บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2013

คริสต์มาสแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     A merry Christmas to you.  หลายท่านคงทราบว่า วันนี้ เป็นวันคริสต์มาส คริสต์  ( Christ )  แปลว่า   ชื่อของพระเยซูผู้เป็นเจ้าของคริสต์ ศาสนา คริสต์มาส ( Chirstmas )  แปลว่า  พิธีบูชาในลัทธิคริสต์ทำในวันเกิด ของพระเยซู กำหนดในวันที่   25   ธันวาคม    ชื่อที่เกี่ยวกับคริสต์มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น คริสตี้  (  Christy  )         คริสติน่า  (  Christina  ) เครือ  ( Krua )  แปลว่า  เถาไม้ ,  เชื้อสาย ,   วงศ์วาน  , ผลกล้วยที่รวมกันอยู่เป็นงวง   , ไม่แจ่มใส , ไม่มีกระแส เดือน  ( Duan )   แปลว่า   ดวงจันทร์   เนืองนิตย์  ( Nuangnit )   แปลว่า   เสมอ  , ไม่ขาด เงือก  (  Nguak )  แปลว่า  สัตว์น้ำในนิยายตอนบนเป็นคนตอนล่างเป็นปลา  ชื่อนกชนิดหนึ่ง   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น   คริสติน  (  Christtin  ) เกื้อ  ( Kua )   แปลว่า  อุดหนุน   เจือจาน   ช่วยเหลือ เกื้อกูล  ( Kuakool )  แปลว่า  อุดหนุน    เจือจาน    ช่วยเหลือ เขื่อน  ( Khuan )   แปลว่า  เครื่องป้องกันไม่ให้ดินพัง    หลักเขต เคลื่อน ( Kluan )   แปลว่า  

เกษียณแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่สะกดด้วยสระ  ( เ-ียน ,  เ-ียว  ,  เ-ียม ,  เ-ียร  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น เกลียว  (  Kliao  )  แปลว่า  เส้นเชือก เกลียวทอง  (  Kliaotong  )   แปลว่า เส้นเชือกทอง เปรียว     (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว เปรี้ยว  (  Priao  )  แปลว่า  รสมะนาว  ,  รวดเร็ว   เนียม  (  Niam  )  แปลว่า    ชื่อต้นไม้เล็กๆใบมีกลิ่นหอม เนียน  (  Nian  )   แปลว่า  เครื่องมือสำหรับกวดรูปพรรณต่างๆให้เกลี้ยง     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น หลายท่านคงเคยได้ยิน  คำว่า เกษียณ มาแล้ว เกษียณ ( Kasian )  แปลว่า  สิ้นไป  , กำหนดค่าของอายุ  ,  ขีดขั้นอายุ เกษียน  ( Kasian )   แปลว่า   ข้อความที่เขียนแทรกไว้  เช่นในใบลาน เกษียร ( Kasian )   แปลว่า   น้ำนม เขียว  (Khiao )  แปลว่า   เร็ว   รีบ   ด่วน    สีชนิดหนึ่ง   ชื่องูชนิดหนึ่ง เขียม  ( Khiam )  แปลว่า  ประหยัด เขียน ( Khian )  แปลว่า  วาด   ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข   ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ เคียง ( Kiang )  แปลว่า  ใกล้   ชิด เคียม ( Kiam )  แปลว่า   ไหว้   คำนับ เคียว  ( Kiao

ประเทืองแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  แสงสว่าง  ,   รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ประภา  ( Prapa)   แปลว่า  แสง ,  แสงสว่าง ,  แสงไฟ ประภาภรณ์  ( Prapaporn )  แปลว่า   ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ ประภาพร  ( Prapaporn )   แปลว่า   แสงสว่างนำสุขมาให้ ประภัสสรา  ( Prapassara  )   แปลว่า   สีเลื่อมๆพรายๆ  ,  แสงพราวๆเหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น ประกาย ( Prakie ) แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป ,  แสงที่กระจายออกไป   , ดาว ผกาย  ( Phakie )   แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป  ,  แสงที่กระจายออกไป  ,  ดาว ประกายเพชร   (  Prakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป ผกายเพชร   (  Phakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป ประกายทอง  (  Prakietong )   แปลว่า   แสงทองที่กระจายออกไป ธัญญา  (  Tanya )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,  ดี ,  มั่งมี ธัญญาภรณ์   ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง ธัญญาพร  ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองนำสุขมาให้ ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )   แปลว่า   ลักษณะควรสงวน  , มีลักษณะดี ผกายทอง

กษาปณ์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปล  เกี่ยวกับ  ทรัพย์สิน   เงิน  ทอง   เพชรพลอย มีทั้งชื่อผู้หญิง     และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น กุณฑล  (  Kuntol  )    แปลว่า    ตุ้มหู   ,   เครื่องประดับหูที่ทำด้วย ทอง กาญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง ชมพูนุท (  Chompoonuch  )     แปลว่า   ทองเนื้อเก้า ,   ทองคำ ทับทิม  (  Tabtim  )   แปลว่า   พลอยสีแดงชนิดหนึ่ง  ,    ต้นไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดในมีสีแดงคล้ายพลอย ทับทิม นิลรัตน์   (  Nilrat  )   แปลว่า    แก้วสีขาบ นีลรัตน์  (  Neelrat  )     แปลว่า   แก้วสืขาบ    นิล นีลวรรณ   (  Neelwan  )     แปลว่า    สีฟ้า บุษราคัม  (  Butsarakam  )    แปลว่า    บุษย์น้ำทอง  ,  พลอยสีเหลือง บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า    พลอยสีขาว ,    บัว มณี   (  Manee  )   แปลว่า    แก้วหินมีค่า  , เพชรพลอย มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า    แก้วมณี มรกต (  Morrakot  )    แปลว่า    แก้วสีเขียวใบไม้ รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นเครื่องประดับ วลัย (  Walai  )    แปลว่า  กำไลมือ  ,  สร้อยข้อมือ ,  ทองกร ,   ของที

เขมแปลว่าอะไร

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำาว่า  เขม หรือมีคำขึ้นต้นว่า   เขม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้        ชื่อผู้หญิง      อาทิเช่น     เขมนิจ   (  Khemmanij  )     แปลว่า   ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ เขมนิตย์  (  Khemmanit  )   แปลว่า    ผู้มีความปราศจากภัยที่ ยั่งยืน    ,  ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ        ชื่อผู้ชาย      อาทิเช่น เขม   (  Khem  )    แปลว่า    เขษม  ,   เกษม เขมณัฐ   (  Khemmanat  )    แปลว่า   นักปารชญ์ผู้มีความพ้นภัย เขมณัฏฐ์   (  Khemmanat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความพ้นภัย เขมพัฒน์ (  Khempat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ปราศจากภัย เขมพงศ์   (  Khempong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย เขมพงษ์  (  Khempong  )     แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย เขมกุล (  Khemkul  )     แปลว่า    เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย เขมนาท  (  Khemmanat  )    แปลว่า   ผู้มีความนับถือที่มีความพ้นภัย เขษม  (  Khasem  )    แปลว่า  เกษม เขษมสันต์  (  Khasemsan  )    แปลว่า    ชื่นชมยินดี เขษมศานต์ (  Khasemsan  )     แปลว่า    ชื่นชมยินดี เขษมสุข (  Khas