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   พุฒิชาญ  (  Puttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเจริญ   พุฒิโชติ  (  Puttichot  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   พุฒิณัฐ  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   พุฒิธรณ์  (  Puttitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ   พุฒินาท  (  Puttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกึกก้อง   พุฒิไผท  (  Puttiphatai  )  แปลว่า  แผ่นดินแห่งความเจริญ   พุฒิพนัส  (  Puttipanas  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ   พุฒิพัฒน์  (  Put

ชื่อที่มีคำว่า ลดา

        ชื่อที่มีคำว่า  ลดา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก   ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทองคำ   ลดาขจี  (  Ladakhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ลดาจงกล  (  Ladajongkol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว   ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา   ลดาลักษณ์  (  Ladalak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีลักษณะดี   ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย   ลดาพิมล  (  Ladapimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงจันทร์   ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง   ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา   กิตติลดา  (