ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม " 2

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วน  "  ม  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

มนตรี  (  Montree )  แปลว่า  ที่ปรึกษา

มนเฑียร  (  Montian  )   แปลว่า  เรือนหลวง

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มนัสนันท์  (  Manasnan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งใจ

มนัสพงศ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งใจ

มนัสพงษ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งใจ

มนูญ  (  Manoon  )  แปลว่า  งาม

มนูญพงศ์  (  Manoonpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

มนูญพงษ์  (  Manoonpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

มาโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก

มาโนชญ์  (  Manoch  )  .งาม

มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง

มารุต  (  Marut  )  แปลว่า    ลม

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความตั้งใจ

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า     แผ่นดิน

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  แกะ

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า  ความฉลาด

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมือง  (  Muang  )   แปลว่า  ประเทศ ,  จังหวัด

ไมตรี  (  Maitree  )  แปลว่า  ความหวังดี

แมน  (  Man  )   แปลว่า  ผู้ชาย

แม้น  (  Man  )   แปลว่า  เหมือน ,  คล้าย

มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม

มานพ  (  Manop  )   แปลว่า   คน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์